El Morya speaks

Jij bent Goddelijk – Lichtdrager, kom maar tevoorschijn!

(31-01)

Meester El Morya is voor dit bericht energetisch ondersteunend aanwezig en spreekt vanuit het Licht van de Goddelijke Wilskracht.

“Vandaag richten we ons tot alle Lichtdragers. Daarmee duiden we op de Kinderen van het Licht, die bewust gekozen hebben om te ontwaken via de innerlijke Weg, zoals o.a. Maria Magdalena en Yeshua die aan de mensheid hebben doorgegeven.

De Kinderen van het Licht, die ten tijde van Atlantis tot de Law of One behoorden, zijn tijdens diverse, cruciale evolutiefases van de mensheid naar de Aarde teruggekeerd. Zo waren ze aanwezig in de Mysteriescholen in Egypte, in de Tempels van Zuid Amerika en in vele afgelegen gebieden zoals in de Himalaya ’s en in Siberië. Ze gingen in de leer bij velen waaronder Oosterse, Indiase Meesters, grote Griekse Filosofen en Keltische Druïden. Velen hebben zich aangemeld om het Esseense veld voor te bereiden waarin Yeshua en Maria Magdalena hun missie konden volbrengen. Vrijwel allen zijn opnieuw wedergekeerd o.a. als een esoterische Christen, Soefi, Kathaar, Tempelier, bij de Natives zoals de Lakota’s etc. etc.

Sinds de vorige eeuw zijn deze uiterst geschoolde Lichtdragers massaal wedergekeerd naar de Aarde. Ze leven overal waar mogelijkheden zijn om anderen te bereiken met hun hogere bewustzijn. Er zijn veel meer bewuste zielen geïncarneerd dan het grootste deel van de mensheid beseft! De angst die bij velen leeft, dat duistere krachten meer lijden en vernietiging zullen brengen, heeft hier deels mee te maken. Zij die het duister dienen treden waar mogelijk naar voren en houden veel mensen in de greep van de angst. Ze denken dat zij de Aarde in hun macht hebben en dat ze krachtiger zijn dan zij die het goddelijke Licht dragen. Maar daar vergissen ze zich in.

Verspreid over de hele Aarde worden er dagelijks nieuwe lichtvelden geactiveerd, zowel door kosmische krachten als door menselijke bewustwordingsdoorbraken! Het is schone schijn dat er meer duister dan Licht op Aarde zou zijn. Dat komt grotendeels doordat veel Lichtdragers zich tot nu toe niet of nauwelijks zichtbaar, hoorbaar en/of kenbaar hebben gemaakt. In alle stilte en onzichtbaarheid zijn velen bezig met het grote, innerlijke Werk; velen worden voorbereid om hun Licht opnieuw, maar met een nog veel hoger ontwikkeld bewustzijn in de wereld te laten schijnen!

Het grootste werk dat een mens op aarde kan doen is niet een zo snel mogelijke staat van verlichting zien te bereiken. Om in één flits tot een volledige verlichting te komen is een mooie, voor veel mensen ook aantrekkelijke droom. Als dat al gebeurd zou zijn, dan is daar een proces van vele levens en een lange weg van bewustwording aan vooraf gegaan. En niet, zoals wel in boeken geschreven is, vanwege een totale overgave aan een Heilige, aan een Guru, of vanwege het gehoorzaam opvolgen van de regels van een bepaald geloof of religie… Want verlichting bereikt men alleen via een volledig ontwikkeld (Zelf-)bewustzijn.

Het Grote Werk is het blijven bewandelen van de innerlijke Weg naar Ontwaken, ongeacht wat zich op deze weg aandient dat getransformeerd dient te worden. En dat is precies wat Lichtdragers doen; zij houden hun beperkte bewustzijn tegen het Licht van de alomvattende, goddelijke Waarheid. Ze zonderen zich af om, los van alle aardse invloeden, de Christus energie op zich in te laten werken. Ze merken innerlijke disharmonie op in hun denken, voelen en handelen, en proberen dat onder hogere leiding weer in een harmonieuze staat terug te brengen. Boven al praktiseren zij onvoorwaardelijke liefde, voor zichzelf en voor anderen.

Doordat ze hun oude angsten doorvoelen, hun pijn helen en de door hen geleefde illusies doorzien ervaren ze het als vreugdevol om met hun kwaliteiten naar buiten te komen, om anderen te kunnen spiegelen en te bemoedigen op hun Weg naar Ontwaken. Vanuit het ontvangen van wat de levensstroom hen van dag tot dag brengt, richten ze zich zowel naar binnen als naar buiten, al naar gelang waar hun hart hen naar toe leidt. Uiteindelijk zullen ze het oude octaaf met de lagere frequenties van de dualiteit volledig doorleven. Daarmee vallen de beperkingen van het driedimensionale bewustzijn weg, en zullen de frequenties van het hogere octaaf door hun fysieke lichaam gedragen kunnen worden. Goddelijke vermogens die in vorige levens al ontwikkeld waren zullen zich verder ontvouwen, in overeenstemming met nieuwe taken op hun zielenpad.

