divine masculine feminine

Lichtdrager, jouw moment van Waarheid is aangebroken!

Artikel geplaatst in:
Deze tijd doet een appèl op Lichtdragers; op iedereen die het zielsverlangen kent om te willen bijdragen aan onvoorwaardelijke liefde en het Christus Bewustzijn op Aarde.
In Lichtdragers sluimert er al vanaf de geboorte een verlangen in hun hart. Het is het verlangen om op het goede moment hun ware plek op Aarde te gaan innemen, vanuit hun zielefrequentie. Het is de stille maar onbreekbare kracht in jou, die je influistert om je door niets of niemand meer te laten tegenhouden om te gaan doen wat jij het allerliefste wilt gaan doen: jouw Goddelijkheid belichamen. Vanuit de eenheid van het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in jou zul je de hoogst mogelijke frequenties gaan uitdragen. Daarmee zal alles weer rechtgetrokken gaan worden wat er ooit scheef is gegroeid.
* Het bewuste keuzemoment van incarnatie
Voordat je incarneerde ben je al heel zorgvuldig voorbereid voor dit moment. Jouw keuze om met een hoger bewustzijn fysiek aanwezig te zijn tijdens de huidige chaos en omwentelingen op Aarde was een hele bewuste keuze! Deze keuze kwam voort uit jouw verbinding met het Universele Liefdesveld. Daarmee verbonden voelde je dat jouw licht hier, voor zover je dat kunt belichamen, voor de volle 100 % nodig zou zijn om de grootste, meest essentiële draai van de mensheid van het donker naar het licht mogelijk te maken.
* Inwijdingen: zuivere en onzuivere koffie
De meeste Lichtdragers zijn tijdens hun huidige leven eerst door talloze Inwijdingen heen gegaan. Dit betroffen veelal herhalingen van Inwijdingen uit vorige levens, die ofwel geboycot en ‘verkeerd’ afgelopen, ofwel geslaagd waren. Deze Inwijdingen werden meestal door Hogepriesters en -priesteressen of andere goddelijke afgezanten begeleid.
Tijdens de Atlantische tijdperken ontstond er geleidelijk aan een steeds grotere scheefgroei binnen de Mysteriescholen. Sommigen die de toegang tot de Bron vertegenwoordigden waren nog zuiver en volledig met hun eigen Goddelijke Zelf verbonden. Anderen werden door aardse machten verleid en daalden af naar lagere frequenties. In het gebrek aan licht en bewustzijn ontstond er een spel van angst zaaien, anderen ontkrachten en zelf persoonlijk aanzien verwerven, dat het gebrek aan Bronverbinding kon vermommen.
Liefdevol verwarmend, goddelijk licht vervormde zich tot een liefdeloos, koud en hebzuchtig licht. Zogenaamde goddelijke vertegenwoordigers zorgden er via hun machtsposities voor dat de mensheid gaandeweg hun vertrouwen in hun eigen Bronverbinding verloor, en meer verstrikt raakten met de matrix van dualiteit.
Voordat we verder gaan: besef dat deze gang ‘omlaag’ in principe ook in het goddelijke script voor de mensheid stond. Alleen via de duisternis zouden we uiteindelijk in staat zijn om het hoogste goddelijke licht in haar ware essentie te kunnen aanschouwen. Ieder van ons heeft alle rollen gespeeld, zowel die van de zuivere als de onzuivere Priesters en Priesteressen, als ook die van de geslaagde èn de afgewezen, ‘mislukte’ Ingewijdenen.
* Van mislukkingen naar heelheid en hogere vermogens
De ‘mislukte’ Inwijdingen van ooit zijn op jouw verzoek in je huidige leven opnieuw teruggekomen, meestal via personen die ook tijdens die vorige levens een rol in dat leven speelden. Allen hebben jullie, voordat jullie incarneerden, elkaar vanuit liefde toegezegd om elkaar deze triggers en vervolgens nieuwe groeikansen te bieden.
