Lichtcirkel Februari (3)

Lichtcirkel ‘Met je eigen Lichtkracht op weg naar Waarheid en Bevrijding’

Artikel geplaatst in: ,

Van 1 t/m 12 Februari 2021 organiseren Vincent en ik weer een Lichtcirkel. Via deze cirkel, waaraan gelijkgestemde mensen met een soortgelijk bewustzijn deelnemen, delen we actuele inzichten, boodschappen, meditaties, innerlijke reizen en healings.

We geven per dag door wat we ontvangen. Een mogelijke indeling kan zijn:
1 – 4 Februari actieve dagen
5 – 8 Februari rust- en integratiedagen
9 – 12 Februari verankering en afronding

In de weken die aan een Lichtcirkel vooraf gaan duiken er altijd krachtige thema’s op. Eerst lijken ze ons terug te brengen naar wegen die we al zo vaak belopen hebben, en zeggen we om beurten vaak ‘Nee joh, dit hebben we al gehad, dit is nu wel klaar’.
Maar vervolgens lijkt het alsof de Lichtwereld ons een bepaalde bril heeft opgezet, en beginnen we in allerlei situaties, in het klein en in het groot, bepaalde thema’s te herkennen. We zien hoe deze onszelf nog onnodig terugwerpen naar lagere frequentievelden. We zien hoe anderen ook onbewust op deze thema’s reageren, projecteren en compensatiegedrag vertonen. Het is in feite overleef-gedrag, dat zó ‘normaal’ lijkt dat het niet meer opvalt. Doordat heel veel mensen het nog ‘normaal’ vinden kan de persoonlijkheid maar moeilijk uit de greep van deze oude overtuigingen loskomen.

Zo kwamen voor deze Lichtcirkel thema’s als VERLOREN LICHTKRACHT, ONWAARHEID en ZELF-MISKENNING boven drijven. Ze zijn in onszelf – soms nog onbewust – aanwezig, en spelen een hoofdrol in wat er nu mondiaal gaande is.
We zagen deze thema’s steeds krachtiger en doorzichtiger voorbij komen. Sterker nog: ze verbonden ons met een universele vuurkracht die zich op onwaarheid en onrechtvaardigheid in de wereld richt. Dezelfde vuurkracht wil onszelf en de wereld ook bevrijden van alle spirituele schone schijn.

Deze thema’s houden ons vast in illusies. Ze houden het spel van daders en slachtoffers in stand, van angst en van lijden. Daar hoeven we niet meer op in te gaan, want hoe dat spel werkt weten de meesten van ons wel.
Deze Lichtcirkel zal een groot licht zetten op hoe we onszelf, in het klein en in het groot, uit een veel te kleine cocon vol onwaarheden en uit valse hoop kunnen bevrijden. We zullen in onszelf gaan ontdekken hoe we onze onderweg achtergelaten en verloren Lichtkrachten terug kunnen vinden.

Ons is zo lang een rad voor ogen gedraaid door diegenen die de macht in handen dachten te hebben. Innerlijk kunnen we onszelf vrij maken van alles wat ons ooit in dat rad van verdichting gevangen heeft gehouden!
Tegelijkertijd zullen we bereikbaar worden voor een nog veel grotere potentie van Lichtkrachten die er in de Lichtwereld aanwezig zijn. Dit betreft ook onze eigen Lichtkrachten die we moesten achterlaten voordat we op Aarde konden incarneren. Zij zullen ons, vanuit hogere dimensies, begeleiden naar hogere bewustzijnslagen.

Algemene Info Lichtcirkel

Door deel te nemen aan deze Lichtcirkel worden we energetisch, vanuit het Licht intenser met elkaar verbonden. Gaandeweg bouwt zich een krachtig, hoogfrequent veld op, dat ons in deze komende Lichtcirkel door veel transformaties heen zal dragen.

Zoals altijd zullen we begeleid gaan worden door een aantal Lichtmeesters. Aan ons allen wordt gevraagd om in vertrouwen naar de hogere regie te blijven, en hen te laten bepalen wanneer er wat doorgegeven wil en kan worden.

Uit ervaring weten we dat de Lichtcirkels een enorme steun in de rug geven bij de processen die er gaande zijn. Iedere deelnemer zal zich nog bewuster worden van de Lichtkracht en potenties in zichzelf; juist door ons collectieve veld wordt dit gemakkelijker voelbaar.

