Priestess-Path. Shelley Sage Heart permission jpg

Je eigen Heilige Familie terugvinden

Artikel geplaatst in:

Ieder levend wezen komt uit het grote Eenheidsveld, waarin alles wat leeft met elkaar verbonden is. Nu we op Aarde minstens honderden levens gehad hebben waarin we onszelf van dat prachtige Eenheidsveld afgesneden hebben gevoeld, lopen we met allerlei overtuigingen rond over afgescheiden zijn, over niet genoeg, niet geliefd, uitgestoten, verbannen en vergeten zijn.

Deze overtuigingen hebben zich zo in ons verankerd dat we met onze eigen gedachten een soort ballingschap gecreëerd hebben. Het is een hele toer om jezelf ‘uit de steek’ te halen.
Het ego hoopt nog altijd dat iemand anders dat zal doen. Spiritueel shoppen, en van de ene naar de andere therapeut hobbelen komt daar ook uit voort. Een Tweelingstraal ‘moeten vinden’ heeft, zo lang dat vanuit het ego gebeurt, ook eerder het omgekeerde effect; het houdt je gevangen in oude patronen van afhankelijkheid. Daarmee loop je steeds verder weg van je eigen heilige grond.

VERWACHTINGEN LOS LATEN

Eigenlijk zoek je onbewust naar jouw eigen Zielenfamilie, naar je goddelijke roots. Onafhankelijk van het bewustzijn dat je draagt zul je naar steeds hoog-frequentere velden uitreiken, die kunnen bijdragen aan een innerlijk terugvinden van dat Eenheidsveld.

Zo lang je zelf nog delen in je draagt die samenvallen met overtuigingen dat je alleen op de wereld bent, aan je lot overgelaten bent; zo lang je wacht op een ingrijpen van de Lichtwereld, zo lang houd je zelf nog een afscheiding in stand. De meeste mensen die mijn artikelen lezen zijn dit stadium wel aan het ontgroeien.

De volgende fase vraagt om loslaten van verwachtingen en toekomstige projecties. Je kunt niet binnen een paar maanden al je eeuwenoude denk-vergissingen op een rijtje krijgen, laat staan dat je alle fysieke gevolgen daarvan binnen een paar jaar kunt helen.

OP DE DREMPEL VAN SCHAAMTE

Het kost tijd, geduld en doorzettingsvermogen om de meest beschadigde delen van jezelf zonder oordeel aan te leren kijken. Dit zijn de delen waar je je het meeste voor schaamt. Want vanuit de afscheidingspijn hebben deze ontheemde zelf-delen zich in allerlei liefdeloze en laagfrequente scenario’s laten vangen. Dit heeft diepe sporen en littekens achter gelaten, zowel in onszelf als in anderen die we vanuit de pijn verwond hebben.

Het is iedere keer weer even lastig om over die drempel van schaamte heen te stappen. Op het moment dat je de stap zet, komt ook meteen de gestolde pijn vrij. Het kost minstens zo veel tijd om je emotionele lichaam te bevrijden van alle pijn die samenhangt met het gemis van jouw eigen Heilige Familie. De Heilige Familie heeft alles met jouw afkomst te maken; leden van die familie kunnen overal in het Universum aanwezig zijn.

HEBBES: DE REDDENDE PERSOON

Ieder mens kent het gemis, de leegte, het zoeken naar iets of iemand. Het is een heimwee, een hunkering naar iets wat je niet precies kunt duiden. Soms ontmoet je iemand die je herinnert aan de frequentie van jouw Heilige Familie. Vanuit je ego zul je die man of vrouw willen veroveren. Je voelt een onvermijdelijke aantrekkingskracht, want hij of zij is een vertegenwoordiger van dat goddelijke Eenheidsveld waar je nu al honderden levens naar op zoek bent geweest. Het ego heeft lang gedacht: ‘Als ik die binnenboord heb dan begint mijn verdiende geluk!’

Waar je zelf als bewust wordend mens echter de meeste kracht kunt inzetten, is achter al die delen van jezelf die niet gelukkig zijn. Jij zult ze op den duur allemaal ZELF uit hun ballingschap bevrijden. Daarmee zul je je ware Zelf terugvinden, en daarmee ook jouw Heilige Familie. Jullie dragen soortgelijke DNA-coderingen. Hoe meer je die in jezelf activeert en bekrachtigt, des te sterker het ‘Heilige’, het helende goddelijke door jullie verbindingen heen kan gaan werken.