Vanuit het ego bezien hebben ze je uitdagingen en ellende bezorgd die je in dit leven kon aangaan, doorvoelen, verwerken en overstijgen. Alles wat voor jouw bewustzijnsgroei en ontwaken van belang was moest worden aangetrild. Alle sporen van donkerte en onwetendheid die je nog in jouw onbewuste lagen droeg ‘moesten’wel tevoorschijn gaan komen, opdat jij hier vanuit jouw verbinding met de Lichtwereld het licht in zou laten schijnen en deze wonden kon gaan helen.
Tijdens de geslaagde Inwijdingen zijn er voor eeuwig goddelijke coderingen in jouw bewustzijn verzegeld die op het goede moment, wanneer het collectieve bewustzijn van de mensheid hoog genoeg zou zijn, weer geopend konden worden. Deze zijn dus in dit leven al deels, of grotendeels geactiveerd en hebben de deuren opnieuw geopend naar jouw hogere vermogens. Hoe actiever deze worden, des te meer jij samen zult willen werken met de Lichtwereld, des te meer jij in staat zult zijn om, aards gezien, helingen en ‘wonderen’ te verrichten.
* Een hoger perspectief: Lockdown of Openup?
Dankzij jouw innerlijke werk, waar je door ellende en crises toe aangezet werd, zijn de kwetsuren uit jouw verleden zo goed als geheeld, de negatieve overtuigingen uitgezuiverd en karmische stukken (zo goed als) afgerond. Jouw bewustzijn is nu van een dusdanig hoge frequentie dat je in elk geval altijd een hoger perspectief kunt pakken op wat er zich in de derde dimensie afspeelt.
Doorzie het spel dat er nu in de derde dimensie wordt uitgespeeld. De beker die nu Covid heet zal ‘ad fundum’, tot op de bodem worden leeggedronken. Ook hier zullen schijnheiligheid, valse priesters, profeten en redders van zich laten horen. Ook hier zullen er slachtoffers vallen en rebellen opstaan. Het is het oude, op angst gebaseerde spel dat nu op de grootst mogelijke schaal ooit zichtbaar wordt, zodat het voor ééns en voor altijd ontmanteld en beëindigd kan gaan worden door hen die kunnen zien.
Besef dat het jouw keuze is om wel of niet vanuit jouw persoonlijkheid te gaan reageren. Indien je gaat oordelen, mopperen, deze tijd als deprimerend of rampzalig gaat bevestigen en daarmee jezelf en anderen omlaag trekt, je er tegen gaat afzetten of ‘schuldigen’ aan gaat wijzen, neem je deel aan het spel dat zich binnen de oude matrix van dualiteit bevindt. Je wordt dan de aanklager of de gedupeerde en gaat situaties aantrekken die zich op een veel lager bewustzijnsniveau bevinden dan waar jij vanuit je ziel thuishoort.
* Het Liefdesgrid activeren!
Er is een andere optie! Jij kunt, waar en met wie je ook bent, er altijd voor kiezen om de allerhoogst mogelijke versie van Jezelf te leven! Dat betekent dat jij tijdens ieder moment steeds weer die innerlijke draai terug naar de goddelijke Bron in jezelf kunt maken.
Jouw lichaam mag dan nog gekwetst aanvoelen, mogelijk lopen er nog tranen van oude pijn over je wangen en trillen je benen nog na van angst; jij bent echter een volkomen in tact zijnde zuil van goddelijk Licht! Door die zuil verticaal in en om je heen te visualiseren zul je de hemelse krachten verbinden met het Christus Bewustzijnsgrid dat in en om de Aarde heen ligt. Daarmee activeer jij ieders Lichtkracht, en vermindert onmiddellijk de aantrekkingskracht van het oude spel.
Lieve Lichtdragers! De huidige chaos moet wel gigantische proporties aannemen omdat het oude spel van angst, macht, ontkrachting en vernietiging alleen vanuit een volledig verbonden Liefdesgrid overwonnen kan worden. Het zal heel de wereld raken en diegenen laten ontwaken die er klaar voor zijn.
Ieder levend schepsel dat nu op Aarde aanwezig is zal haar of zijn rol daarin met liefde vervullen.
