Rise again Priestess

Jezelf bevrijden van onderdrukking en overheersing

Soms moeten we diep in onszelf duiken voordat we weer kunnen herrijzen. Dit is helemaal van toepassing op ons huidige leven. Sommige mensen ervaren al vol vreugde en verwondering hoe ze ineens de wind in de zeilen krijgen. Anderen verlangen ernaar om de concrete opbrengst te zien van jarenlang innerlijk werk. Voor iedereen geldt: al onze lichamen, fysiek en energetisch, beginnen te reageren op ons verruimde bewustzijn. We worden ondersteund door de Lichtwereld terwijl we veranderen en nieuwe uploads ontvangen. Steeds vaker en sneller nemen we intense energieën waar, die ons de ene keer neerleggen, en dan weer verheffen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om daar, als hooggevoelig mens, mee om te gaan.
Doorwaakte nachten, last van allerlei fysieke verschijnselen; het valt vaak niet eens te duiden wat we allemaal voelen, of waarom we soms juist niets voelen. Er zal nog veel meer gaan gebeuren wat we niet meteen kunnen duiden. Stap voor stap worden we uit oude mentale velden geleid. Waar we dachten ons leven onder controle te hebben of te nemen, rijzen er bij ieder uitblijven van concrete veranderingen vraagtekens; ‘Waarom lukt het nog niet?’. Dan proberen we om de zaak alsnog een goede draai te geven. Maar eigenlijk weten en voelen we al dat ‘het zo niet meer werkt’. Er komt geen respons meer op dingen die we vanuit een persoonlijk ‘moeten’ in de wereld willen zetten. Als we vanuit onze geest al met hogere bewustzijnslagen verbonden zijn zullen onze nieuwe creaties een goddelijke handtekening dragen.
Innerlijk voelen velen van ons impulsen om iets nieuws te manifesteren, onszelf met helende kwaliteiten in de wereld te zetten, onze diepe wijsheid en liefdevolle bijdrages aan de wereld te geven en ons licht te laten stralen. Maar uiterlijk gezien staat het soms lang stil. Zolang we innerlijk nog in een rijpingsproces zitten kunnen we nog niet waarnemen hoe waardevol die momenten van uiterlijke stilstand zijn. We zijn geneigd om onszelf uit stagnaties te halen, maar in dit geval zouden we juist de clou missen van waarom we stilgezet worden. Het bijzondere is, en dat we vergeten we vaak: die stilstand is juist wel in overeenstemming met de vernieuwende levensstroom!
Het is ons eigen hogere Zelf die ons soms terug fluit. Vanuit zijn of haar hogere perspectief kunnen we haarfijn overzien welke oude emoties en overtuigingen ons in de weg zitten wanneer we iets nieuws willen creëren. Die emoties en overtuigingen komen uit oude herinneringen van overheersing en onderdrukking. Het is zeker niet de bedoeling dat zij een stempel gaan drukken op onze nieuwe creaties! Niet voor niets wordt het in de maatschappij steeds zichtbaarder waar er geheerst en onderdrukt wordt, waar er zogenaamd recht gesproken wordt terwijl er achter onze rug onrecht plaatsvindt. We voelen allemaal dat overheersing en onderdrukking heftige reacties oproepen. Het is maar een klein stapje verder om vanuit die pijn en verbouwereerdheid te gaan oordelen, en te wijzen naar diegenen die misbruik maken van hun macht over ons. Maar dan schuiven we de schuld in andermans schoenen, en dat willen we niet meer.
“Wat wordt er hier in mij geraakt?” is de vraag die heling mogelijk maakt. Wat we nu mogen gaan zien – en dáár ligt de doorgang – is waar bepaalde delen van ons ego ons ware Zelf nog willen overheersen en onderdrukken. Onbewust, ongezien en heel subtiel. Hoe lang al verdragen we die stem die zegt: “Okay, dat doe je misschien wel goed, maar dat moet nog verbeterd, en dat andere zal je waarschijnlijk nooit gaan lukken. Te mooi om waar te zijn.” Hoe ontkrachtend kunnen die onbewuste gedachten zijn! Hoe gemeen kunnen we onszelf tackelen, onderuit halen en klein houden!
We have to dive deep before we can rise again. Dus: ga, de diepte in, naar die stem in jezelf die jouw ware potentieel en ware grootsheid nog ontkracht. Roep die grootse liefde van je hogere Zelf op, met alle steun uit hogere dimensies die er altijd is! Vergeef jouw oude overheersers en onderdrukkers, en vergeef jezelf voor al die keren dat je niet de kracht vond om hun oordelen buiten jezelf te houden. Laat liefde en compassie toe in waar je nog verkrampt, boos en angstig bent, waar je jezelf nog afkeurt en waar je tegen je hogere bewustzijn in gaat.
En als je dan je verleden aankijkt, het vergeeft, bedankt en zegent, en je omdraait om in het volle licht van jouw Goddelijke Zelf te gaan staan, voel dan, héél diep:
YES, NOW I CAN RISE AGAIN! ❤