unicorn

Kom, innerlijke Leider van het Licht

Lieve mensen,
een tijd zoals deze is er nog nooit geweest! Je zou kunnen zeggen dat we deze reis door de tijd ooit andersom ervaren hebben, toen we vanuit de Eenheid afdaalden naar de illusionaire afgescheidenheid en verdeeldheid. Soms voelt het alsof we nog midden in de woelige wateren van Atlantis leven, en raken we weer even verstrikt in lagere dimensies. Dan ervaren we strijd en manipulatie, wanhoop en leegte in onszelf en om ons heen. De terugreis naar ons ware Zelf gaat niet zonder slag of stoot.
De mensen die er in dit leven voor gekozen hebben om te ontwaken zitten in een ongekend intens bewustwordingsproces. Hun multidimensionale bewustzijn wordt geactiveerd, ze kunnen door de poorten van Atlantis heen ‘terug’ voelen naar hoe één ze nog waren met het Goddelijke, bv. in levens in Lemurië, en in levens op andere planeten.
Alle oude kennis over bewustwording is weer voorhanden. Nu gaat het om het belichamen daarvan, en daar zijn we volop mee bezig.
De verdichting in onze stoffelijke lichamen maakt plaats voor transparantie en nieuwe, schone velden die veel hogere frequenties kunnen dragen. Daarmee wordt de Leider van het Licht in ons gewekt. Het ‘Divine Feminine’ krijgt weer een ‘Divine Masculine’ deel aan haar zijde! Kijk maar eens of jij jezelf in het onderstaande kunt herkennen.
Aan de ene kant doorzie je het veel sneller wanneer jij (of iemand anders) vanuit de persoonlijkheid reageert. Het wordt gemakkelijker om met liefdevolle ogen van jouw hogere Zelf te schouwen naar wat er in jezelf en in anderen gebeurt. Tijdens één aha-moment van bewustwording krijg je door wanneer je opnieuw gedachten en gevoelens van angst en beperkingen hebt vastgepakt. In verbinding met je hogere Zelf ben je in staat om weer uit die oude velden te stappen. Je gaat de zwaardere frequenties van de dualiteit herkennen. Dan besef je weer hoe je, ter bewustwording, precies op het goede moment het goede aangereikt krijgt (ook al ervaart het ego dit soms héél anders!). Je kunt jezelf dan weer verbinden met die dragende bodem van vertrouwen in het hogere plan. En daarmee keert de innerlijke rust terug.
Maar aan de andere kant ervaar je ook hoe bepaalde ontkrachtende overtuigingen en gewoontes van het ego maar blijven terugkeren. Waar je onzekerheid en basisonveiligheid in jezelf tegenkomt biedt het ego je graag weer oude vertrouwde houvasten en oplossingen aan. Als je op dit moment voor jouw gevoel ergens in vast zit, als je twijfelt over wat nou een ‘goede’ keuze is, of als er iets is wat je graag wilt maar wat alsmaar niet van de grond komt, dan zullen oude angsten en overleefpatronen weer de kop opsteken.
De meest hardnekkige daarvan zullen zich steeds weer via andere vormen laten zien. Je zult door bepaalde personen, situaties of berichten uit de media getriggerd worden. Je ontdekt waar je dingen naar je eigen hand wilt zetten, wanneer je aan jezelf gaat twijfelen en wanneer je jouw eigen onvrede naar buiten projecteert. Totdat je beseft dat jij dit allemaal meemaakt omdat je innerlijk iets wilt veranderen!
Dan heb je moed en liefde nodig om in je eigen spiegel te kijken, zodat de meest gewonde delen in jezelf zichtbaar mogen worden en heling kunnen ontvangen. De heling zal tot steeds diepere, mogelijk ook pijnlijkere lagen willen doordringen. De pijn is verbonden met de momenten waarop jij je in het diepste duister volledig (door God, door de mensen om je heen, door het leven zelf) in de steek gelaten hebt gevoeld.
Wanneer je die wanhoop, samen met jouw angsten voor vernietiging en verlies getransformeerd hebt, zul je begrijpen waarom jij als ziel ooit voor het ervaren van het duister gekozen hebt. Het Licht waaruit jij voortgekomen bent wil de diepste donkerte in jou weer verlichten, zodat jij de aanwezigheid en leiding van het Goddelijke in jou weer kunt ervaren.
Hier komt onze innerlijke Leider van het Licht om de hoek kijken. Deze kiest altijd voor LICHT. Met alles wat we weten en getransformeerd hebben, is de nieuwe tijd aangebroken van ‘Walk Your Talk’. Maar dan vanuit ons innerlijke Licht.
Doe, en laat gebeuren, wat jij innerlijk als het zuiverst en mooist mogelijke beschouwt. Doe, en laat gebeuren, wat voor jouw gevoel bijdraagt aan ‘In jouw Licht blijven’.
Erover mediteren, nadenken, voelen en praten is één ding. Maar je kunt het stap voor stap in de omgang met jezelf gaan toepassen!
Daarbij is er een heel belangrijk iets dat boven alles uitstijgt: de goddelijke leiding. De hemelse krachten willen indalen, om de aardse krachten in jou te kunnen verheffen. Wanneer die twee krachten weer verbonden worden zul jij voelen wat er op dát moment in overeenstemming is met jouw grote Ontwaken.
Dat kan de ene keer een pas op de plaats betekenen. Inkeren, naar binnen voelen en laten gebeuren. Een volgend moment kan het juist een stap de wereld in betreffen, om jouw nieuwe inzichten te toetsen aan krachten buiten jezelf.
Innerlijk, vanuit het goddelijke vrouwelijke dat in jou aan het ontwaken is weet jij al lang dat jij uit Liefde geschapen bent en dat je alle Liefde waard bent! Je weet inmiddels ook dat jij veel meer bent dan dat kleine, veroordeelde, beperkte en gewonde zelfbeeld waar je vele jaren naar geleefd hebt. Je hebt jezelf al lang toestemming gegeven om meer en dieper te ontvangen, belichamen en uitdragen. Maar om dit ook op Aarde te kunnen leven heb je jouw eigen licht- en daadkracht nodig, samen met het vermogen om jezelf te begrenzen en te beschermen.
Het is tijd om jouw hogere mannelijke deel de ruimte te geven, zodat HIJ (het goddelijk mannelijke) naar voren kan treden. Zie dat jouw Leider van het Licht zijn liefdevolle krachten wil gaan inzetten tijdens jouw bewustwordingsproces! Hij heeft daarbij wel het vertrouwen van jouw vrouwelijke kant nodig. Jouw begrip over zijn gewonde kanten en zijn behoefte aan heling zijn net zo nodig als andersom! Hij is de hoeder van jouw unieke veld en hij zal jou de veiligheid van zijn Aanwezigheid geven, waar je ook bent.
Wanneer jouw hogere mannelijke deel jouw hogere vrouwelijke deel gaat beschermen en dienen, en ze samen volgen wat hen vanuit de geestelijke wereld leidt, kan niets hen meer uit hun koers halen. Denk maar aan de twee grote Leiders van het Licht: Yeshua en Maria Magdalena. Zij hebben het goddelijke Licht op Aarde belichaamd en hun leringen over de innerlijke Weg voor ons achtergelaten. Wij kunnen in hun voetsporen treden en zelf nieuwe voetafdrukken van Licht en Liefde op Aarde achterlaten.
PS We worden voorbereid voor een volgende online Lichtcirkel, deze staat gepland op 20-23 Maart – meer info volgt!
Mieke ❤