COVER

Happy Birthday!

Artikel geplaatst in:
Lieve lezer,
op zondag 27 Augustus ben ik jarig. Ik heb maar één wens voor deze dag; dat zoveel mogelijk mensen dit bericht delen, in hun netwerk en in spirituele groepen, liefst ook met Engels sprekenden. Hulp bij de lancering van mijn Engelse boek op de internationale markt is voor mij een heel waardevol cadeau!

Hoe je mij kunt helpen
1. Op 8 September: bestel het E-boek of de paperback – die op die dag voor een feestprijs worden aangeboden – via de bestellink, die ik op 7 September post (via FB, Nieuwsbrief of op www.miekevulink.nl).
2. Plaats dan z.s.m. een korte review op Amazon met zoveel sterren als je wilt, aangevend waarom het boek jou geraakt heeft en waarom jij het anderen kunt aanbevelen.

Wat ik jou te bieden heb
1. Ik ga 2 driedaagse healing Lichtcirkels online aanbieden, speciaal vanuit de krachtplekken die in het boek beschreven worden. Wat je voor het boek betaald hebt kun je bij deelname van bijdrage naar draagkracht aftrekken.
2. Je kunt je opgeven voor een aparte mailinggroep zodat je teksten ontvangt uit mijn tweede Engelse boek, dat later dit jaar zal uitkomen.
3. Een heel dankbaar hart!

Over het Engelse boek (vertaling van ‘a Book of Love’)
‘Een Reis naar Liefde – een Spirituele Queeste in Zuid Frankrijk’
Dit boek is een hartverwarmend, persoonlijk verslag van een Heilige Graal Reis en het ontwaken voor innerlijke leiding vanuit de Lichtwereld. De lezer wordt meegenomen naar andere dimensies die ver voorbij de grenzen van ons menselijke, beperkte denken toegankelijk zijn. Vanuit een verhoogd bewustzijn ontmoet de auteur essentiële delen van zichzelf en worden haar oude verbindingen met Yeshua, Maria Magdalena en de Heilige Familie helder. Gedragen door alle aspecten van Liefde vind je hier kostbare boodschappen die de lezer aansporen om de eigen Reis naar Liefde te ondernemen, geleid door het goddelijke in zichzelf.

Dit is het eerste van drie boeken geschreven door de in Nederland geboren bekende spirituele auteur Mieke Vulink over de bewustzijnsreis die we allemaal maken tijdens ons fysieke leven op planeet Aarde. Het brengt oude wijsheid en kennis van de Essenen, Katharen en Tempeliers tot leven, die volgens veel mensen de leer van Maria Magdalena voortzetten in ‘het tweede heilige land’. Zij lieten veel symbolen, tekens en plaatsen achter in het zuiden van Frankrijk en daarbuiten, om ons – ieder – op weg te helpen naar bewustwording. Dit boek onderzoekt deze fenomenen en laat de lezer zien hoe ze deze in hun leven kunnen opnemen en welke voordelen ze zullen ervaren als ze deze plaatsen persoonlijk bezoeken.

DANKJEWEL VOOR HET DELEN!

ENGLISH: CELEBRATE MY BIRTHDAY!

Dear you,
sunday, August 27, is my birthday. I have only one wish: that as many people as possible share this message, as below to their network and spiritual groups. It is about the launch of my first English book onto the international market and I would be very grateful for your help, please!

How you can help
1. On September 8, please click the order link for my book (will be posted on September 7 on FB) and buy the E-book or the paperback for a launch celebration price; only available on that day!
2. Please post a short, positive review on Amazon, with as many stars as you like, explaining why the book touched you and why you recommend it to other people.

What I will gift for you
1. I am offering two, three-day healing Light Circles online, especially from the energy of the power places described in the book. If you wish, you can deduct your investment in my book from your voluntary contribution for these Light Circles.
2. You can also join a separate emailing group and receive texts from my second English book, which will be released later this year.
3. My heart-felt gratitude, always.

About the book
‘A Journey to Love – a Holy Quest in southern France’

This is a heart-warming, personal account of a Holy Grail journey and awakening to inner guidance from the Light World. Be transported to dimensions far beyond our limited human thinking. Receive precious messages of love from this book, to encourage you to take your own inner voyage to the divine within yourself. Accompany the author to heightened states of consciousness; where she meets essential parts of herself; and her ancient connections with Yeshua, Mary Magdalene and the Holy Family become clear.

This is the first of three books written by popular Dutch spiritualist, Mieke Vulink about the spiritual journey we each take through our physical lives on planet Earth. It brings to life the ancient wisdom and knowledge of the Essenes, Cathars and Templars who many people believe continued the teachings of Mary Magdalene in the sacred country. They left behind many sacred symbols, signs and places in southern France and beyond, to help us – each – on our way to awakening. This book explores these phenomena and demonstrates how to take them into your life and the benefits you can experience from visiting these places in person.

THANK YOU SO MUCH FOR SHARING!

Mieke Vulink