Divine Light Baron Arild Rosenkrantz

Angstvibes deel 2: Hulp vanuit je goddelijke oorsprong

Artikel geplaatst in:

Tijdens ons huidige leven maken we enorm veel energetische veranderingen door. Behalve dat onze eigen frequentie enorm snel aan het stijgen is doordat we steeds bewuster, ‘schoner’ en meer ons ware Zelf worden, verschuiven er om ons heen meer velden dan ooit tevoren. Deze verschuivingen hebben te maken met het ontwaken van de mensheid en het erkennen van onze ware, goddelijke aard.

Er zijn twee hoofdstromingen werkzaam waarbinnen we ons ontwikkelen. De eerste is de goddelijke, scheppende en alles verbindende stroom die op onvoorwaardelijke Liefde gebaseerd is. De tweede is de duale, vernietigende en verdeeldheid zaaiende stroom die op angst gebaseerd is.
Als je alles uit de dualiteit wilt halen kun je de stroom van angst ook scheppend noemen. Maar in feite schept angst nieuwe illusies, trekt het een mens uit zijn of haar licht en activeert ze lagere frequentievelden die miljoenen jaren geleden op Aarde gebracht zijn.

Onveilig en kwetsbaar

Van nature was er geen angst op Aarde, en dus ook niet in de levende wezens die haar oorspronkelijk bewoonden. Zo lang er vanuit goddelijke intenties geschapen werd, vanuit onvoorwaardelijke Liefde die zich richtte op het hoogste goed van de Aarde en haar bewoners, was er geen ruimte voor angst of illusies. Maar vanaf het moment dat men begon te scheppen vanuit louter persoonlijke belangen ontstond er een disbalans en verdeeldheid. Deze scheefgroei bracht disharmonie waardoor de hogere frequentievelden, die bij onze Goddelijkheid hoorden, niet langer intact konden blijven.

In dis-harmonische velden die een lage trilling dragen is het heel moeilijk om je verbinding met welke zuivere Lichtbron dan ook in stand te kunnen houden. Allereerst worden door disharmonie gevoelens van kwetsbaarheid, onveiligheid en dreiging versterkt. Daardoor krijgen angstprojecties vanuit de persoonlijkheid (die al miljoenen jaren met angst te maken heeft gehad) meer grip op je. Als dat maar lang genoeg doorgaat raak je gevangen in die lagere frequenties en worden je licht en levenskrachten als door een vampier weggezogen.

Angst is ontstaan vanuit illusies van tekorten. Waar iemand zijn Bronverbinding is vergeten, of het vertrouwen daarin is kwijt geraakt, is er een leegte ontstaan. Als die leegte niet opgevuld wordt met blijvende, geestelijke voeding, ontstaat er een sluimerend gevoel van tekort. Materiële voeding vervult maar tijdelijk, en zorgt ervoor dat het patroon van iets willen hebben dat van buitenaf moet komen eindeloos herhaald zal worden (dit werkt ook verslavingen in de hand).

Scheppen of vernietigen

Alles in de schepping is van nature gericht op groei en evolutie. De levenskrachten die ons vanuit de Bron/ het Licht tegemoet komen staan onophoudelijk tot onze beschikking en werken op ons in. Ze stimuleren ons om te groeien naar hogere bewustzijnslagen en frequentievelden. Zo lang we onszelf nog met lagere, duale werkelijkheden identificeren, blijven we leegte en tekorten ervaren. Dan kunnen er twee wegen bewandeld worden: of je gaat met de goddelijke krachten meewerken, of je gaat ze tegenwerken.

Meewerken = scheppen.
Je neemt zelf verantwoording voor de illusies die nog vat op je hebben en voor je gevoelens van tekort-komen. Je gaat er vanuit onvoorwaardelijke liefde naar kijken en kiest ervoor om zelf te veranderen. Dit brengt en houdt je op de weg naar het Licht. Je straalt positieve intenties uit en draagt daarmee bij aan de schepping zoals ze oorspronkelijk bedoeld is.
Vanuit een groeiend bewustzijn zul je ontdekken hoe je zelf ‘duale waarheden’ zoals angst kunt leren ontmaskeren. Ook zul je ontdekken waar er nog innerlijke leegte is en hoe deze – met hulp van de Lichtwereld – weer blijvend gevuld kan worden met aspecten van je eigen Goddelijkheid. Je sluit jezelf dan in feite weer aan op je eigen Bronverbinding en op het goddelijke bewustzijnsraster.

Tegenwerken = vernietigen.
De andere keuze is om de oorzaak van het tekort – en de angst, pijn of het ongemak wat je daardoor ervaart – buiten jezelf te projecteren. Daarmee creëer je een illusie die je in de velden van dualiteit, oordelen en iets willen hebben doet belanden.
In feite weiger je om zelf te veranderen. Je ontkent de goddelijke wet van aantrekking; je zoekt compensatie binnen lagere waarheden en persoonlijke krachten en machten. Er is iets ‘niet goed’ en je hebt ‘gebrek’ aan iets. Dit ‘gebrek’ kent vele vormen zoals bv. geld, spullen, gezondheid, zekerheid, veiligheid, respect, aandacht, liefde, eigenwaarde, macht, aanzien, bevestiging etc.

Het compensatiegedrag hierbij is dat je bij anderen begint weg te halen waar je zelf gebrek aan hebt. En hier is het, waar een basis van angst gelegd wordt: iemand wordt bedreigend voor een ander wanneer die vanuit voorwaardelijke liefde handelt. Angst ontstaat daar waar onvoorwaardelijke Liefde haar werk niet kan doen; het zorgt voor reageren i.p.v. creëren. Het vlucht of vecht, breekt in, vernietigt of dwingt af, om zo te kunnen krijgen wat er nodig is vanuit het tekort.

