autumn forest

Rust, er is innerlijk werk gaande

Artikel geplaatst in: ,

Wanneer je in diepe transformaties zit gaat er energetisch veel verschuiven. Dit zal uiteindelijk zo diep doorwerken dat transformaties overgaan in transmutaties. Ons fysieke voertuig wordt klaargemaakt om hogere delen van onszelf te kunnen incorporeren. Deze bevatten meer licht, dragen hogere frequenties, hebben meer verbinding met werelden boven de sluiers en zijn fijner besnaard.

Het omzettingsproces van 3D naar 5D brengt veel fysieke ‘resets’ met zich mee. Oude verkrampte delen komen uit de kramp, emoties komen los, waar onwetendheid was komt bewustzijn, wat verhard was wordt zachter, wat koud en afgesloten was laat meer warmte en levensenergie toe. Dit is prachtig, maar het voelt lang niet altijd fijn. We ervaren het vaak als pijnlijk, en de vreemde nieuwe klachten of wendingen in ons leven roepen angst en onzekerheid op.

Het hoort echter allemaal bij de grote transformatie. Jij bent aan het ontwaken, je staat op als Sneewwitje (het goddelijk vrouwelijke dat op aarde eeuwenlang niet geleefd kon worden) die door de kus van haar Prins (het goddelijk mannelijke als de innerlijke boodschapper van God) gewekt wordt, herboren wordt en haar rechtmatige plaats weer gaat innemen als ‘de nieuwe mens’.

Jouw hergeboorte brengt groeipijnen en barensweeën met zich mee. Deze vragen om rust, vertrouwen en erkenning van wat jij tijdens dit grote avontuur nodig hebt, om dat wat vanuit jouw hogere Zelf ingezet wordt zich te kunnen laten voltrekken.

Heb je je verbonden met onze Lichtcirkel (zie de twee vorige artikelen op mijn tijdslijn), dan krijgt dit hele omzettingsproces extra ondersteuning vanwege onze gebundelde licht- en liefdeskrachten. Je zult dit in tweevoud kunnen voelen. Op sommige dagen ervaar je meer vervulling en een intenser geluksgevoel, omdat je meer verbinding gaat krijgen met jouw goddelijke essentie. Op andere dagen kan het omzettingsproces allerlei emotionele en fysieke ontladingen teweeg brengen. Sta toe dat de delen die nog duisternis dragen en verdicht zijn uit jouw lange incarnatielijnen bevrijd gaan worden.

Rust wanneer je kunt! Echt, kijk er niet van op dat je veel vaker vermoeid zult zijn en je vaker wilt terugtrekken. Er gebeurt innerlijk al zò veel dat je veel minder prikkels van buiten aan kunt, en dat is een gezond teken van Jezelf die een grens aangeeft van “Stop, er is innerlijk werk gaande, geef me alle tijd, zet geen druk op de ketel maar laat ons ruimte maken zodat het nieuwe kan indalen.” In de stilte kan de Lichtwereld ongestoord haar werk in jou voortzetten. Er kont vanzelf weer een fase waarin je je meer naar buiten wilt richten, bv. om te delen wat je verworven hebt.

Ik zit zelf uiteraard ook in dit proces (gisteren kwam er enorm veel los, mede door de dubbele familieopstellingen van zaterdag en het schrijven van het artikel gisteren, dus veel energetische verschuivingen, pijn in mijn schedel en zonnevlecht).
Vandaar dat ik niet meer zal reageren op vragen en steeds minder online zal zijn. Ik word naar binnen geroepen. Daar ligt mijn taak nu.

Onze Lichtcirkel ‘Herboren in Licht en Liefde’ groeit als kool; voor mij een teken dat het licht als een magneet werkzaam is, er een zegen van hogerhand op rust en we allemaal vanuit een diepe innerlijke overgave bezig zijn met heilig, helend werk. Over deze Lichtcirkel, die op 12-12 actief zal worden, vind je hier meer info:

https://mailchi.mp/02ecf6f5135d/lichtcirkel1212?fbclid=IwAR2VCHodzhnWGNokmyTlSgY6zGKb-JL2PcRVamUVQtYXNkPaBCtD5-2ehRU

Keep up the faith, we zijn verbonden vanuit Licht en Liefde 🌟

MV ♥