Jacob's Ladder Venetie website

Een boodschap van Paul de Venetiaan

Artikel geplaatst in: ,

PAUL DE VENETIAAN:

“Goedemorgen lieve vrienden! Ik ben vereerd voor jullie te kunnen spreken, en ik voel me warm ontvangen nu jullie mijn woorden ook tot je nemen.

Voordat een Lichtmeester, zoals jullie dat noemen, ten Hemel vaart, zal hij er alles aan doen om sporen op Aarde achter te laten die ondersteunend zijn voor zijn of haar volgers.

Zo heb ik, zo’n kleine 500 jaar geleden in mijn leven als Paolo Veronese veel verborgen waarheid kunnen verwerken in mijn kunstwerken. Het is zo verheugend dat deze waarheid via jullie gezien en geïncorporeerd wordt! ‘In corpore et in Spiritu’; die woorden heb ik vaak in mijn mond gehad tijdens gesprekken met gelijkgestemden! In het lichaam en in de Geest; daar gaat mijn boodschap voor jullie over.

Vele levens op Aarde worden beheerst door dat wat het lichaam in de aardse stof nodig heeft. Tijdens mijn laatste leven op Aarde was dat bijna nog duidelijker; de donkere tijden ademden somberheid, de zielen van mensen droegen eenzelfde somberheid. Om me heen snakten mijn broeders en zusters naar Licht! Maar de herinnering aan de mogelijkheid om zich met Licht te verbinden was volledig overvleugeld door angst, die bij velen aanwezig bleef doordat men de blik richtte naar het donker.

Heel bewust ben ik aan mijn schilderijen een Lichtgloed gaan toevoegen. Aangezien ik van Venus afkomstig ben kon ik me goed herinneren hoe liefde zichtbaar gemaakt kan worden door Licht. Tijdens de vele stille uren, waarin ik met niets anders dan samen met mijn palet in heilige ruimtes in Venetië verbleef, kon ik me met gemak verbinden met mijn geliefde vrienden van Venus.

Onder Venetië bevindt zich een krachtig Liefdesveld dat qua geometrie overeenkomt met Venus; vandaar dat het ook zo veel spirituele zoekers aantrekt. Onbewust weten velen van jullie dat je daar opgewacht wordt door jóuw geliefden van Venus, die hun Lichtwerk in jouw energetische velden zullen doen, en je meer zullen openen voor de heilige krachten van de Geest.

De parelmoeren glans die over mijn schilderijen heen zichtbaar is, is door de huidige boodschapper die mijn woorden nu typt met verbazing opgemerkt, terwijl ze samen met haar geliefde gehoor had gegeven aan mijn roep om Venetië te bezoeken. Ze verwonderde zich over die parelmoeren gloed, die ze meende te herkennen. Terwijl de tranen over de wangen van haar en haar geliefde Vincenzo liepen – op dat moment beseften ze nog niet dat ze samen met mij in die Sacristie van de San Sebastian gewerkt hebben – werd er in hen een essentieel Venusdeel gewekt. Ademloos hebben ze voor het schilderij ‘La scala di Giacobbi’ (de Jacobsladder) gestaan. Het was alsof ze alles in zich wilden opnemen, om het zich thuis weer te kunnen herinneren.

Op dit moment ben ik met velen van jullie verbonden en neem ik waar dat jullie aan de rand staan van de overgang naar een leven dat volledig vanuit de Geest vorm kan krijgen. Maar, zoals ook jij de uitdrukking kent: ‘Het vlees is zwak’, wat niets anders betekent dan dat de persoonlijkheid van de mens vatbaar is voor de ‘omlaag halende’ krachten van Lucifer; er is heel wat bewustzijn voor nodig om deze overgang te kunnen maken.

Tussendoor wil ik even zeggen dat het mij zeer verheugt dat de Scala di Giacobbi nu bij mijn woorden komt te staan! Toen we er aan werkten wist ik dat dit in de nabije toekomst voor veel van mijn aardse vrienden van belang zou gaan worden. Het is zelfs voor een Lichtmeester een groot geschenk dat hij of zij er getuige kan zijn van het moment waarop de verborgen boodschappen door zijn vrienden op Aarde begrepen worden!

Ik spreek nu even rechtstreeks tot jou. Voor jou, die dit nu leest, heb ik een vraag:

Zou jij je bewust voor de energie willen openen die ik jou, op dit moment, vanuit de Venusiaanse Liefdesvelden mag aanreiken?

Neem er maar even de tijd voor. Voel maar waar het begint te tintelen, waar het warm wordt of waar je iets anders begint te voelen. Terwijl je dit waarneemt; kijk eens aandachtig naar het schilderij. Waar wordt je blik naar toe getrokken? Juist, dat is precies de plek waar mijn vinger naar wijst. Hiermee geef ik jou nu een persoonlijke boodschap en zal ik – samen met mijn ‘team’ vanaf de derde Straal van Goddelijke Liefde – je instralen met wat je kan helpen, om jezelf klaar te maken om ofwel dit los te laten, ofwel dit te ontvangen.

Zie je het wit op het schilderij? Dat is verbonden met de dimensies van de geest. Het verbeeldt jouw onschuld, het Licht van de Bron, het pure en onbevlekte. Jacob krijgt in zijn droom de ladder aangereikt, als teken van zijn aanwezige verbinding met de Lichtwereld. Indien hij de hulp vanuit de Lichtwereld, die hem al tegemoet komt via de ladder, toelaat, zal hij in staat zijn om de donkerte van de lagere dimensies, en de dualiteit achter zich te laten. Hij zal zichzelf samen met deze krachten van het Licht bevrijden uit de greep van de Luciferiaanse krachten.

