Ascended-Masters

Geef jezelf niet de schuld als je even niet lekker in je vel zit

We zijn al een tijd onderhevig aan krachtige kosmische invloeden. Dat hoort bij ons groeiproces, dat zich nu vooral in energetische lagen voortzet. Zonnevlammen, zonnestormen en een veranderend magnetisch veld van de aarde werken door in onze meer verfijndere lichamen. De één heeft daar meer ‘last’ van dan de ander. Maar er is nog iets, wat op ons inwerkt en waar nog niet veel over geschreven wordt; de aanwezigheid van de Opgestegen Meesters en hogere Lichtwezens van de kosmische Stralen. Nu de sluiers dunnen worden kan hun energie ons beter bereiken.

Even een korte uitleg over de kosmische Stralen. Iedere Straal draagt bepaalde frequenties (die wij kunnen waarnemen als klanken, kleuren en geuren) die voortkomen uit goddelijke kwaliteiten. Opgestegen Meesters en hogere Lichtwezens, die zich ‘bekwaamd’ hebben in de kwaliteiten die bij een Straal horen, benaderen ons met hun energieën en frequenties, zodat die op onze persoonlijkheid en ziel kunnen inwerken. Daardoor krijgen we zowel zicht op onze eigen grootse kwaliteiten als ook op waar die kwaliteiten nog geblokkeerd zitten. Ze helpen ons bij het totaal los komen te staan van iedere identificatie met ons verleden.

Deze Meesters staan niet boven ons. Maar ze kunnen onze weg bijlichten vanuit hun eigen ervaringen. Want zij hebben het aardse traject voltooid en zijn de dualiteit ontstegen. Velen van ons staan nu consequent onder invloed van hun hogere lichtfrequenties. Deze brengen flinke versnellingen met zich mee! In de geest zijn vele Lichtdragers daar klaar voor, maar in ons 3D leven heeft het nogal grote gevolgen… Want alles gaat nu versneld aan het Licht komen. Alleen met totale transparantie, eerlijkheid en echtheid kunnen we het verleden achter ons laten en dóórgroeien naar de vijfde en hogere dimensies.

Vanuit 5D bekeken ben je een spiritueel wezen, een stralende Lotusbloem wiens volle schoonheid steeds verder wil ontluiken. Maar je aardse wortels reiken diep in trage, oeroude modder, die onze hogere kwaliteiten soms in de weg kan zitten. In de aardse verdichting is de energie veel trager en zijn de frequenties lager. Als er uit die versteende of bevroren lagen gestolde energie wil vrijkomen kun je je heel lusteloos, koud, moe en somber gaan voelen. Het is een korte, tijdelijke switch van waar jouw aandacht naar toe mag. Maar het kan als een heftige omslag voelen; vanuit de lichtheid en versnelling zit je ineens weer in een soort stroperige drap.

De Meesters en hogere Lichtwezens die op de kosmische Stralen dienen benaderen jou op het moment dat zij weten dat jij er klaar voor bent. Ze ondersteunen jouw proces van ontwaken. Mede dankzij hun goddelijke toewijding en liefde komt er beweging in oude, verdichtere lagen die je het liefst achter je wilt laten.

Dus…. als je eens een dag hebt waarop je je loodzwaar voelt; sta het toe, vecht er niet tegen. Denk vooral niet dat jij iets niet goed hebt gedaan of dat je jezelf er maar weer uit moet hijsen! De weg naar het Licht gaat dwars door het donker. Het is complete onzin dat je je op deze weg altijd vitaal en blij zult voelen. Maar het zal wel steeds lichter worden in jou. Probeer toe te laten wat er vanuit de hogere dimensies aan jou gegeven wil worden. Besef dat er een alchemistisch proces in jou gaande is, en dat je geholpen wordt om het oude lood tot nieuw goud om te vormen!

Tijdens de komende online Lichtcirkel van 19-23 Maart zullen we uitgebreid ingaan op wat de kosmische Stralen en de Opgestegen Meesters voor ons doen. Meer info en inschrijven? Klik dan op deze link:
Info en inschrijven Lichtcirkel Maart ‘Kom Leiders van het Licht’