With God (2)

Lichtcirkel voorbereiding: Naar een hogere bestemming van je leven

Artikel geplaatst in: ,

Eerst Zijn, dan doen 

Herken jij het ook, dat jouw leven op een punt lijkt te zijn gekomen waarop je niet meer weet hoe nu verder? Je kunt krap zitten en verlangen naar meer bestedingsruimte, niet vanwege het geld op zich maar omdat je voelt dat armoe, in welke vorm dan ook, eigenlijk niet meer bij je hoort. Misschien voel je jezelf in de wacht staan voor een praktijk die je graag zou willen beginnen, of eigenlijk liever zou willen beëindigen. Je kunt intens aan het zoeken zijn naar ander werk waarin jouw zielenkwaliteiten meer tot hun recht kunnen komen. Misschien ben je op zoek naar een nieuwe woonplek die jou beter zal ondersteunen in wat jij vanuit jouw Zielenplan te doen hebt. Veel mensen verlangen naar een andere partner die zich werkelijk verbonden voelt met spiritualiteit en het gaan van de innerlijke weg. Dit zijn maar een paar voorbeelden van heel veel veranderingen die eigenlijk in de geest al gaande zijn, maar geen idee hoe je dat aards gezien zou moeten aanpakken.

Dat ‘geen idee meer hebben’ is er niet zomaar. Het heeft een hogere bedoeling. De mogelijkheden die we altijd vanuit onze persoonlijkheid konden bedenken zijn nog altijd van een lagere orde dan die jouw Hogere Zelf draagt en kan overzien. Een deel van jou is nog altijd verbonden met de oude mannelijke matrix; dit deel zal altijd geneigd zijn om te gaan handelen, als onmiddellijke respons op een meer voelend deel in jou dat aangeeft dat iets wel klaar is en anders mag gaan lopen.

Stel je dit beeld maar even voor; een man en vrouw zitten naast elkaar. De man staat voor onze mannelijke kant, die impulsen omzet in manifestatiekracht die actieve iimpulsen heef, en energetisch ook uit wil stromen, de wereld in. De vrouw staat voor onze vrouwelijke kant die ontvangt en ons oorspronkelijk oproept om in te keren, zodat het zaadje wat zij ontvangen heeft zich in alle rust kan nestelen, en op het goede moment zal uitgroeien zodat zich zal tonen wat er vanuit het Goddelijke ontvangen is. Beiden zijn nodig om het Goddelijke uiteindelijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken op Aarde.

De vrouw zegt “Lieverd, eigenlijk klopt het niet meer zoals ons leven nu gaat. Kun je ook voelen dat het ons niet langer dient om op deze manier door te gaan, en dat er iets nieuws wil gaan gebeuren? Ik weet alleen niet wat, maar ik voel het wel.”
De man hoort haar, ontvangt ook dit signaal, waar waarheid in zit, in zijn hart. Hij voelt ook dat het klopt wat zij zegt. Vanuit de oude overlevingsweg gaat dit signaal door naar zijn hoofd, waarin er, vanuit zijn gevoel voor verantwoordelijkheid, een oud denkpatroon geactiveerd wordt. Vanuit dit oude patroon begint hij een mentaal plan te ontwikkelen rondom hoe nu te gaan handelen. Hoe kan hij het tij laten keren? Wat kan hij bedenken, welke mogelijkheden ziet hij, en kan hij vervolgens gaan uitvoeren, zodat ze uit het oude komen en in het nieuwe kunnen stappen?

Je herkent het al: Dit is de oude weg vanuit de persoonlijkheid van de mens. In dit scenario houdt ons ego, dat zich gevormd heeft om zichzelf staande te kunnen houden in de wereld van dualiteit en lagere bewustzijnslagen, het stuur in handen. Onbewust sluiten we, door dit oude patroon van creëren weer te volgen, eigenlijk veel van wat ons hogere Zelf en de Lichtwereld God hadden willen aanreiken uit.

We zullen onszelf nog vaak betrappen op het herhalen van oude patronen. En gelukkig maar, want het besef van ‘Och, daar was ik weer op de oude manier bezig’ zal ons bewustzijn aanscherpen, Dankzij het gaan herkennen van die ‘split-second-momenten’, waarop ons ego meteen naar voren springt en roept “Ik doe het wel!” komt er onderscheidingsvermogen binnen onszelf over onszelf.
Het zijn ontroerende momenten, wanneer we zelf in de gaten krijgen dat we tijdens deze momenten een gouden ommekeer kunnen maken, door heel liefdevol tegen ons ego te zeggen:
“Nee lieverd, jij HOEFT het niet meer te doen. Laat God nu maar door je heen gaan handelen. Doe maar even niks, geef het de tijd, vraag om hulp en vertrouw dan dat die precies op het goede moment, en in de goede vorm, naar ons toe komt.”

En zo draaien we het patroon van handelen om. In plaats van dat onze mannelijke kant zich verantwoordelijk voelt voor een oplossing of een ommekeer, blijven we met onze volle aandacht in onze vrouwelijke kant, die bezig is om het zaadje in te laten dalen. Geef haar rust en ruimte. Zie deze woorden als een heilige gift:
“Lieverd, eigenlijk klopt het niet meer zoals ons leven nu gaat. Kun je ook voelen dat het ons niet langer dient om op deze manier door te gaan, en dat er iets nieuws wil gaan gebeuren? Ik weet alleen niet wat, maar ik voel het wel.” Indien je erkent dat deze ingeving van God-in-jou afkomstig is, dan kan het zaadje ook ongeschonden indalen in de bedding, die jij vanuit zowel jouw vrouwelijke als mannelijke kant kunt bieden.

Wees geduldig en vertrouw. Ontvang vanuit het besef dat de Goddelijke Aanwezigheid in jou rechtstreeks verbonden is met de Bron, ook al voel je dat niet of ontkent een deel van jou dit nog. Handel even niet, en neem geen overhaaste beslissingen. Keer met je aandacht naar binnen, blijf wakker en alert. Je zult ingevingen ontvangen en de tekens gaan herkennen die de Lichtwereld voor jou zichtbaar maakt. Er komt vanzelf een moment waarop er van binnenuit impulsen zullen ontstaan die je vervolgens kunt gaan volgen. Er zal jou hoe dan ook een nieuwe weg getoond worden dat jou dichter naar jouw werkelijke bestemming voor dit leven zal leiden.

MV 

Dit was een bericht dat verbonden is met de komende Lichtcirkel Intensive ‘Volgen, naar een hogere bestemming’.
Voor meer info, je kunt je nog tot 31/7 aanmelden zodat je alle boodschappen ontvangt:

https://mailchi.mp/73d6367763ea/lichtcirkel-intensive-volgen-naar-een-hogere-bestemming