Lees deze info s.v.p. aandachtig door, print het eventueel uit en bewaar het, dan kun je altijd nalezen hoe het praktisch gezien zal verlopen:

* Deze Lichtcirkel zal 12 dagen duren: van maandag 1 t/m vrijdag 12 Februari. Deze twaalfdaagse bevat ook een rust- en integratieperiode van een aantal dagen, zodat je kunt verwerken wat je aangereikt hebt gekregen.

* Door ons commitment en het verbinden van onze Lichtkrachten zal de energie van de Lichtcirkel sterk door gaan werken. Jouw intentie om je liefdevol te openen voor wat ons allen aangereikt gaat worden zal je als vanzelf met de helende energie van de Lichtcirkel verbinden. Er zullen processen en transformaties op gang komen, hogere frequenties ontvangen worden die in ieder van ons persoonlijk doorwerken. Dit zal ook de Lichtkracht in grotere, collectieve velden doen toenemen.

* Soms komt er voor het gezamenlijke moment een Meditatie of Healing door, die je via SoundCloud kunt beluisteren. Wanneer ik die ingesproken heb ontvangen jullie de link met instructie daarvan tijdig per mail. Daarna heb ik tijd (een aantal uren) nodig om deze uit te schrijven – hiervoor vraag ik via Facebook een paar uitschrijvers die tekstueel bedreven zijn. Als ik alles in de goede lay-out gezet heb ontvang je dit ook per mail.

* Het tijdstip waarop je je dagelijks met de Lichtcirkel verbindt kies je zelf; dit zal een moment zijn waarop jij de rust en ruimte voelt voor een afstemming.
Je neemt deel vanuit je eigen huis, liefst vanuit een stille kamer waar je de boodschappen ongestoord kunt laten binnenkomen terwijl je ze leest of beluistert.

* Je ontvangt alles, dus de boodschappen, updates en (links naar) meditaties en healings per mail via het door jou opgegeven mailadres. Dubbelcheck svp wat je intypt; indien dit foutief ingevuld is zul je niets ontvangen! Het geeft Vincent en mij onnodig veel laptopwerk om alle foute mailadressen te gaan opsporen, mensen daarover te gaan benaderen etc.
Het moment van ontvangst kan per dag verschillend zijn, wacht dus rustig af.

* Je kunt de ontvangen boodschappen zo vaak als je wilt doorlezen of beluisteren. Je ontdekt vanzelf wat bij jou resoneert en van toepassing is. Staat er iets in waar je niets mee kunt, laat het dan gewoon voor wat het is. We zitten niet allemaal in exact gelijke processen en gebruiken niet allemaal eenzelfde vocabulaire. Lees dus vooral voelend, en laat dat binnenkomen wat in jou resoneert.

* We willen iedereen de gelegenheid geven te kunnen deelnemen. Daarom kiezen we voor een vrijwillige bijdrage. Het is aan jou wat je kunt en wilt doneren. Ons richtbedrag voor deze Lichtcirkel is het tarief van één sessie: €88. Je mag uiteraard ook in termijnen, later, of minder betalen. We vertrouwen op ieders zuiverheid hierin; doneer wat klopt voor jou, je hoeft hier niet speciaal over te communiceren.
Je kunt je donatie overmaken naar:
W.J.H. Vulink
NL17RABO0155023306
BIC code: RABONL2U
o.v.v. ‘Lichtgift’

* Vincent en ik zullen ons volledig terugtrekken om zo goed mogelijk afgestemd te kunnen blijven op het collectieve veld van deze Lichtcirkel. Er zal geen ruimte zijn om persoonlijke mails te beantwoorden of om op persoonlijke vragen in te gaan. Ook kunnen we geen technische hulp verlenen rondom mailproblemen; vraag iemand in je eigen omgeving om hulp, indien nodig.

De ervaring heeft ons geleerd dat veel mensen uit de Lichtcirkels het gevoel hebben dat de doorgegeven boodschappen precies op maat en alleen voor hen geschreven zijn. Ze sluiten vaak naadloos aan bij de processen waar je doorheen gaat. Daar zorgen de Lichtmeesters die ons mede begeleiden wel voor.

Wij verheugen ons erop om deze Lichtcirkel te kunnen organiseren, zeker nu er zó veel gaande is in de wereld!

Alvast dank voor je deelname, en heel fijn als je deze uitnodiging met gelijkgestemden wilt delen, zodat zij ook kunnen deelnemen.

AANMELDEN VOOR DE LICHTCIRKEL KAN ALLEEN VIA DEZE LINK:

https://mailchi.mp/c18a297ef491/lichtcirkel-2021-02-inschrijving

Dankjewel, het zal een bijzondere twaalfdaagse worden! Veel liefs,

Mieke & Vincent