In het Licht van ons IK BEN leven
Online Lichtcirkel van 24-26 November

Lieve lezer,
onze komende online Lichtcirkel slaat een brug vanuit het verleden naar wie jij nu bent. Alles wat jij ooit ervaren hebt, zowel in licht als in donker, maakt deel van jou uit. Maar alleen dat wat echt bij jouw goddelijke essentie hoort, zal uiteindelijk blijvend beklijven. De rest had allemaal een tijdelijke functie en wil ook achtergelaten worden.

Ons ego zal zich zo lang mogelijk vasthouden aan wat wij in het verleden (van ons huidige leven en van vorige levens) hebben meegemaakt, omdat hij daar bestaansrecht aan ontleent. Maar daarmee blijven ook alle aannames, overtuigingen, gedragspatronen en onverwerkte emoties in ons veld hangen en ons zelfbeeld vertekenen.

Toch zijn er ook veel levens geweest waarin we krachtige Lichtdragers zijn geweest, waarin we onze hogere vermogens hebben ingezet vanuit eenzelfde bezieling waarmee we in dit leven aan onze bewustzijnsontwikkeling zijn begonnen. De komende Lichtcirkel zal ons met onze hoger-dimensionale delen verbinden, zodat we enerzijds bekrachtigd worden in ons eigen Bronlicht, en anderzijds kunnen achterlaten wat ons ooit ontkracht heeft.

Als voorbeeld zullen we een licht laten schijnen op de hogere ingewijden onder de Katharen en de Tempeliers, omdat veel Lichtdragers van nu in hun tijd geleefd hebben en ook Kathaar of Tempelier geweest zijn. Zij hebben de oude wijsheid en de oeroude wegen naar het Christus Bewustzijn trouw gezworen en tot aan hun laatste snik gediend. Doordat veel levens op de brandstapel of op andere gruwelijke wijze eindigden ligt er een schaduw over het opnieuw in onze volle Lichtkracht op aarde te durven leven.

Velen voelen zich nog niet zeker genoeg om hun innerlijke wijsheid serieus te nemen, om de weg van het hart trouw te blijven en tevoorschijn te komen met al hun hogere vermogens. Juist omdat er nu ook zoveel dreiging vanuit de derde dimensie om ons heen is, komen de oude angsten weer in ons bewustzijn om niet krachtig genoeg te zijn, het weer niet te redden of opnieuw afgestraft te gaan worden. Maar we zijn juist NU opnieuw geïncarneerd om af te maken wat we toen niet konden!

De oude restanten zullen voorgoed getransformeerd en afgerond gaan worden. De wereld wacht juist ook op jouw unieke wijsheid! Het is de tijd om voluit JA te gaan zeggen tegen jouw ware IK BEN, en te ontdekken hoe gewenst, krachtig en liefdevol je werkelijk bent!

Online Lichtcirkel 24- 26 November
Meer info en inschrijven:

Lichtcirkel IN HET LICHT VAN JOUW ‘IK BEN’ LEVEN

Mieke