Lichtcirkel Feb Awakening Farea Stern

Met je eigen Lichtkracht op weg naar Waarheid en Bevrijding

Artikel geplaatst in: , ,
Wat is er gaande in de wereld? We zouden het ‘Het Grote Ontwaken’ kunnen noemen. Tegelijkertijd komt er heel veel donkerte aan het licht; onwetendheid of bewuste manipulatie van anderen, wat ons nog onnodig terugwerpt naar lagere frequentievelden indien we dat nog niet doorzien.
Onbewust reageert ieder mens hierop, vanuit de eigen persoonlijke delen die zelf nog geen licht dragen. We zien anderen om ons heen reageren, speculeren, projecteren en compensatiegedrag vertonen. In feite vertonen de onbewuste delen van ons nog steeds overleef-gedrag, dat zó ‘normaal’ lijkt dat het niet meer opvalt. Iedereen die het nog normaal vindt houdt de oude matrix in stand en kan er maar moeilijk uit loskomen.
Een Lichtdrager die naar het oude ‘normaal’ kijkt ziet VERLOREN LICHTKRACHT, ONWAARHEID en ZELF-MISKENNING naar boven komen. Dit is ook in onszelf – soms nog onbewust – aanwezig, maar ze spelen vooral de hoofdrol in wat er nu mondiaal gaande is.
Maar het mooie is: als reactie op wat we zien wordt er een universele vuurkracht wakker die zich op onwaarheid en onrechtvaardigheid in de wereld richt. Dezelfde vuurkracht wil onszelf en de wereld ook bevrijden van alle schone schijn, van aardse onwetendheid en spiritueel gepapegaai dat niet op innerlijke doorleefdheid gebaseerd is.
Ons is zo lang een rad voor ogen gedraaid door diegenen die de macht in handen dachten te hebben. Innerlijk kunnen we onszelf vrij maken van alles wat ons ooit in dat rad van verdichting gevangen heeft gehouden!
Het is tijd om onszelf uit een veel te kleine cocon vol onwaarheden en uit valse hoop te bevrijden. Het is tijd om in onszelf te gaan ontdekken hoe we onze onderweg achtergelaten en verloren Lichtkrachten terug kunnen vinden. Het is zelfs mogelijk om je met de nog veel grotere potentie van Lichtkrachten die er in de Lichtwereld aanwezig is te gaan verbinden! Dit betreft ook onze eigen Lichtkrachten die we moesten achterlaten voordat we op Aarde konden incarneren. Zij zullen ons, vanuit hogere dimensies, begeleiden naar hogere bewustzijnslagen.
Om de verbinding met onze Lichtkrachten te versterken, waardoor we veel beter in ons eigen, hoogfrequente veld kunnen blijven, organiseren Vincent en ik een nieuwe Lichtcirkel (van 1 – 12 Februari). Zeker nu er zó veel gaande is in de wereld is het zinvol om het patroon van wat er buiten jezelf leeft naar binnen te halen om te draaien, en er voor te zorgen dat jouw licht van binnenuit naar buiten kan stralen.
In mijn vorige artikel, Het doorbreken van miskenning en het terughalen van je verloren Lichtkrachten,  vind je daar nog meer toelichting op.
De uitgebreide informatie over de komende Lichtcirkel kun je hier lezen:
Met je eigen Lichtkracht op weg naar Waarheid en Bevrijding
AANMELDEN VOOR DE LICHTCIRKEL KAN ALLEEN VIA DEZE LINK:
Alvast dank voor je deelname, en heel fijn als je deze uitnodiging met gelijkgestemden wilt delen, zodat ook zij kunnen deelnemen.
Mieke & Vincent ❤