trust2

Massale paniek kan tot ontwaken leiden!

Het wordt steeds voelbaarder: de mensheid staat oog in oog met de meest extreme polen tussen licht en donker. Dit is enorm zelf-confronterend, voor velen beangstigend, maar het kan tot diepe transformaties en een versneld ontwaken leiden. Als dat gebeurt, dan gaan we te maken krijgen met een massale ontladingen en essentiële hulpvragen. De mensheid heeft jou nodig; wees als een rots in de branding die overeind blijft in jouw Licht- en Liefdeskrachten!

De bewegingen die we momenteel in ons eigen veld opmerken, zijn gelinkt aan wat er in de collectieve velden gaande is. Massaal breken daar oude lagen open die gedurende honderden levens potdicht moesten blijven, omdat daarachter veel lijden zat wat nog niet aanschouwd kon worden. Toen droegen we nog niet het bewustzijn om al dit lijden buiten de dualiteit te kunnen bezien en te neutraliseren. Bij steeds meer mensen openen zich nu de diepste traumalagen, vanwege alles wat er aangeraakt wordt door het hologram van het Corona-virus.

 Collectieve velden onder hoogspanning

In tijden van stress en chaos komen er oude delen van ons tevoorschijn die tijdens vele (vorige en huidige) incarnaties ten onder zijn gegaan aan hun angst, pijn en onwetendheid. Steeds meer mensen beginnen te voelen dat er allerlei spanningen vrij willen komen en zoeken naar een oorzaak. Die lijkt nu ‘het Corona-virus’ te zijn, maar dat is slechts een zoveelste projectie naar iets in de vorm buiten onszelf. Doordat de collectieve velden nu onder hoogspanning staan, om daadwerkelijk de stap naar een hoger bewustzijn te kunnen gaan maken, voelen velen hoe ver ze van het vertrouwen in de Goddelijke leiding af zijn komen te staan. Ze worden zich allereerst bewust hoe ernstig hun lichamen nog verkrampt zijn en hoeveel rampen-scenario-gedachten er in de lucht hangen.

De fysieke grens is bereikt. De laag-frequente erfenissen beginnen zich in de vorm van stress en burn-outs massaal aan te dienen en om ontladingen te vragen. Het zijn de alarmsystemen van de gewonde healers in ons, die begrijpelijk protesteren bij iedere huidige situatie die nóg meer stress en spanningen oproept. De healers zijn tevens de aangevers die STOP zullen gaan zeggen waar we in velden blijven hangen die onze heel-wording met het Goddelijke tegenwerken.

 De grote sprong voorbij alles wat nog tegenstribbelt

Als je jezelf jarenlang binnenstebuiten hebt gekeerd, als je de oude gewonde delen in jezelf alle mogelijke reflectie en hulp hebt gegeven, dan kom je op een gegeven moment in een fase terecht waarin je vanuit vertrouwen en overgave begint te leven. Deze overgave, van de persoonlijkheid aan het Goddelijke Zelf, is inclusief ALLES; er zijn geen mitsen en maren meer. Je gaat zelfs voorbij aan het ‘je veilig moeten voelen’. Het is een reuzensprong op de weg naar de mannelijke en vrouwelijke Christus in jou. Deze sprong komt niet voort uit persoonlijke ambitie; het is een besluit dat door je hogere delen genomen is en alle menselijke conditioneringen overstijgt.

Op dat moment word je een stille getuige van wat zich IN jou wil voltrekken. Tijdens die overgave zul je, voorbij alle strijd en angst, de winst gaan zien van alles wat je ooit geïnvesteerd hebt. In jou keert het Oer-vertrouwen terug in je Goddelijke Zelf en in de Lichtwereld. De Christus-krachten die eerst onbereikbaar leken ervaar je nu IN jou aan het werk. Dat heb je mede te danken aan je jarenlange zoektocht en liefdevolle toewijding.

 De bakens van Licht, Liefde en Wijsheid verbinden

Pas nu beginnen we ook echt te voelen en te zien dat alles met alles verbonden is. Het is niet waar dat je deze moeizame tocht in je eentje aan het ondernemen bent. Het is niet waar dat alle gedane moeite voor niets is geweest en het je in dit leven weer niet gaat lukken waar je gedurende vele levens naar toe hebt gewerkt. Integendeel: alle investeringen richting je Goddelijke Zelf zul je met rente gaan terug-ontvangen.

We zullen nog wel even de intense invloeden van angst en manipulaties uit lagere frequentievelden blijven ervaren. Maar juist zij kunnen voor een revolutionaire verschuiving op Aarde zorgen, mits er voldoende Licht en Liefde tegenover staat. En dat STAAT er! Mede dankzij jouw aanwezigheid en inzet!
De steeds hoger vibrerende velden ontstaan vanuit het Christus Bewustzijn, en worden door iedereen gevoed die vanuit Liefde, Licht en Waarheid begint te leven. Laten we de krachten bundelen die ons aansporen om alles uit onszelf en uit ons leven te laten gaan wat niet in overeenstemming is met onze Goddelijke essentie, die in wezen onsterfelijk is! Laten we onze Liefde en begrip sturen naar diegenen die op de drempel staan om zichzelf uit de oude angstvelden en illusies los te maken.

Zoals Meester Saint Germain tijdens een afstemming zei: “The Love that I bring, can make Matter sing”. Ja, zó is het bedoeld! We brengen de Liefde weer terug in de materie, in onze botjes, in ons hart en in de wereld om ons heen. De prachtige, ontroerende werkelijkheid is dat we massaal, van hart tot hart verbonden, aan de Uittocht uit de dualiteit zijn begonnen. Laat jezelf daarbij niet meer in een oude afgrond wegzakken. Help jezelf en anderen nu te ontwaken vanuit het Christus Bewustzijn.

MV