divine revelation2a

Een bemoedigende Lichtboodschap voor iedereen!

Lieve Lichtdrager!

Je bent al lang bezig met allerlei transformatieprocessen. Je hebt je verdiept in je eigen leven, je hebt veel oude wijsheid tot je genomen. Hoe dan ook ben je gaan zoeken naar Waarheid, naar de zin van jouw bestaan op Aarde. En naar waarom je steeds weer terug bent gekeerd in een fysiek lichaam.

In dit leven ben je andere wegen gaan zoeken dan de meeste mensen om je heen als vanzelfsprekend vonden. Ergens wist je dat die wegen je meer vervulling zouden gaan brengen en naar hogere bewustzijnslagen zouden leiden. Tot nu toe deed je dat grotendeels vanuit eigen initiatief; jij koos om steeds weer een nieuwe stap in jouw dagelijks leven werden, hoe onzeker die ook voelde.

Vanaf het moment waarop je bewustzijn eenmaal op een niveau was gekomen dat je jezelf niet meer herkende in de oude wereld van macht en angst, en jij je vooral op hogere dimensies wilde gaan richten, vond er een grote verschuiving plaats.
Dáár begonnen de ‘downloads’ vanuit de velden waarin jouw hogere Zelf en andere leraren en Meesters van het Licht zich bevinden.
Oude en wijze ervaringsdeskundigen zoals de Opgestegen Meesters, die de dualiteit ver ontstegen zijn, zullen heel graag hun licht op jouw volgende stappen laten schijnen indien je daar om vraagt. Mede dankzij hen draagt jouw hogere Zelf vele geschenken van waarheid en wijsheid. Vervolgens zul je nieuwe inzichten en openbaringen ontvangen. Als het voor jouw gevoel ook bij jouw Zielenplan hoort zul je als een zuiver, goddelijk instrument ingezet worden bij het grote Ontwaken.

Vaak zul je niet meteen kunnen duiden wat er binnen in jou gebeurt. Het gebeurt ‘aan’ jou, er werken hogere krachten door je heen. Vaak raken ze diep en zijn ze met hogere frequentievelden verbonden, waar jouw fysieke lichaam en je beperkte denken nog aan moeten wennen.
Maar het allermooiste van deze overgangstijd is dat je steeds vaker zult merken dat jouw persoonlijkheid, die het vertrouwen in hogere leiding kwijt was, niet meer voorop loopt! De Goddelijke Aanwezigheid in jezelf zal de microfoon in handen houden en jou innerlijk vertellen wat je vanuit de hogere dimensies ontvangen hebt.

Laat die hogere delen in jou maar vaker aan het woord, zodat ze kunnen toelichten wat er gaande is. Ze zullen alles vanuit een hogere liefde inzetten die je soms pas later zult gaan zien. Samenwerken met hogere dimensies zal je terugleiden naar het vertrouwen dat alles precies zo zal gaan zoals bedoeld, overeenkomstig het zielenplan van iedere betrokkene. Indien je dat besef in iedere gedachte, gevoel en handeling meeneemt, zul je echt gaan zien dat iedere angst overbodig is.

Een compleet ander leven heeft aan aan je deur geklopt! Het licht van de goddelijke vonk in jou straalt meer en meer door je heen, en je wéét dit innerlijk eigenlijk ook. Maar misschien wacht je nog op een bevestiging dat ‘het’ – de grote verandering – ook echt vorm zal gaan krijgen in jouw leven. En dat zál het ook, maar los van alle verwachtingen van je ego die aan oude plaatjes en tijd gekoppeld zijn. Alle veranderingen die jij nu meemaakt zijn overeenkomstig jouw zielenplan, en komen op het meest geschikte moment voor jouw bewustzijns ontwikkeling. Ook dienen ze zich laag voor laag aan, zodat je het nieuwe in alle rust tussendoor kunt integreren en verankeren.

Veroordeel het niet langer wanneer je soms te moe bent om te handelen, of wanneer je ineens weer in oude processen terecht komt. Weet dat versnellingen en vertragingen bij deze grote verschuivingen horen.
Wanneer je er klaar voor bent krijg je een nieuwe dosis heilig (helend) licht toegediend dat hogere frequenties bevat. Vaak gebeurt dit wanneer je in een diepe ontspanning bent, of voor en tijdens je slaap. Dan kun je vanuit het niets ineens liggen te schokken, of juist helemaal stil vallen van energie. Jouw lichaam is hard aan het werk om die onbekende, hogere frequenties te integreren.

Weet dat je naar een hoogtepunt van jouw lange reis op Aarde toe gestuwd wordt! Er zijn honderden levens aan vooraf gegaan in dit Universum, om tot dit punt te kunnen komen! Iedere keer wanneer jij jouw Goddelijke Grootsheid durft te omarmen zal er meer Licht in dit Universum gaan branden. Je zult geen dag meer zonder dat pure, zuivere licht in jezelf willen leven. Je zult alles in overeenstemming met jouw innerlijke, zo liefdevolle leiding willen doen. Hogere dimensies ervaar je dan niet langer meer buiten of boven jezelf; ze zijn deel gaan uitmaken van jouw hele Zijn.

Er zullen oude vrienden en vriendinnen uit je Zielenfamilie in je leven gaan verschijnen en iedere ontmoeting zal voedend, verdiepend en vreugdevol zijn. Werken zal geen werken meer zijn, maar een dankbaar en liefdevol uitdragen van alles wat jij doorleefd, doorvoeld, doorzien, geheeld, ontvangen en geïntegreerd hebt. Vanuit jouw gevulde hart en vervulde ziel zul je vanzelf willen gaan uitschenken, en een blijvende bijdrage leveren aan de verheffing van al het leven op Aarde.

Lief mens, kijk even terug naar wie je was vóórdat je besloot deze weg te betreden … Mag je al vieren wat er nu in jou aan licht, liefde en doorleefde wijsheid aanwezig zijn?! Alles wat je nodig hebt om het nieuwe leven vorm te gaan geven is er al, in jou. Precies op het goede moment zal het geactiveerd worden. Dan zul je de energie en de helderheid ontvangen over hoe je het wilt gaan doen, en dan zal ook de vorm die het kan dragen tevoorschijn komen.

Voor meer info over de Lichtcirkel:
Alles staat toegelicht in mijn vorige Nieuwsbrief en hier op mijn website, in het artikel  ‘Lichtcirkel September 2021’. Meteen aanmelden kan hier:

Aanmelden Lichtcirkel

Liefs van Mieke & Vincent