love myself

In jouw eigen Lichtfrequenties blijven

Er is momenteel heel veel gaande, zowel in onszelf als in de wereld. Natuurlijk kun je je nu net in een rustiger vaarwater begeven, tussen ups en downs in. Maar dit is wel een tijd waarin we onophoudelijk te maken krijgen met extremen. Zo kun je je ineens extreem gelukkig voelen, en extreem veel Licht en innerlijke leiding ervaren. Maar de meeste mensen die aan het ontwaken zijn krijgen te maken met extremen in zichzelf die nog op angst berusten. Het zijn heel bijzondere kansen, pittige uitdagingen, pijnlijke confrontaties, heftige triggers, schijnbare impasses en intense processen.
We zouden bijna vergeten dat we al gedurende vele levens naar deze grootse louteringen hebben toegewerkt. Als je het in een groter perspectief zet is het beter te overzien welke bedoeling er achter de uitdagingen zit die nu op jouw pad verschijnen. De krachten die jou nu aan het werk houden, en de boodschap in zich dragen om vooral door te gaan met die grote innerlijke schoonmaak verschillen per persoon, maar zijn op maat gesneden. Precies daar waar je angst het sterkste getriggerd wordt zul je ook geraakt worden, zodat de diepste lagen van herinnering open kunnen en jouw vermogen om te groeien steeds weer gewekt wordt!
Waar mensen de blik naar buiten gericht houden en, na de C… periode zich nu vooral bezig houden met alles rondom ‘de’ oorlog, worden alle oude patronen opnieuw herhaald. Hun frequentie is onderhevig aan, en afhankelijk van wat ze aan ‘nieuws’ en beelden naar binnen halen. Maar wát ze naar binnen halen is juist verbonden aan laagfrequente velden. Achter al die beelden en verhalen trillen alle oude patronen van angst en macht.
Dit gebeurt wel met een diepere bedoeling. Want juist hierdoor zullen velen bij hun ver weggestopte, onverwerkte traumalagen kunnen komen. Maar: wees op je hoede, want het kunnen ook brainwashers worden, lieve mensen… Ze dragen manipulerende krachten in zich die gericht zijn op het in stand houden van dualistische denkbeelden, via bangmakerij met velden die op leugens gebaseerd zijn en nog meer afscheiding creëren.
Dus: laat je er niet in mee zuigen, maar blijf op jouw eigen louteringen en heling gefocust! Geef geen energie aan waar jij niets aan kunt veranderen. Het versterken van jouw eigen Licht en Liefdesvermogen is de beste bijdrage die je aan het collectieve ontwaken en het Lichtgrid om de Aarde kunt geven.
Vraag jezelf iedere dag af waarmee je jouw huidige bewustzijnsgroei kunt ondersteunen. Voel je dat iets je omlaag haalt? Neem het dan niet meer tot je. Blijf trouw aan de weg die jij bent ingeslagen, blijf je vooral richten op wat jouw bewustzijn kan verheffen.
Iedereen die bewust de terugreis naar het innerlijke Licht en naar het eigen Goddelijke Zelf heeft aangevangen, reist door bepaalde thema’s en fases heen. Enerzijds betreft dit het opruimen van oude ontkrachtende imprints en disharmonie in je mentale, emotionele en fysieke velden. Anderzijds brengt deze terugreis je naar de waarheid over dat het ook jouw geboorterecht is om in harmonie, vrede, liefde en vrijheid te leven. Ieder moment waarop jij je vanuit dat besef naar jouw innerlijke Lichtbron richt zal jouw ontvangstvermogen van hogere frequenties in jouw fysieke voertuig doen toenemen.
De meeste Lichtdragers zijn het diepste punt van hun lange incarnatielijn van licht naar donker en weer terug naar het licht al gepasseerd! De herinneringen aan Eenheid en afscheiding dragen beiden bij aan het steeds krachtiger wordend verlangen naar onze goddelijke thuiskomst. We staan niet langer vóór de drempel, maar we zijn er overheen aan het stappen, met alle heftige inwijdingen die ons door poorten zullen laten gaan!
De wereldlijke gevechten tussen licht en donker om ons heen tonen de inwijdingen op onze eigen innerlijke reis in een zeer vergrote versie. Wat hier werkelijk gaande is, wordt heel wisselend weergegeven – van heel dualistisch getinte tot en met spirituele benaderingen. Besef dat achter iedere berichtgeving via anderen bewustzijnsniveaus zitten die enorm ver uit elkaar liggen.
Uiteindelijk gaat het in jouw leven om JOUW reis, die jou naar een steeds hoger perspectief van jouw waarheid zal leiden. Ieder mens die aan het einde van een leven de Aarde verlaat gaat op een goed moment, met zeer liefdevolle hulp, reflecteren in hoeverre de focus heeft kunnen liggen op het verwezenlijken van hun zielenplan. Trek deze zelfreflectie naar voren, naar het hier en nu in jouw leven.
Zet al jouw Licht op het verwezenlijken van jouw unieke zielenplan, op het vrijmaken en verfijnen jouw talenten die middelen zijn om Licht en bewustzijn op Aarde te brengen. Jouw zielenplan is volledig op onvoorwaardelijke Liefde gebouwd. In die Liefde wachten de zo gemiste veiligheid en vreugde! Vanuit die Liefde, voor wie jij bent, zul je de ware groeimiddelen aangereikt krijgen, en zal jouw hart die helende, eeuwige vrede weer gaan ervaren.
Mieke  ❤