Lieve bezoeker van mijn website,

allereerst even een praktische opmerking. Mocht je vaker een artikel van mijn hand willen ontvangen omdat het jou kan ondersteunen in jouw bewustwordingsproces; schrijf je dan in voor mijn Nieuwsbrief (via de pagina ‘Nieuwsbrief’ op deze website). Dan ontvang je alles in je eigen mailbox en hoef je niet steeds op de website te kijken of er al weer wat nieuws op staat.

Houd het vertrouwen in het hogere plan vast! Ben je het kwijt, kijk dan in welke gedachtestroom je bent gekomen waardoor je het vertrouwen niet meer kunt voelen. Vanuit jouw hart en jouw innerlijke weten kun je altijd terugkeren naar het vertrouwen in het goddelijke plan, dat alleen maar Liefde kent! Mensen die vanuit niet-liefde handelen gaan een andere weg dan wij; zij volgen het belang van hun persoonlijkheid die vanuit angst, tekorten en behoeftes handelt. Door in het Licht van onze Bronverbinding te blijven kunnen we hen er misschien aan herinneren dat er ook voor hen een andere weg mogelijk is. In elk geval is het onze taak om in het Licht te blijven, want we zijn Licht …

Hogere Leiding vanuit Esseense Gemeenschappen

Sinds een week zit ik dagelijks, als voorbereiding voor de Lichtcirkel, in een afstemming met een gids die zich totaal onverwachts aandiende. Aan de afstemming ging een dag vooraf waarop ik me enorm zwaar en troosteloos voelde. Ik werd me bewust van een leegte in mezelf, die niet van nu was. Ook werd ik overvallen door een diep gevoel van heimwee. Het was alsof ik ineens iemand was kwijt geraakt van wie ik heel veel waardevols had ontvangen.
Eenmaal liggend op de massagetafel, met Vincent naast me, kwam ik in een diepe overgave, Mijn grootste wens van dat moment was om iets van een goddelijke aanwezigheid te kunnen voelen, want ik voelde me daar op dat moment heel ver vandaan.
Toen ik die wens uitsprak voelde ik hoe ik door een man overeind getrokken werd. Hij nam me mee naar de zee. Even later ‘wist’/ herkende ik innerlijk dat het aan de kust was in de buurt van het Karmel gebergte (Mount Carmel). Ik liet me maar al te graag meenemen door deze liefdevolle gestalte, want hij voelde zó vertrouwd voor me.
Eenmaal zittend in het zand zag ik het zeewater komen en gaan. Ik verbond me met deze eindeloze ‘levensstroom’, en besefte dat geen enkel mens deze stroom zou kunnen stoppen. Naast me ervoer ik een soort glimlach toen ik begreep meteen dat dit de liefdevolle hand van God was, die deze eeuwig doorgaande levensstroom mogelijk heeft gemaakt.
Innerlijk kwam ik tot rust. Eindelijk voelde ik weer iets van verbinding. Er kwamen ook tranen, want het daar zitten met deze man naast me, het samen naar de zee kijken met zo’n Godsbesef – dat raakte me.
Naast me hoorde ik: “Ik toon je alleen maar wat er ook in jou is”.
Voorzichtig durfde ik (innerlijk) opzij te kijken. Ik zag een man met grote, liefdevolle ogen, met hele donkerbruine, bijna zwarte haren, in een crème linnen gewaad.
Toen Vincent vroeg of we mochten weten wie zich bij ons gevoegd had, maakte deze gestalte zich bekend als Azrael. Zijn naam resoneerde meteen en er kwamen nog meer tranen, want ik zag ook dat ik later in de tijd tevergeefs op hem gewacht heb. Zo kostbaar als iedere minuut met hem gevoeld had, zo diep heb ik destijds mijn hoofd moeten buigen om hem te laten gaan, na alles wat hij mij en vele anderen geboden had. Ik herinnerde het moment vaag, waarop hij had aangekondigd dat hij niet meer zou kunnen terugkomen….