In schuld geloven

Als we zelf ervaren iets tekort te komen, gaan we meestal op zoek naar een ‘meer van iets’, om de balans in onszelf te herstellen.Tekorten in onszelf of in ons eigen leven zorgen voor een verlangen naar compensatie. Dit komt omdat we allemaal ergens nog weet hebben van goddelijke volmaaktheid en harmonie. Hoe schrijnender het tekort is, des te groter het compensatiegedrag zal zijn.

Door tekorten voelen we ons (onbewust of bewust) kwetsbaarder en minder op ons gemak. Ze zorgen voor een basisonveiligheid. Vanuit die onveiligheid zijn er ook weer twee opties:
óf je legt de schuld daarvoor buiten jezelf, en zoekt dan ook naar compensatie buiten jezelf voor dat wat je tekort komt,
óf je geeft jezelf de schuld van de situatie en gaat bij de pakken neerzitten. Je stapt daarmee uit de levensstroom, komt in een negatieve spiraal terecht die kan leiden tot actieve zelfvernietiging.

Oude angstgedachten

Hoe dan ook bestaan beide opties alleen binnen de dualiteit, en is je eigen Bronverbinding steeds buiten beeld. Als je in bovenstaande reactiepatronen blijft hangen kelder je altijd weer terug naar lagere frequentievelden, en daar krijgen allerlei oude angsten steeds weer vat op je.

Want stel je voor dat ‘weer het niet goed afloopt’? Stel je voor dat de Aarde opnieuw ten onder zal gaan aan misbruik en onwetendheid? Stel je voor dat je toch ernstig ziek blijkt, dat je weer geen passende baan zult vinden, dat je weer in armoe terecht komt, dat je weer wordt afgewezen, dat je weer moet achterlaten wat je lief is, dat je weer bedrogen wordt, dat je weer alleen zult eindigen, dat je het weer niet gaat redden in dit leven etc. etc. ….

Bevrijding

Het zijn allemaal oude imprints die aan oeroude angstvelden gekoppeld zijn. De enige doorbraak die je werkelijk kan bevrijden uit de greep van de angstvelden, is een doorbraak in bewustzijn. Wanneer je werkelijk tot de kern van je eigen angsten durft door te dringen, zul je laag voor laag ontdekken dat alles wat daar aanwezig is oorspronkelijk niet bij jou hoorde. Je hebt het onderweg allemaal ‘opgelopen’. Het zijn dus niet de gedachten van jouw goddelijke essentie, die zo negatief of vernietigend zijn!

Het zijn de holografische imprints en de gemanipuleerde vervormingen die in je gelegd zijn om jou uit je Licht te halen, waarna je vervolgens ontkracht kon worden. Daarmee werd je vatbaar voor alles wat jou de illusie gaf dat je te vernietigen was en dat je een zwak, afhankelijk en sterfelijke wezen was.
Maar…. ook hier geldt: trek dit uit de dualiteit, kijk vanuit een hoger perspectief. Het is JOUW eigen keuze geweest om te willen groeien in bewustzijn. Een mens kan alleen groeien waar uitdagingen zijn. Je kon alleen naar de lagere velden afdalen via de illusie van angst en tekorten.
Ofwel: je kunt jezelf uit alle angstvelden bevrijden door terug te keren naar jouw Goddelijkheid en naar de hogere waarheden.

Hulp van hogerhand

Nou kom je daar maar niet zo 1 2 3 bij. Want de zuigkracht van die angstvelden is momenteel gigantisch! Dat komt omdat steeds meer mensen hun meest traumatische angstvelden durven te betreden. Er komen heel veel herinneringen boven, en daarmee ook heel veel lagere frequenties uit levens waarmee we te maken hadden met allerlei vormen van vernietiging. Daarmee komen de angstvibes dus op grote schaal vrij. Hoe gevoeliger je bent, des te meer je dit ook heel fysiek zult ondervinden. Maar laat ze maar komen, al die golven van schrik en pijn. Laat ze vrij, door je lichaam echt toe te staan alles eruit te shaken. Alles wat er aan vernietiging kleeft voelt als gifstoffen; laat het allemaal maar uit je weg stromen, ontgift maar, op welke manier dan ook.

Zoals met alles in de schepping: er zit een prachtig, volmaakt goddelijk plan achter alles wat er gebeurt. Je gaat de angstvibes steeds intenser ervaren omdat de doorbraak nabij is. Wanneer je flinke last krijgt van allerlei angsten, word je eigenlijk uitgenodigd om je eigen goddelijke krachten te her-ontdekken!

Maak gebruik van jouw ‘hot-line’ met hogere dimensies zo gauw oude angst weer de kop op steekt. Aan de andere kant van de lijn wachten je eigen hulpen, gidsen en Meesters die jou gedurende honderden levens begeleid hebben. Nu je zó dicht bij de overgang van de derde naar hogere dimensies zit, zetten ze alles in wat en waar ze maar kunnen. Vergeet nooit dat je altijd, vanuit welke angst dan ook, de scheppingskrachten die tot je beschikking staan aan kunt roepen voor het allerhoogste goed. Dat is je geboorterecht, mooi mens! Zet het goddelijke licht in waar mogelijk, en je wordt een levende tempel van Liefde op Aarde.

MV 

Image: Divine Light – Baron Arild Rosenkrantz