Yeshua god

De reis van ons mens-zijn naar onze Goddelijke Essentie

In ons huidige incarnatie komen er veel thema’s uit vorige levens voorbij, die we in dit leven willen uitspelen of afronden. Deze thema’s brengen ons rechtstreeks de ervaringen die we vanuit ons zielenplan gekozen hebben. We willen deze oude ervaringen doorleven en de door ons gewenste groei ontvangen. Daar kwam en komt veel afleren, geduld, liefde en compassie, en vallen en opstaan bij kijken. Ik wil er vandaag een groter, hoger perspectief op loslaten: die van de kruisiging en wederopstanding.
Het Goddelijke in onszelf terugvinden
Als we deze thema’s vanuit een goddelijk perspectief belichten, hebben ze ons geholpen om op zoek te gaan naar onze relatie met het Goddelijke. Ze hebben ons geleidelijk aan bewust gemaakt van dat wij, als mens, eigenlijk van goddelijke afkomst zijn. En: ze hebben een spirituele evolutie tot gevolg! Want velen van ons beginnen te beseffen dat onze reis als mens op aarde in de kern maar één hogere bedoeling heeft: om onze relatie met het Goddelijke in onszelf te verstevigen!
Opruimen van het lage zelfbesef

Daarbij ontkomen we niet aan het opruimen van al die oude thema’s rondom schuldgevoelens, schaamte, verwijten, woede en opgekropte emoties. Hoe lang hebben we ons onwaardig en machteloos gevoeld, denkend dat we het geluk niet verdiend hadden! We hebben een lange lijst met niet kloppende, menselijk ingevulde aannames meegetorst, met negatief ingekleurde overtuigingen en emoties die ons allerlei redenen en excuses hebben gegeven om onszelf te ontkrachten en onszelf los te koppelen van onze eigen hogere Zelfdelen. Dit alles heeft ons doen geloven dat we een relatie met God/ de Bron niet waard zouden zijn, Liefde niet verdienend, en dat we uiteindelijk boete zouden moeten doen voor al onze tekortkomingen… Kortom: we hebben ons leven vanuit een heel laag zelfbesef en een zeer beperkt (duaal) bewustzijn geleefd.

Voor de meeste mensen geldt dat het oorspronkelijke doel van de huidige incarnatie is dat we, door het opruimen van dit lage zelfbesef en door ons groeiende bewustzijn, ons goddelijke IK BEN zouden gaan ontdekken. Maar daar is dus heel wat aan vooraf gegaan! Eerst hebben we onszelf en anderen – vanuit ons duale denken in goed of fout – wederom, net als in veel vorige levens – eindeloze keren aan een kruis genageld. Dat klinkt ook niet echt positief. Maar als we kijken naar wat de ware bedoeling van de kruisiging van Yeshua was, dan gaan onze ogen open …. !

De kruisigings- en opstandingsmythe is ons verhaal!

Yeshua’s kruisiging (ik laat even in het midden of en hoe die in werkelijkheid gebeurd is) was een groots voorbeeld om volledige en totale overgave en liefde aan het Goddelijke te tonen. Het was een bovenmenselijke demonstratie die volledig vanuit de geestelijke wereld geleid werd. Yeshua toonde ons het belang van het onszelf losmaken van al die oude, zwaar-frequente velden waarin het besef en de erkenning van het Goddelijke ontbrak. Zolang de erkenning van het Goddelijke in onszelf er niet is kan het niet-goddelijke, lagere bewustzijn in ons blijven triomferen. Zijn kruisigingsmythe heeft tot de wederopstanding van de Waarheid geleid!

Wat is deze Waarheid? De waarheid dat er geen dood bestaat; dat de dood een illusie is. Alle kruisigings- en opstandingsmythes onthullen ons dat we alle oude thema’s, alle oude angsten, al het lijden en alle aannames vanuit ons beperkte menselijke bewustzijn kunnen overstijgen. De les die we uit welke kruisiging van wie dan ook kunnen leren is dat we alles kunnen loslaten wat ons ontkracht heeft, losgekoppeld heeft, en wat ons ervan weerhouden heeft om onze eigen relatie met het Goddelijke te herstellen, vanuit onze kant bezien. Yeshua heeft ons tijdens zijn kruisiging getoond hoe zijn reis als mens op aarde geleid heeft naar wie hij werkelijk IS, vanuit zijn Goddelijke Wezen.

De waarheid vanuit ons goddelijk IK BEN
Achter alle opstandingsmythes zit maar één waarheid, en dat is de Waarheid die ons eraan herinnert wie we werkelijk zijn. Dat er geen dood bestaat, maar alleen eeuwig leven. Wij zijn geestelijke wezens. We zijn misschien (nog) niet zulke grote Meesters als Yeshua of Maria Magdalena, maar we dragen wel die spirituele groeipotentie vanuit ons goddelijke DNA.

Yeshua heeft, vanuit zijn menselijkheid, ons gespiegeld wie we werkelijk Zijn. Hij wees ons op de aanwezigheid van het goddelijke licht in ons hart. Hij inspireerde ons om ons over te geven, om al die slopende emoties voor eens en voor altijd te laten gaan. Hij toonde ons zijn bereidheid om voor het hoogste doel alles los te laten, en om het hoogste goed te dienen. Hij was een ​​levend voorbeeld van ware vergeving en van onvoorwaardelijke liefde. Dit was zijn grote Missie, om ons IK BEN te laten zien, dat eeuwig LEEFT! De opstanding van de goddelijke aanwezigheid in onszelf ligt in ons vermogen. Now is the moment….

Ondersteunende Lichtcirkels
Tijdens de komende twee nieuwe, online Lichtcirkels zullen we ons verbinden met velden waar onze hogere Zelfdelen mee resoneren. We zullen oude vormen van menselijke verzwakking van ons afwerpen.
Data Lichtcirkels:
Vrijdag 27 t/m Zondag 29 Oktober: Uitreiken naar jouw ‘IK BEN’
Vrijdag 24 t/m Zondag 26 November: In het Licht van jouw ‘IK BEN’ leven.
Meer info over de inhoud van de online Lichtcirkels vind je hier:
De inschrijvingslink voor de Lichtcirkel vind je hier:
Mieke Vulink