Sommigen zullen uitgroeien tot bakens van Licht op Aarde. Vanuit hun doorleefde wijsheid en verkregen zuiverheid zullen ze anderen ondersteunen, troost bieden en de weg wijzen. Anderen zullen juist de Aarde verlaten om vanuit andere sferen bij te dragen, of om zichzelf nog andere groeimogelijkheden te bieden. Besef dat wat er ook gebeurt, dit hoe dan ook in overeenstemming met hun eigen zielenplan zal zijn.
* Uitnodiging om in jouw Meesterschap te gaan!
Mogelijk ben je zelf zoekende naar een nieuwe woonplek, naar andere werkvormen, naar een passende partner die hand in hand met jou door de laatste louteringen heen wil gaan, of juist naar een eigen cocon waarbinnen jij de innerlijke louteringen kunt laten gebeuren, en je eigen Bronverbinding kunt bekrachtigen.
Veel Lichtdragers lopen tegen een steeds terugkerend ‘niet-weten’ aan. Het is voor velen nog niet zichtbaar hoe hun leven zich in de vorm verder zal ontwikkelen, en of ze nou iets moeten doen of juist laten. Het is zeker geen plagerij vanuit de Lichtwereld dat je hen soms niet kunt ervaren. Het is de grootste aanmoediging ooit om volledig in jouw eigen Meesterschap te gaan geloven en alles van stal te halen wat Goddelijk is.
Jouw hart zal dagelijks aangesproken worden, om je bewust te maken van de liefdevolle scheppingskracht die je draagt. Jouw keel zal uitgezuiverd worden zodat je alleen nog die klanken de wereld in wenst te brengen die volledig resoneren met Universele Waarheid. Jouw derde oog zal door alles wat je om je heen ziet zó geprikkeld worden dat je steeds sneller door schone schijn heen kunt kijken en daarachter de hand van God kunt zien, die je zal leiden naar de hogere visioenen van waaruit jouw nieuwe leven, en de nieuwe Aarde vorm zal gaan krijgen. In je kruin zal het Nieuwe Jeruzalem energetisch gaan indalen en door jou belichaamd gaan worden; de terugkeer van de mannelijke en vrouwelijke Christus op Aarde.
* Lichtcirkel in November
De energie van begin November zal ons enorm gaan ondersteunen om het bovenstaande vanuit ons zielenplan te gaan ervaren. Vrij van alle aardse verleidingen en oude matrixen zullen Lichtdragers zoals jij en ik steeds meer in onze Zijnskracht komen. We zullen ons nog bewuster gaan worden van onze hogere vermogens. Onze Liefdeskracht zal van binnenuit steeds sterker naar buiten gaan stralen. Dàt is het werk wat we nu kunnen doen, dat is onze bijdrage aan het grote ontwaken.
Vincent en ik voelen ons geroepen om begin November een nieuwe Lichtcirkel aan te bieden, om dit proces te ondersteunen. We gaan dit weer online doen, en beginnen aanstaand weekend met de praktische voorbereidingen. Via ons ontvang je (na aanmelding) bemoedigende inzichten en boodschappen, mede afkomstig uit de Lichtwereld. Er zullen ook weer meditaties en healings komen die we op SoundCloud klaarzetten zodat je die liggend vanuit je luie stoel, op een voor jou geschikt moment thuis kunt doen.
Ik verwacht dat deze Lichtcirkel van vrijdag 6 t/m woensdag 11 November zal zijn. Deelnemen kan op basis van een vrijwillige donatie naar draagkracht.
Wacht rustig af totdat je hier verdere informatie over ziet, of een mail ontvangt waarmee je je kunt aanmelden. Indien dit artikel je aanspreekt: fijn als je het met andere Lichtdragers wilt delen. Ieders Licht is nu nodig, ieders Liefde zal een blijvend verschil maken. Vanuit Liefde zal het oude afgebroken worden zodat het nieuwe kan verrijzen, zowel in jouzelf als op Aarde.
MV ❤
PS Je kunt je nu nog niet opgeven voor de Lichtcirkel, maar meer info volgt spoedig via de Nieuwsbrief van deze website. Vincent en ik kunnen niet ingaan op mails met persoonlijke verhalen of vragen.