Isis 3

‘Jij bent Goddelijk’- het Goddelijke Vrouwelijke in het Licht

Vandaag is het een perfecte dag om aandacht te geven aan het archetype van de Goddelijke Vrouw in onszelf. Ongeacht of je man of vrouw bent; ‘haar’ vermogens worden in dit 8-jaar (2024) ook in jou enorm bekrachtigd!

Nu we de energie van 2-2-2024 ingaan betreden we het onuitputtelijke Liefdesveld van God. God is noch mannelijk, noch vrouwelijk; God is alles omvattend, alom tegenwoordig, en kent geen scheiding. In al wat leeft kun je Gods vingerafdruk terugvinden.

Om de diverse aspecten van het Goddelijke te leren onderscheiden in onszelf zijn we God allerlei beelden, identiteiten, kwaliteiten en eigenschappen gaan toekennen. Als mensen die gewend zijn om via de dualiteit en afscheiding de eenheid terug te vinden, helpt het ons om in onze eigen persoonlijkheid zicht te krijgen op in hoeverre wij zelf het Goddelijke in onszelf herkennen.

De vrouwelijke kwaliteiten van het Goddelijke in ons herkennen we het meeste in de vrouwen uit de geschiedenis die hetzij deze kwaliteiten in onze waarneming vertegenwoordigd, hetzij de hoge, goddelijke frequenties belichaamd hebben. Denk bijvoorbeeld aan Sophia, Nut, Hathor, Isis, Moeder Maria (2 Febr. is het Maria Lichtmis), Maria Magdalena, Cleopatra, Eleonora van Aquitanië, Jeanne d’Arc, Thérèse van Lisieux etc. Allen putten hun kracht niet alleen uit het oervertrouwen in hun innerlijke leiding, maar ook uit de balans die zij verworven hadden in het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf.

Vaak in stilte droegen zij het ongeziene, dat innerlijk rijpen moest voordat ze het – als een nieuwe creatie – konden baren. Allen belichaamden het Moederprincipe. Compassievol konden ze voorbij de uiterlijke verschijningsvormen van ieder mens dóór-kijken, zoekend naar de goddelijke aanwezigheid in hen. Met welke kracht van het duister ze ook te maken kregen; welke bewuste, vernietigende impulsen ze naar henzelf of naar anderen gericht ook ontmoetten; hun aandacht was en bleef inwaarts gericht, naar de stem van God waardoor ze zich lieten leiden.

Daar haalden ze de kracht vandaan, daar vonden ze de waarheid waar hun hart dagelijks naar zocht. Daar was er onvoorwaardelijke liefde en die alles verlichtende Aanwezigheid die de weg van hun ziel ondersteunde en begeleidde. Door de innerlijke Weg boven alle aardse wegen trouw te blijven leerden ze hoe ze hun eigen innerlijke schaduw en die van de wereld om hen heen met licht en liefde konden vullen.

Vraag vandaag eens om de aanwezigheid van één van hen, of bv. van een Hogepriesteres of hoog ingewijde vrouw die voor jou de kracht van het Goddelijke Vrouwelijke vertegenwoordigt. Met wie voel jij je diep verbonden? Welke kwaliteit bewonder jij in haar? Voel dan eens naar binnen; zou het kunnen zijn dat jij die ook in jezelf draagt, maar dat daar nog een beetje terughoudendheid tussen zit om die ten volle te erkennen?

Als je een man bent – herken jij dit archetype in jezelf?

Er wordt zó vaak geschreven dat vrouwen voorlopen op mannen qua ontwaken. Ik zie dat nu anders. Als je als vrouw geïncarneerd bent bewandel je een andere weg naar ontwaken dan wanneer je als man geïncarneerd bent. Beiden willen licht en liefde in hun schaduwkanten brengen. Beiden hebben veiligheid nodig en zoeken naar de innerlijke, goddelijke aanwezigheid in zichzelf.

Laat vandaag maar dat prachtige, grote liefdevolle licht van de Goddelijke Moeder op jou schijnen zodat beide polen in jou verder in balans kunnen komen. In werkelijkheid zijn we één, in onszelf en in de geest…

(02-02-2024)

Dit artikel hoort bij de voorbereiding van de Lichtcirkel Intensive ‘Jij bent Goddelijk’
Klik HIER voor meer info of om je in te schrijven.