christ

Maak de weg vrij voor je spirituele Leiderskwaliteiten

‘Lieve Leider van het Licht,
We nodigen je uit om door vele tijdslijnen heen te kijken. Boven de sluiers wist je waarom je wou afdalen. Er was een hoger plan. Inmiddels heb je meer inzichten over wat er in jouw huidige leven, en deels ook tijdens vorige levens, gebeurd is. Je beseft dat dit levens in de dualiteit waren. Gedurende al jouw levens heb je ervaringen opgedaan en aspecten ontwikkeld die je nu nodig hebt om ‘het grote Ontwaken’ zich in jou te kunnen laten voltrekken. Nu jouw bewustzijn voorbij de grenzen van dualiteit groeit wéét je weer, diep van binnen, hoe het leven op de nieuwe Aarde kan worden.

Je krijgt momenteel gespiegeld waar jij jouw meest waardevolle verbindingen met hogere dimensies, en de daaruit voortvloeiende spirituele Leiderskwaliteiten zowel erkent als ontkent. Soms zul je glimpen opvangen van de spirituele Leider die jij bent. In de frequenties van die beelden kun je volledig open en liefdevol aanwezig zijn en word je geleid naar wat je te doen hebt (passief of actief) om die staat van bewustzijn te belichamen.
Voorwaarde is wel dat je jezelf vrij maakt om door hogere dimensies, of zo je wilt door jouw goddelijke Zelf geleid te kunnen worden. Alleen vanuit die vrijheid ben je in staat om jouw zielenpad te volgen. Dat pad hoef je niet te zoeken; je wordt daar vanuit hogere dimensies onophoudelijk naar toe geleid.

In hogere dimensies bestaat er geen angst. Maar oude familiepatronen en leugens buiten en binnen in jezelf kunnen je tegenhouden om jouw pad te vervolgen. Achter ieder familiepatroon zit iets dat niet geleefd kon worden vanwege angst. Angst is alleen in de derde dimensie of lager aanwezig; ze wordt door de mens zelf in stand gehouden. Achter de leugens die jou nog ‘te klein’ houden of ‘niet genoeg’ doen voelen zit angst verborgen. Angst is als een duveltje dat in de schaduw leeft, en jou in ketenen gevangen houdt. De ketenen houden je tegen om in vrijheid te leven en vreugdevol jouw zielenplannen te verwezenlijken. Angst dimt jouw lichtkracht dus! Maar: dat duveltje is geen vijand, maar een deel van jouw persoonlijkheid dat onbewust nog een niet-gehoorde boodschap met zich meedraagt. In die boodschap zit de herinnering verborgen aan delen van jou die ooit hun vrijheid verloren of afgestaan hebben; iets wat waarschijnlijk een herhaling is uit een familiepatroon.

Ken je de Tarotkaart van de Duivel? Die toont dat het lijkt alsof je aan oude delen van je persoonlijkheid geketend zit, en ergens in vast blijft zitten. Iets wil alsmaar niet van de grond komen, je geduld en vertrouwen worden zodanig op de proef gesteld dat je er soms wanhopig van wordt. Maar dan verschijnt het duveltje met een hard ‘Boeh!’-geroep: om jou wakker te schudden! ‘Kijk eens goed!’, roept het, ‘dan zul je zien dat de ketenen al los zijn!’ Doorzie welke oude familiepatronen en angsten je zelf nog macht over jou blijft geven. Zie dat dit bij het verleden hoort. Vervang je angst door liefde, doorstraal je familielijnen met licht en oude leugens over jou verliezen hun kracht.

Het duveltje verschijnt wanneer jij verder kunt ontwaken, in eigenliefde, in eigenwaarde en in Zelfbesef. Je ego mag dan tegensputteren, maar het duveltje geeft indirect wel aan dat er hogere aspecten van jou, behorende bij jouw IK BEN, erkend en bekrachtigd willen worden.
Verlos jezelf, maak de weg vrij voor wat je met hart en ziel wilt gaan (be)leven en pak vreugdevol jouw taken als Leider van het Licht op!’

Ontvangen boodschap van een gids die zich als ‘Emmanuel’ bekend heeft gemaakt.
***

Tijdens de online Lichtcirkel van 19-23 Maart ‘Kom, Leiders van het Licht’ gaan we ruimte geven aan onze hogere vermogens en spirituele Leiderskwaliteiten. Hier vind je meer info over de Lichtcirkel:

Info Lichtcirkel 19-23 Maart

Via deze aanmeldingslink kun je je inschrijven:
Aanmelden Lichtcirkel 19-23 Maart