diamant light

Een nieuw bewustzijnsveld voor de mensheid

Artikel geplaatst in:

Er is een prachtig nieuw frequentieveld aan het indalen! Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker, maar deze keer werd ik er voor wakker gemaakt om er over te schrijven (terwijl ik me een ochtendje uitslapen had toebedacht). Wanneer dit veld je raakt ben je á la minute wakker en kraakhelder. Vroeger zou je het misschien als hyper of onrustig zijn benoemen. Maar het is in wezen een intense energetische activatie die alles open gooit wat open mag (d.w.z. overeenkomstig jouw bewustzijnsniveau).

Keelchakra als stem van het Goddelijke

Dit veld draagt saffier-blauwe, diamanten en gouden kwaliteiten en daalt als een transparant tapijt op Aarde neer. Het werkt heel direct in op ons keelchakra, ons centrum van expressie dat de verbinding van onze hogere delen met onze lagere delen verklankt. Met ons keelchakra geven we srem aan de geestelijke wereld die we met ons hart hebben weten te verbinden. Het in werking treden van dit nieuwe bewustzijnsveld wordt vooraf gegaan door een uitzuiveringsproces dat tijdelijke klachten kan geven zoals een droge keel of keelpijn, een hese of overslaande stem, extra slijmvorming, hoesten of andere vormen van irritatie in het hele gebied van keel, neus en oren.

Uiteindelijk zal ons keelchakra als boodschapper van het Goddelijke gaan functioneren. We zullen in de nabije toekomst alleen nog maar uiting en expressie gaan geven aan dat wat bijdraagt aan het verhogen van het bewustzijn. De mensen die een rol aanvaard hebben in het verbinden van dit veld met het aarde-grid zullen momenteel letterlijk veel van zich laten horen.

De Orde van Melchizedek

De Orde van Melchizedek leidt dit hele proces met een grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het slagen van deze operatie zal voor enorme omwentelingen gaan zorgen. Melchizedek was Priester- Koning van Jeruzalem, leraar van Abraham. Hij staat aan het hoofd van spirituele bevrijding, is verbonden met ‘Het Nieuwe Jeruzalem’ en is momenteel op ongekend grote schaal werkzaam.
Dit nieuwe bewustzijnsveld is de mensheid niet onbekend! Maar het is voor het eerst dat het op zó’n grote schaal kan indalen. Sinds miljoenen jaren zijn er weer voldoende Lichtkrachten werkzaam zodat de mensheid zich in alle veiligheid kan gaan openen voor deze goddelijke coderingen. Diegenen die er, qua ontwikkeld bewustzijn, aan toe zijn zullen het ook daadwerkelijk gaan belichamen. En dat betekent, ten volle: Walk your Talk!

Het zal dus een een gigantische invloed op onze collectieve velden hebben. Oude vormen die nog op macht en eigenbelang gebaseerd zijn zullen versneld uiteen gaan vallen, om ruimte te maken voor nieuwe vormen die voortkomen uit belangeloze liefde en hogere waarheid.

Je gedachten zuiveren is je spraak verfijnen

‘In den Beginne was het Woord’ is niet zo maar een zin. We kunnen onszelf als leerlingen van Melchizedek beschouwen en gaan mediteren op deze zin. Onze gedachten zijn ook woorden, zij het onuitgesproken woorden. Maar ze hebben de potentie om te scheppen; wat je denkt heeft heel direct invloed op je gevoelens en handelingen. Door je bewuster te worden van je eigen gedachten krijg je snel helder of het oud is wat je denkt – deze gedachten zijn gestoeld op angst en vernietiging. Zonder inmenging van je persoonlijkheid kun je je hogere Zelf vragen om deze gedachten onmiddellijk om te draaien naar waarheid en liefde, vertrouwen, vreugde en overvloed. Met deze nieuwe energie breng je het Goddelijke terug in jezelf en op Aarde.

Yeshua heeft dit veld geïnitieerd

Yeshua is als vertegenwoordiger van deze hogere Priesterorde van Melchizedek op Aarde geweest om dit blauw-gouden, diamanten veld te initiëren. Op zo veel mogelijk heilige plekken op aarde zijn er verbindingen gelegd met dit bewustzijnsveld. Vervolgens heeft hij de ingangen verzegeld. Dit veld draagt veel oude kennis die beschermd moest worden, om misbruik te voorkomen.

De energie zal echter weer als bruisende fonteinen uit dit veld omhoog gaan spatten! Dit heeft alles met openheid, eerlijkheid, gelijkgestemdheid, gerechtigheid, waarheid en transparantie te maken. Wanneer je door deze energie aangeraakt wordt komt alles versneld vrij wat met leugens, ontheiliging, ontkrachting, onderdrukking, dominantie, slaaf-zijn en verslaafd zijn te maken heeft. Je zult een intenser verlangen gaan voelen naar zelfexpressie en vrijheid, zodat je als instrument ingezet kunt gaan worden vanuit hogere dimensies.

Het flitsende zwaard van Aartsengel Michael

De mensen die zich diep verbonden voelen met Aartsengel Michael zullen zijn aanwezigheid vaker gaan opmerken. Ook hij is verbonden met Melchizedek (sommigen beweren dat zij één en dezelfde zijn). Het kan zo maar gebeuren dat je blauwe velden of flitsen van gouden laserstralen gaat zien. Dan weet je dat de kracht van Michael aan het werk is om te doorklieven wat afgebroken dient te worden. Roep zijn hulp maar aan bij het opruimen van wat jou nog in de oude 3D-velden gevangen houdt.

Vreugdevolle vertegenwoordigers van dit veld zijn ook de Dolfijnen. Zij herinneren ons maar al te graag aan het feit dat wij opnieuw geïncarneerd zijn om dragers te worden van dit prachtige veld.

Geef uiting aan jouw innerlijke schatten!

Whow! Dit is zó krachtig! Het op Aarde dalen van dit prachtige nieuwe bewustzijnsveld is uiteraard al een tijd gaande. We hebben allemaal op onze eigen manier het voorbereidende werk gevoeld. Zo zullen we er ook op onze eigen manier uiting aan gaan geven, want dit veld wil door ons heen echt in de vorm gezet gaan worden. Je zult de nieuwe kracht herkennen in je verlangen naar expressie, in je verlangen naar vreugde, en in het verlangen om je diepste gevoelens en innerlijke weten in welke vorm dan ook naar buiten te brengen.

Dank je wel dat je dit artikel hebt willen lezen, want daarmee heb je je ook verbonden met deze energie en zul je absoluut gaan bijdragen aan het verankeren van dit veld.
Een blauwe mantel om je schouders, een gouden kroon op je hoofd en een diamanten Namasté,

Mieke

Wil je je graag met gelijkgestemden verbinden zodat jouw transformaties ondersteund gaan worden door een krachtig en liefdevol veld? Ik ben met een nieuwe Lichtcirkel gestart, ‘Herboren uit Licht en Liefde’, die zich nu aan het opbouwen is en volledig geactiveerd zal worden vanaf 12-12 tot 25 – 12.
Meedoen gebeurt gewoon vanuit jouw eigen huis. Info en aanmelden voor deze Lichtcirkel:
https://mailchi.mp/02ecf6f5135d/lichtcirkel1212