Together in Love

Liefde maakt blijvende veranderingen mogelijk!

Zonder Liefde kan geen mens, dier, boom, plant of kristal groeien. Zonder Liefde zal alles wat de goddelijke Bron volledig bewust en Liefdevol geschapen heeft verkrampen, stagneren, bevriezen, verstenen, afsterven en uiteenvallen. Het gaat hier over Liefde met een hoofdletter; onvoorwaardelijke Liefde die vanuit de Bron zelf het allerhoogste goed voor alle levende wezens beoogt.
We weten allemaal wat ware, onbaatzuchtige Liefde van een mens voor een dier of voor de natuur kan doen. Hoe mooi is het om te zien hoe Liefde een dier of een plant kan laten groeien en bloeien, en hen tot een stralende verschijning doen worden die onze Liefde in veelvoud terug spiegelen. In een onbaatzuchtige Liefdesstroom kan ieder levend wezen zich volledig ontvouwen zoals het door de scheppende Bron ‘bedoeld’ is.
Een levend wezen is niet voortgekomen uit een mentaal denken vanuit het hoofd maar – met bewust gerichte, zo zuiver mogelijke intenties – uit een scheppend weten vanuit het Hart. Wat betekent dat voor ons, als mensen die zich midden in allerlei intense groei-impulsen bevinden, en die in zichzelf de diepste wens volgen om zichzelf te ontwikkelen tot bewuste, waarachtig liefhebbende wezens?
Hoe weinig echte, onvoorwaardelijke Liefde hebben wij gedurende vele levens gekend! Als we ze al gekend hebben is het hoe dan ook de Liefde van de Bron zelf geweest, die door een ander levend wezen naar ons toestroomde. Of het was de goddelijke Bron zelf, die wij tijdens bepaalde incarnaties met hart en ziel gezocht hebben omdat we zonder die verbinding niet het Licht op aarde konden brengen en ‘vastleggen’ voor ons nageslacht.
Maar oh wat is dit toch een prachtige tijd van grote bewustwording! Want iedereen die aan zichzelf werkt, en er moeite voor doet om zijn of haar ware Zelf te vinden, komt vroeg of laat bij die altijd uitstromende, onuitputtelijke Liefdesbron uit! Noem het God, de Scheppende Bron, de Ene, de Bron van Al dat leeft; noem het zo dat het bij jou resoneert, zodat de naam of klank ervan geen weerstand meer oproept. Anders werken mijn woorden wellicht averechts en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Probeer eens te beseffen wat het voor jou betekent dat de scheppende Bron gezegd heeft: ‘Laten wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’. Mooi hoe er sowieso een meervoud in deze zin zit: Ons beeld en Onze gelijkenis (dit verwijst naar de verbinding en samenwerking van ‘God’ met de scheppende Elohim Engelen). Er is dus niet één beeld van een goddelijk mens; de mogelijkheden zijn onuitputtelijk! Maar het meest essentiële voor ons als Lichtdragers is dat er in ieder van ons zo’n Liefdesbron aanwezig is, met dezelfde scheppende potenties!
Al ons nieuwe leven komt voort uit de Liefdesbron die we in onszelf dragen. Als dat besef heel diep tot je doordringt, dan begin je te snappen hoe je, zonder die onvoorwaardelijke Liefde in jezelf niets kunt ‘loslaten’ om tot blijvende verandering te komen. Je ego kan dit wel op eigen wilskracht besluiten, omdat het ergens genoeg van heeft en die oude last kwijt wil. Maar zolang het zich verzet tegen datgene in jezelf zal dit oude zich niet definitief loslaten! Liefde is de sleutel…
Waarom wil je iets ouds loslaten, laten gaan? Waarschijnlijk omdat er een oud belang in zat dat de hogere Liefdesstroom in jezelf is gaan blokkeren, is gaan tegenwerken of zelfs tot vernietiging van iets is gaan leiden. Maar hoe laat je dat dan los? Dat kan alleen vanuit een doorleefd weten dat door onvoorwaardelijke Liefde gedragen wordt.
In ieder bewustwordingsproces zijn er dagelijks momenten van laten gaan en er iets nieuws, iets beter passend voor in de plaats ontvangen. Dit zijn eigenlijk heilige momenten die, als we met de ogen van Liefde naar dit proces kunnen kijken, onze dankbaarheid kunnen wekken. Iets heeft ons gediend, en nu laten we het gaan, met het besef wat het ons gebracht heeft. Tegelijkertijd is er dat nieuwe dat in onszelf gewekt wil worden! We voelen hoe dat innerlijke licht in ons overal doorheen wil stralen, en wel zo krachtig dat de wereld er een beetje mooier van wordt! Dat zijn eigenlijk ontroerende momenten…
Maar als we midden in een veranderingsproces zitten, en zeker op het punt waar iets ooit geblokkeerd is geraakt, staan we daar vaak niet zo bij stil. We beseffen wel dat het over oude emoties, gedachten, overtuigingen, zelfbeelden, handelingen etc. van ons ego gaat. En dat het met voorwaardelijke liefde te maken had, waarbij er iets moest uitrollen waar ons ego (om met weinig liefde te kunnen overleven) belang bij had. Bij loslaatprocessen kijken we dan ook vaak met de ogen van ons ego en zijn we blij dat we van de oude ballast af zijn! Maar… als je zo’n proces vanuit een hoger perspectief bekijkt, met ogen van Liefde – oh lief Mens, heb jezelf toch lief in al die processen!
Heb het intens lief hoe jij bereid bent om veranderingen in jezelf toe te laten die jou naar het Goddelijke in jezelf leiden! Herken jezelf in ieders strijd met al die zelfbeelden die niet langer meer overeenkwamen met ‘het evenbeeld en de gelijkenis van’. Wees blij dat de vergissingen over wie je dacht te moeten zijn voorgoed de wereld uit kunnen! We kunnen elkaar bemoedigen en omhelzen, omdat we per dag meer gaan voelen en herkennen dat we allen één zijn, vanuit de ziel verbonden in dat grote Liefdesveld. Laat Liefde ons leiden…
Namasté,
Mieke