LIEFDESLIJNEN ZIJN EEUWIG

De sluiers tussen het complete Zelf en het afgesplitste zelf beginnen nu dunner te worden. Dat komt omdat we van ‘onderaf’, dus vanaf hier op Aarde, steeds meer verbindingen herstellen. Dit reparatiewerk begint met het omkeren van de overtuiging dat je afgescheiden bent van. Jij bent eeuwig verbonden met! Liefdeslijnen kunnen nooit verbroken worden, want dan zou de hele Schepping uit elkaar vallen.

Vanuit diezelfde Liefde zul je je steeds meer verbonden gaan voelen met iedereen die jou op Aarde lief was, en zich nu achter de sluiers bevindt. Je dierbaren die hun aardse lichaam hebben omgeruild voor een lichtlichaam doe je een enorm plezier door te stoppen met bevestigen dat ze ‘weg’ zijn. Ze zijn daar springlevend en volop aanwezig, misschien wel meer dan ooit. Hoe meer je dat innerlijk durft te zien, des te gemakkelijker zij zich weer voelbaar kunnen maken bij je. Maar ook dit is een grote stap over een drempel van je eigen pijn heen! Neem je pijn van het gemis in alle hevigheid mee, zodat die geheeld kan worden in jullie groeiende Liefdesverbinding die dwars door alle sluiers gaat.

JOUW AARDSE TAAK VANUIT JE ZIELENGROEP

Jouw Zelf heeft een permanente verbinding met goddelijke velden. Vanuit die velden ben je met alles wat leeft in verbinding. Het is een groots, stralend netwerk van waaruit iedereen die naar de Aarde gaat een eigen taak heeft meegenomen. Die taak is je niet opgelegd; die heb je in een liefdevol overleg samen met je Schepper en ‘helpers’ uitgekozen. Je helpers staan niet boven je; zij zijn verder geëvolueerd, en volledig dienstbaar om jou te ondersteunen bij het uitvoeren van jouw Zielenplan.

Je bent geïncarneerd vanuit een eigen Zielengroep, die weer een eigen specialiteit heeft. De Zielengroepen onderscheiden zich van elkaar doordat ze een eigen frequentiepalet hebben, eigen kleurnuances, eigen klanken en vaak ook een eigen taal. Je zult steeds bewuster gaan zoeken naar die frequenties, omdat die voedend en bevestigend zijn voor wie jij bent.

Het begon als een soort ‘Spoorloos’; er ontbrak iets fundamenteels in je leven. Vanaf het moment dat je ontwaakte uit de dualistische, aardse mallemolen zijn die frequenties steeds harder in je door gaan klinken. Zij zijn het die jou op koers houden op de weg naar jouw Goddelijkheid, ondersteund door je eigen Heilige Familie.

INGEBED IN DE HEILIGE FAMILIE

Je zult, naarmate je meer vanuit de verbinding met je Heilige Familie gaat leven, een steeds krachtiger licht gaan uitstralen. Daarmee trek je mensen aan uit oude, bekende Zielengroepen. Als deze elkaar gevonden hebben gaan ze resoneren en elkaar versterken. Dat geeft een heel vertrouwd en verbonden gevoel; je ondersteunt elkaar bij het volbrengen van je aardse taak, zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen.

Deze bedding is er altijd, overal. Ze staat volkomen los van dualiteit, geloof, religie, dogma’s en beperkende denkwijzes. Je kunt het zien als het Huis van Licht en Liefde waar jij altijd weer naar zult terugkeren. In datzelfde Huis zijn vele anderen aanwezig met wie jij vanuit je hart verbonden bent en met wie je al veel avonturen hebt meegemaakt.

Moge iedere dag die jij op Aarde meemaakt beginnen met de erkenning van jouw afkomst uit dit Huis, met het toestaan dat jij omarmd en gezegend wordt door jouw Heilige Familie. Neem dit veld mee, waarheen je ook gaat, want het is jouw hoorn des overvloeds. Het zal alles wat jij vanuit je hart aan de wereld geeft met rente aan je teruggeven.

MV 

 

Image: Shelley Crawford – The Priestess Path
Thank you Shelley for your permission!