Deze bijzondere gids heeft, ooit, in Egypte, Israel, Syrie en misschien ook nog wel elders, meermaals een aantal Esseense gemeenschappen bezocht. Het was zijn taak om Essenen, die in de meer spiritueel gerichte gemeenschappen van de Essenen leefden, in een steeds diepere verbinding te brengen met de goddelijke aanwezigheid in zichzelf.
Azrael maakte deel uit van de Kaloo, ook wel bekend als the Ancient Ones. Dit waren oude wijze Meesters die tot de Orde van Melchizedek behoorden en na de laatste ondergang van Atlantis op Aarde zijn gebleven om hoger ingewijde, spirituele leiders te ondersteunen.
De Kaloo waren de aardse stichters van de Esseense gemeenschappen. Hun eerste, grote community was bij het Meer van Mareotis in Alexandrië. Daarover later meer, want deze plek is verbonden met de Deneb –  helderste ster van de sterrenconstellatie de Zwaan! Aan het Meer van Mareotis was een Tempel waarin  hoge inwijdingen plaats vonden die met de Moedergodin verbonden zijn…
De Kaloo droegen een uitzonderlijk hoge, goddelijke kennis die hen vermogens gaf waar de religieuze leiders uit die tijd geen toegang meer toe hadden. Deze hogere vermogens werden alleen, in overeenstemming met het goddelijk plan voor de mensheid ingezet en waren ook alleen bedoeld voor diegenen die er zuiver mee om konden gaan.
Veel aardse heersers wilden de kennis en helende vermogens van de Kaloo in hun bezit krijgen, uiteraard vanuit persoonlijke belangen. Om dit te voorkomen toonden de Kaloo zich altijd op onverwachte momenten en plekken. Alleen de allerhoogste ingewijde leiders van de Essenen wisten wanneer ze weer zouden komen. Deze bijzondere dienaren van de Orde van Melchizedek leefden op Aarde als Nomaden. Ze hadden geen vaste verblijfplaats omdat de kans dan groot was dat ze opgepakt, verhoord en uiteindelijk gedood zouden worden. Ze verbleven altijd op krachtplekken, om zichzelf en de kristallen die ze met zich meedroegen te kunnen opladen.
Er waren maar weinig mensen op de hoogte dat er een ‘Rechtschapen Leraar’ op aarde zou incarneren. Maar de Kaloo wisten van de komst van Yeshua. Ze hebben er alles aan gedaan om de Esseense gemeenschappen te verheffen en met de hoogst mogelijke frequentievelden te verbinden, zodat Yeshua een beschermend schild om zich heen zou ervaren, en zich naar hoogfrequente plekken zou kunnen begeven om zijn leringen uit te dragen. En zo vormden de Kaloo weer een schild voor de plekken waar de meest spiritueel gerichte Essenen zich bevonden.
Hun verbinding met hun ‘IK BEN’ was – zoals ik het zelf ervaar met Azrael: liefdevol, zacht, geduldig, volledig afgestemd op diegene met wie ze in contact zijn, en zó wijs, zó toegewijd. Kortom: eigenlijk niet te benoemen, zo groots. Goddelijk.
Ik heb eerst toestemming gevraagd om zeker te weten dat dit gedeeld mocht worden voordat de Lichtcirkel begint. Het antwoord van Azrael was: “Ja, dat mag zeker, want er zullen alleen mensen van goede wil aan deelnemen.”
Moge al deze woorden in goede aarde vallen; met liefde gedeeld.

Meer info over de komende Lichtcirkel vind je hier:

Info Lichtcirkel 27-29 Oktober

Meteen inschrijven voor de Lichtcirkel kun je via deze link:

p.s. In de bevestigingsmail, die je na inschrijving ontvangt, staat nog een oude notitie over een vijfdaagse Lichtcirkel. Dit is een vergissing, deze Lichtcirkel is een driedaagse, op een vrijdag, zaterdag en zondag. Maar je kunt de boodschappen ook op andere dagen tot je nemen!