Circle of Angels

Uit de angst en in je licht stappen

Artikel geplaatst in: ,

Nu we met velen een Lichtcirkel aan het vormen zijn, die zich naar de Kerstdagen toe opbouwt, komt er van binnenuit één groot, alles overkoepelend thema bovendrijven: Angst om je volle Licht te laten schijnen.

In een dubbele familieopstelling waarbij Vincent ons begeleidde, hebben zowel mijn dochter als ik gisteren zeven generaties doorlopen. We kregen bevestigd dat angst en onmacht de twee ‘krachten’ zijn die het grootste verdriet in ons familie-karma veroorzaakt hebben. Ieder mens draagt angst die van generatie tot generatie is doorgegeven. Deze angst is fysiek vastgeslagen waar het licht geblokkeerd is geraakt.

Op de vlucht met hogere vermogens

Als Lichtdrager, die we in wezen allemaal zijn, is het om verschillende redenen onmogelijk geweest om je licht volop te laten schijnen. Het werd vaak niet gezien of begrepen, sterker nog: je werd als afwijkend beschouwd en er om veroordeeld. De goddelijke vermogens waarmee we geboren werden pasten zelden in de tijdsgeest van dat leven. Heldervoelendheid, helderziendheid of helder weten was bedreigend voor de omgeving. Of er werd misbruik van je gaven gemaakt, of je werd er om bespot, gemarteld, verbannen, verbrand of op andere gruwelijke wijze omgebracht..

Velen van ons zijn ‘anoniem’ geworden, hebben hun licht gedoofd of ontkend, hun hogere vermogens diep weggestopt, zijn er zelf bang voor geworden of zijn op de vlucht gegaan naar gebieden die meer veiligheid konden bieden.
Lichtdragers herkenden altijd het licht in anderen; vooral in hun eigen kinderen. Wanneer je kinderen baarde die het goddelijke licht in de ogen droegen, sloeg de blijdschap al snel om in angst voor hoe onveilig en zorgelijk het zou gaan worden. Hoe zouden mijn kinderen kunnen overleven in zo’n verharde wereld? Kan ik ze wel voldoende beschermen?
Ik heb in mijn familielijnen heel wat kinderen voortijdig zien sneuvelen. “Mijn God, niet nóg een keer!” hoorde ik, toen ik de gedachten en gevoelens toeliet van de betreffende persoon die ik stond in te voelen.

Mijn God niet nog een keer, zegt de familie

Precies dát gevoel: “Mijn God, niet nóg een keer!” zit er in de meeste familielijnen verborgen. Er zijn altijd ongeziene lasten die meegedragen worden, totdat er een voldoende geëvolueerde ziel komt die deze lasten uit de familievelden kan aankijken, helen en neutraliseren.
Niet nóg een keer dat mijn licht verloren gaat, dat ik bang moet zijn voor wat me te wachten staat, dat ik moet vluchten of dat ik weer aan de liefdeloze, donkere, vernietigende kant van het aardse leven ten onder ga.

We zijn bewust op Aarde teruggekomen om te bevrijden wat ‘achter’ ons nog gevangen zit. Om dat ook werkelijk te kunnen doen is het nodig dat we ons licht vrijuit, in volle kracht laten schijnen. Dit kan alleen in verbinding met Lichtmeesters, Engelen en anderen uit de Lichtwereld waarmee we verbonden zijn. Vanaf nu kan dit alleen samen met Goddelijke krachten.

Niet alleen met persoonlijke, maar samen met Goddelijke Kracht

Samen met de Bron kunnen we alles helen wat binnen onze vermogens en in ons zielenplan besloten ligt. Omdat deze helende vermogens vaak al generaties terug geblokkeerd zijn geraakt, is het nodig om het licht te laten schijnen op de oudste traumavelden die als familiegeheim in de doofpot zijn gestopt. Dat is nooit bewust gedaan: dat is gedaan puur om te kunnen overleven. En waar jij nog aan het overleven bent, heb je dus nog te maken met familie-traumavelden die vaak niet eens, of maar gedeeltelijk, van jou zijn!

Probeer inzicht te krijgen in waar de kern van de familielast zit. Met het invoelen van de familielijnen verhoog je je onderscheidingsvermogen in wat alleen van jou is en wat uit collectieve velden afkomstig is. En dat zal enorm van pas gaan komen, de komende tijden, want de collectieve angstvelden barsten open. Dit openbarsten gebeurt ook om jou te helpen om jouw diepste angsten te leren kennen en jezelf door liefde en inzicht te bevrijden uit hun greep.

Verlicht jezelf en daarmee de mensheid van angst

Veel Lichtdragers dragen de wens in hun hart om dienstbaar te zijn, om het leven van zichzelf en anderen te verlichten. Vandaar de oproep om gezamenlijk een krachtige Lichtcirkel te gaan vormen waarin menselijke angst en onmacht gemakkelijker getransformeerd kunnen worden. On-vernietigbaar Licht en radicaal vertrouwen zullen iedere liefdevolle intentie bekrachtigen die wij als Lichtdragers willen inzetten om de mensheid te helpen om terug te komen in hun volle levenskracht en in hun Goddelijke Essentie.

Lichtcirkel Herboren in Licht en Liefde

Indien je deel wenst te nemen aan onze Lichtcirkel vind je onderaan meer informatie en hoe je je kunt inschrijven. Je kunt deelnemen op basis van een vrijwillige donatie, als dank voor onze inzet, de energie-uitwisseling en al het ‘inzichtbare’ werk achter de schermen.

We bouwen de cirkel energetisch nu al op; je zult hierdoor in een versneld transformatieproces komen. Het groeiende Lichtveld zal je op dit moment vooral ondersteunen om het vertrouwen in je eigen vermogens en in je verbinding met hogere dimensies op te bouwen.

Vanaf 11 december ontvang je de eerste aankondiging in je mailbox en daarna gemiddeld eens per 2 dagen een boodschap / channeling vanuit de Lichtwereld. Vanaf 11 december tot aan de Kerst trekken Vincent en ik ons terug om volledig beschikbaar te zijn voor hetgeen er voor onze Lichtcirkel doorgegeven wil worden.

Alvast dank jullie wel voor jullie toewijding, openheid en eerlijkheid, liefde en alle oprechte intenties!

Info en aanmelden voor de Lichtcirkel:
https://mailchi.mp/02ecf6f5135d/lichtcirkel1212

Mieke & Vincent