Grev-Kafi--An Angel arrived to our Dacha - kopie

Het doorbreken van miskenning en het terughalen van je verloren Lichtkrachten

We zijn allemaal met een indrukwekkende Lichtkracht naar de Aarde gekomen. Voordat we onze aardse jas konden aantrekken moesten we een deel van onze Lichtkracht achterlaten. Dit was het deel dat hogere frequenties droeg (en nog draagt) dan de Aarde zelf op het moment van jouw incarneren kon ondersteunen.
Jouw hogere Zelf waakt over deze Lichtkracht; die is ‘daar’ volkomen veilig. Wanneer jij er innerlijk volledig van overtuigd bent dat die Lichtkracht echt bij jou hoort, en je die laag voor laag weer kunt gaan belichamen, dan zul je daar weer mee verbonden worden.
Pas de laatste jaren zijn de frequenties van de Aarde zelf dusdanig gestegen, dat het in stand houden van frequentievelden die hoger trillen dan die van de derde dimensie weer mogelijk is. Dat betekent dat jouw weg naar hogere dimensies hier op Aarde ook ondersteund kan worden. Maar: dit proces begint allereerst in jouzelf.
We gaan nog even terug naar waar jouw Lichtkracht nog zwakker is geworden. Overigens; denk niet dat de verzwakking een ‘foute boel’ was. Dit was allemaal nodig om jou in verbinding te kunnen brengen met die lager vibrerende delen in jezelf die vele levens op ‘betere tijden’ gewacht hebben, zodat ze geheeld konden worden en weer hogere frequenties zouden kunnen verdragen.
Eenmaal ingedaald in het kleine fysieke lichaam kreeg je opnieuw te maken met andere vibraties die op jouw Licht inwerkten; die van de persoonlijkheid van jouw ouders.
Jouw ouders hebben hetzelfde meegemaakt in waarschijnlijk nog zwaardere frequentievelden, waardoor het voor de hand ligt dat de frequenties van jouw Lichtkrachten hoger waren dan die van jouw ouders, toen je bij hen gekomen bent.
Bij de meeste Lichtdragers (die ook vaak oude zielen zijn) zien we dan ook dat ze hun ouders en anderen om zich heen zijn gaan dragen in hun Lichtveld. Dus, als je dit leest; je hebt je Licht waarschijnlijk met velen ‘gedeeld’. Echter; wat je ‘weggaf’ werd meestal niet aangevuld, omdat die hogere frequenties nauwelijks voorhanden waren. Daardoor is de verbinding met jouw oorspronkelijke Lichtkrachten verzwakt geraakt.
Terwijl je opgroeide heeft het beperkte bewustzijn van je omgeving jouw Lichtkrachten nog verder ingedamd. Hoe anderen jou waarnamen werd ingekleurd door de bril van hun beperkte bewustzijn. Jouw ziel, jouw licht, jouw onschuld en jouw vermogen tot liefhebben werden niet gezien. Want de meeste mensen om jou heen waren niet in staat om vanuit dat hogere perspectief naar jou te kijken en te luisteren, laat staan dat ze iets konden begrijpen van wat jij vanuit jouw nog heldere vermogens wilde delen.
Hoewel jij zelf als kind misschien nog vanuit hogere velden kon waarnemen, waren de mensen om jou heen daar niet meer (of nog niet) mee verbonden. Je bent dus met allerlei foute waarnemingen en vergissingen opgegroeid over ‘wie jij zou zijn’.
Hier komt het thema ‘miskenning’ in beeld. De pijn van alle miskenning die je nog vanuit vorige levens wilde uitwerken kwam hierdoor versneld in jouw veld, en in jouw emotionele lichaam terug. En ja, miskenning heeft ‘alleen maar’ te maken met onze persoonlijkheid, niet met wie we werkelijk zijn.
Vanuit het bewustzijn wat we nu hebben weten we dat het allemaal niet klopt wat we aan overtuigingen over ‘wie we zouden zijn’ met ons meedragen. We weten echt wel dat we Licht en Liefde zijn, dat we boordevol hogere vermogens zitten die er nog niet helemaal uit kunnen komen.
Maar energetisch heeft dit diepe, deels nog onbewuste sporen in onszelf achtergelaten, Deze sporen belemmeren ons om onze Lichtkracht onszelf weer volledig toe te eigenen. Ze weerhouden ons ervan om ons volle, goddelijke potentieel te kunnen bevatten. De grote doorbraak uit die miskenning zal dan ook ‘achterwaarts’ geschieden; terug in de tijd, schouwend naar waar jij je Licht verlaten of weggegeven hebt.
Als je innerlijk minder Licht ervaart, dan doet dat iets met jouw gevoel van zelfwaarde. Miskend worden door anderen blijft dan heel snel kleven, en zonder dat je je daar bewust van bent ga je je miskenning leven. Je gaat je aanpassen, je gaat je best doen, je gaat proberen te excelleren en boven anderen uit te stijgen. In feite wring je jezelf in een huid die jou helemaal niet past; één die meestal veel te krap zit. Je verkrampt in je patronen, met als gevolg dat je aarding ook minder wordt, waardoor je je nog onzekerder gaat voelen.
We kennen zo langzamerhand wel alle overlevingspatronen van onszelf. Maar kennen we ook het vuur in ons, dat ons vele malen krachtiger maakt dan alle patronen bij elkaar? Durven we innerlijk het louterende vuur te laten oplaaien, dat alles zal verschroeien wat niet op Waarheid gebaseerd is?
De leven gevende en verwarmende kwaliteit van het vuur is aan het terugkomen in ons! Bij velen zien we transmutaties ontstaan nadat ze hun innerlijke vuur, samen met hun Lichtkrachten weer teruggevonden en erkend hebben.
Vanuit dit krachtenveld dat ons van nature wil laten groeien en bloeien kunnen we iedere vorm van miskenning in onszelf opheffen en uitbannen. Het is de hoogste tijd dat we dit gaan doen, want vanuit ons bewustzijn zijn we daar helemaal klaar voor. We worden aan alle kanten bemoedigd om onze verloren Lichtkrachten weer terug te halen, daar waar we ze achtergelaten hebben.
De komende Lichtcirkel zal ons inzichten, meditaties en innerlijke reizen brengen die onze vuur- en Lichtkrachten weer herkenbaar en voelbaar zullen maken. Het is groots en bevrijdend om je deze weer toe te eigenen! Ze zullen je energie geven en je laten stralen, genieten, en je op Aarde eindelijk thuis laten voelen!
Meer info en aanmelden voor de Lichtcirkel van 1 – 12 Februari:
Mieke & Vincent