De meeste Lichtdragers bevinden zich nu net voor, of op een cruciale drempel. Aan deze kant van de drempel is er nog geen volledig bewustzijn op alle illusies van het ego. Oude patronen, overtuigingen en fysieke klachten steken nog de kop op en bieden daarmee nieuwe kansen om verder te ontwaken. In het kort samengevat verviel de oude persoonlijkheid hetzij in een ‘te klein’ of ‘te groot’ ego. Het is belangrijk om dit ‘drempelproces’ goed toe te lichten, omdat dit mede de huidige onzichtbaarheid van veel Lichtdragers in stand houdt! Let wel: wat we nu zeggen is uitvergroot en met menselijke aanduidingen omschreven, maar volledig zonder oordeel. We schijnen het licht op de vervormingen van de persoonlijkheid, zodat men zelf tot onderscheiding kan komen wat er nog in henzelf tot balans kan komen.

Zoals wij het waarnemen, neigt 90% van de Lichtdragers aan het werk te gaan vanuit een ‘te klein’ ego; de andere 10% neigt naar een ‘te groot’ ego. De ‘grote’ ego’s zijn diegenen die snel aan de weg zijn gaan timmeren. Ze zijn krachtig voorop gaan lopen en hebben juist het voetlicht opgezocht, om daarin zichzelf te kunnen ontmoeten. In eerste instantie weten ze hun angsten te camoufleren, achter hun welbespraaktheid of achter een patroon van zich energetisch groter maken dan anderen. Ze groeien van de belangstelling van anderen, halen daar ook veel bestaansrecht en bevestiging uit en laten graag horen wat volgens hen recht doet aan waarheid. Ze zijn gevoelig voor onrecht, ze zijn niet bang om te strijden en steken hun mening zeker niet onder stoelen of banken.

Wij nemen tevens waar, dat de ‘te grote’ ego’s een stevige muur om zichzelf heen hebben opgetrokken. Ze wanen zich een beetje boven anderen, ze zijn vaak kritisch en minder toegankelijk waar het hun persoonlijkheid betreft. Hun mentale kant is meestal sterker ontwikkeld dan hun gevoelskant. Dit zijn allemaal polaire patronen van zelfbescherming die men zich eigen heeft gemaakt als gevolg van diepe kwetsuren uit hun pubertijd, jeugdjaren en voorbije levens. In een hele veilige setting, begeleid door een kundig iemand vol mededogen, zullen zij ontdekken waarom deze patronen hen niet langer dienen.

Zij die neigen naar een ‘te klein’ ego dienen hun oude angsten om zichtbaar te zijn volledig en liefdevol meester te worden. Immers: ze houden een te klein zelfbeeld in stand, ze zijn te bescheiden, voor hun gevoel nooit goed genoeg geschoold en hebben angst om door de mand te vallen naast anderen die in hun ogen meer weten en krachtiger zijn. Meestal herkennen deze Lichtdragers zich in alles wat zich hoogsensitief noemt. Doordat ze zich hebben aangewend om hun energetische veld kleiner te maken, of – op zoek naar de veiligheid vanuit hogere dimensies – zich terug te trekken uit hun aarding kunnen ze snel beïnvloed raken door oude patronen en meningen van anderen.

Indien anderen energetisch in het veld van deze ‘kleine’ ego’s gaan zitten kunnen ze gemanipuleerd worden, verward raken, zich onzeker of minderwaardig gaan voelen of zich schamen en schuldig gaan voelen omdat ze niet meer uit de verf komen. Hun chakra’s sluiten zich deels, uit zelfbescherming, en daarmee dimmen ze hun eigen Lichtkracht in. Hoe meer hun beschadigde zelfvertrouwen zal helen, hoe vaker ze zich herinneren dat God zelf hen bestaansrecht heeft gegeven, des te minder vatbaar zullen ze zijn voor wat er buiten hen om gebeurt.

Iedere Lichtdrager heeft beide polen ervaren en belichaamd in vorige levens. Hoe meer het ‘kleine’ en ‘grote’ van hun persoonlijkheid weer verbonden is met hun hoger Zelf en daardoor in balans kan komen; met des te meer vreugde zal men gehoor gaan geven aan de zielentaken en de eigen plek in de wereld volledig gaan innemen!

Tot slot nog een persoonlijk woord. Het is duidelijk dat jullie, Lichtdragers, de handen vol hebben aan het innerlijke werk. Weet dat we jullie ten allen tijden zullen bijschijnen indien gewenst! Wat het onderwerp van vandaag betreft:
Schouw in jezelf in welke mate jij iets herkent in het ‘te kleine’ of  ‘te grote’ ego. Uiteindelijk liggen zowel jouw heling als jouw verbinding met jouw goddelijke Zelf in het midden!

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe waardevol het is dat jullie het innerlijke Werk voltooien. \Hoewel onze woorden van vandaag niet volledig zijn, vertrouwen we erop dat we jullie als Lichtdragers van dienst zijn geweest, en dat onze uiteenzetting zal doorwerken in de harten van velen!”

Met dank aan Maria Magdalena en de Opgestegen Meester El Morya, die mij inspireerden voor dit artikel in de serie ‘Jij bent Goddelijk!’,

Mieke Vulink