mission

Het Licht is Onverwoestbaar!

In de derde dimensie stapelen de illusies zich op. Je moet goed wakker blijven om niet weg te zakken in laagfrequentere draaikolken die deze illusies teweeg brengen. Wanneer je toch in die angstgolven meegesleurd wordt zul je steeds opnieuw ervaren hoe het is om het vertrouwen in jouw innerlijke weg kwijt te raken. Dan verzwakt je innerlijke weten en word je afhankelijk van het spel dat door anderen bepaald wordt.

Ieder mens op Aarde heeft er vanuit de ziel bewust voor gekozen om dit ingrijpende krachtenspel mee te maken. Niemand kan de dans meer ontspringen; we worden allemaal geconfronteerd met scenario’s die aards gezien zo verwoord worden:
‘Het wordt steeds dreigender en gevaarlijker; we moeten de vijand verslaan.’
Onder het motto ‘En dat doen we samen, daar hebben we u bij nodig’.

Maar inmiddels hebben er al ontelbaar veel Lichtwerkers dit speelveld verlaten. Ze beseffen dat het niet om winnaars en verliezers gaat, niet om goed of fout, maar om het terugvinden van de goddelijke aanwezigheid in zichzelf die hen uit iedere aardse illusie zal leiden. Met de in zichzelf teruggevonden liefdeskrachten hebben ze zich, bewust of onbewust, ingeplugd in het alles overkoepelende Christus Bewustzijnsveld. In dit vredige veld is er een vreugdevolle, gezamenlijke dienstbaarheid om de Aarde en de mensheid naar een hoger plan te tillen, waarbij alle angst en lijden achtergelaten kan worden. Hemel en Aarde werken hierin samen.

Als Lichtbrenger (nieuw woord; het woord Lichtwerker duidt meer op het jarenlange pionierswerk dat gebeuren moest om de hardnekkigste verdichtingen en programmeringen open te breken) blijf je innerlijk trouw aan de keuzes die jouw ziel gemaakt heeft. Het is een verlangen naar ontwaken, door te schouwen naar alles wat er in en om je heen gebeurt zonder dat je je verbinding met jouw Licht verliest.
Als mens draag je ook nog niet geheelde wonden uit het verleden. Waar liefde en bewustzijn ontbraken zijn er energetisch poreuze plekken achtergebleven. Het is van het allergrootste belang om eerst daar Licht in te laten stromen, zodat je niet vanuit die plekken alsnog in de greep komt van de collectieve angstvelden.

Er is een massaal ontgiftingsproces gaande, waarbij alle mogelijke polaire krachten tevoorschijn komen. Het enige wat je zelf kunt doen is oefenen om in verbinding te blijven met de goddelijke aanwezigheid in jezelf. Alleen dan kun je zorg dragen voor je eigen louteringen, en zal het je lukken om jezelf buiten alle illusionaire doemscenario’s te houden. Dan zul je de schoonheid en liefdeskracht van de hogere leiding weer kunnen zien, die achter deze kolossale climax aanwezig is.

Als je de beelden en berichten van de gangbare media volgt; hoe heftig het allemaal ook lijkt; alles maakt deel uit van het grootse plan om de mensheid uit de dualiteit naar ‘het beloofde land’ te leiden. Maar diegenen die nog niet klaar zijn met de lessen binnen de derde dimensie zullen zich blijven verzetten tegen dit hogere plan. Zij zullen herhalingen blijven scheppen die voortkomen uit persoonlijke macht en belangen, met angst en afhankelijkheid tot gevolg. Zij tonen ons heel precies waar we zelf ooit in hebben vastgezeten, en ook welke oude programmeringen we met de lange reis door de derde dimensie achter ons kunnen laten.

Het is onder andere de invloed van ons ooit gemanipuleerde DNA die ons licht nog onder de goddelijke korenmaat houdt. Wanneer je dat eenmaal beseft, heb je een sleutel in handen. Want als Lichtbrenger zul je tot onderscheid komen wat uit het gemanipuleerde deel komt, en wat tot het oorspronkelijke goddelijke DNA behoort. Iedere keer wanneer je voelt dat jouw frequentie omlaag gaat zul je op oude stemmen uit het gemanipuleerde DNA stuiten. Ze hebben gediend om de duisternis binnen de dualiteit te kunnen ervaren en daar op het goede moment licht in te brengen!

Tijdens dit leven heb jij de kans aangegrepen om te ontwaken en de innerlijke draai naar jouw eigen liefdevolle hartekracht te maken. In deze liefdeskracht kun je jouw hogere zelfdelen, die eeuwenlang niet in de laagfrequente aardse energievelden aanwezig konden zijn, weer gaan ervaren. Hun helende vermogens zullen weer door je heen gaan werken en jou tot een baken van Licht maken. Buiten moge het donker worden, maar binnen zal het Licht blijven branden!

Vincent en ik zijn zelf ook door pittige processen gegaan. Ook wij zijn naar oude angstvelden geleid, die uiteindelijk het gemanipuleerde DNA in beeld brachten. De meeste Lichtbrengers dragen nu voldoende bewustzijn om zichzelf te ontdoen van al die manipulaties die veel te lage zelfbeelden tot gevolg hadden. Er is ruimte geschapen voor de komst van onze hogere zelfdelen die staan te popelen om weer door ons heen te gaan werken! In hen huist de onverwoestbare Lichtkracht die ons allen staande zal houden, wat er ook op ons af gaat komen.
Wat een ontroerend besef is het dat, dankzij de bewust liefdevolle intenties van miljoenen Lichtbrengers op Aarde, de Nieuwe Wereld al vorm krijgt, zonder enige sporen van oude manipulaties die angst en pijn tot gevolg hadden.

Om dit hele proces te ondersteunen bieden Vincent en ik in december weer een online Lichtcirkel aan.
Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen!
Meer informatie over vind je hier:

https://miekevulink.nl/2021/11/27/lichtcirkel/december-lichtcirkel-het-licht-is-onverwoestbaar/

Meteen inschrijven voor de Lichtcirkel? Dat kan via deze link:
AANMELDEN LICHTCIRKEL DECEMBER

We wensen iedereen verlichtende weken toe!