Een ding wil ik hier graag rechtzetten! Wat jij persoonlijk ook denkt over Lucifer, wat zijn naam ook bij jou oproept; hij moge dan de personifiëring zijn van het ‘kwaad’ of van de duisternis;

in hem schuilt één van de allergrootste Engelen. Hij heeft één van de belangrijkste taken op zich genomen waarmee hij ook jou naar een hoger bewustzijn zal leiden. Zo lang jij je nog in een lichaam begeeft en je je met de persoonlijkheid – die je vanuit dat lichaam hebt moeten opbouwen om ervaringen op Aarde op te kunnen opdoen – identificeert, precies zó lang zal Lucifer jou groeikansen geven door jou te verleiden met afleiders uit lagere trillingsvelden.

Je zult het herkennen waar je jezelf in die lagere trillingen hebt verloren. Denk aan sombere gedachten, beperkingen in je denken, in je geloof en in je vertrouwen. Herinner je de emoties die met je op de loop gingen; emoties die voortkwamen uit drama’s omdat je volledig opging in aardse rollenspellen en je je goddelijke afkomst volledig vergeten was.

Met zijn zelf gecreëerde schepping binnen de goddelijke schepping heeft Lucifer het krachtenspel tussen licht en donker in gang weten te zetten. Hij zal je met eerbied en dank uit zijn scheppingsvelden laten gaan, wanneer je alles wat hij aan mogelijke dwalingen geboden heeft doorleefd en doorvoeld hebt. Het is zijn taak om jou via uitersten terug naar het goddelijke midden te leiden, en hij zal deze taak blijven ‘belichamen’ totdat de laatste mens op Aarde zijn keuze gemaakt heeft.

Hoe zit het met jou inmiddels? Raakt dit wat bij je aan? Herken je waar jij zelf nu staat, als je in het schilderij staat?

Focus je nu maar eens bewust op de donkere plekken van het schilderij. Zij bevinden zich meer aan de rechterkant, en indien je voor het schilderij staat komt deze kant overeen met jouw mannelijke kant.

Allereerst zie je het donkere gewaad van Jacob, dat tot over zijn knieën valt. Maar waar zijn lichaam de Aarde raakt, is er een wit kleed van onschuld. Het dierlijke in de mens, de begeerte, instincten en persoonlijke behoeftes zijn weergegeven door de hond – maar ook hier zie je een witte hond. Dat betekent dat deze kanten van jou geen schuld dragen. Vanuit je onschuld ben je in de lagere ervaringsvelden gestapt en er zijn altijd mogelijkheden om die velden te ontstijgen.

Je ziet het donkere woud, dat de donkere gedachten en overtuigingen van de mens symboliseert. Wat herken je daar zelf in? Zijn dat niet de gedachten die jou in het kleine gevangen houden, in onmogelijkheden, in beperkingen, in schuld- en boeteverhalen en in het gevoel tekort te komen om dát te manifesteren wat jou werkelijk gelukkig kan maken? Hoe verder je naar rechts kijkt, naar de mannelijke kant, des te kaler de bomen zijn. Het Licht lijkt verder weg, en zelfs afwezig als je nóg verder naar rechts kijkt.

In de donkerste hoek van het schilderij zie je een duo, dat de ‘dans van licht en donker in de dualiteit’ verbeeldt. Misschien zie je een strijd, een gevecht. De vrouw heeft echter weer een wit kleed aan, en haar linkerbeen staat heel vastberaden en krachtig naar voren gericht. Haar goddelijk vrouwelijke kant straalt een leidende kracht uit. Haar lange haren staan symbool voor de gevoelige antennes die zich richten op de goddelijke levensstromen die haar leiden.

En zie: het rechterbeen van het mannelijke moet een stap terug doen. Hij is in donkere kleren gehuld, heeft zelfs een zwart masker over zijn hoofd waardoor hij verblind is en niet het Licht kan zien wat zich achter hem bevindt. Terwijl hij zich schrap lijkt te zetten en verzet biedt, wordt hij toch richting de ladder gestuwd door haar innerlijke wijsheid, die getoond wordt via het witte kleed wat zij draagt.

Dít is de strijd die jij momenteel ook aan het voeren bent. Waarschijnlijk grotendeels innerlijk; probeer eens te zien hoe deze innerlijke strijd tegen het Licht zich heeft vertaald in het dagelijkse leven waarin jij je bevindt. Zie je hoe de barricaden, die je zelf met je donkere, duale gedachten hebt opgeworpen, eigenlijk thuis horen in de illusies van het donkere woud? Begrijp je dat je deze kunt oplossen, en simperlweg uit je leven kunt laten verdwijnen, door de krachtige leiding van het goddelijke vrouwelijke in jou toe te laten? Zíj in jou ziet het Licht. Zij in jou beseft dat je geen schuld draagt.

Tot slot wil ik je nog op één aspect uit het schilderij wijzen.

Kijk eens naar wat hem, als een zachte golvende voile, op zijn rug aanraakt. Dit is het Venusiaanse Liefdeskleed. Dit is onze aanraking, het is onze leiding, het zijn onze stemmen die hem proberen te bereiken, terwijl hij zijn aandacht nog in het gevecht heeft. Hoe verder je in jouw bewustzijnsontwikkeling gekomen bent, des te meer dit gevecht tot een dans zal worden.

Het zal je opvallen hoe er, heel onverwacht, dingen uit je verleden toch weer opduiken. Zaken die je niet langer kunt negeren. Want wanneer je daar het licht op laat schijnen zul je zien hoe die je nog hebben kunnen weghouden van jouw verbinding met de dimensies van de Geest. Het zijn krachten die uit de Luciferiaanse velden komen, om jouw aandacht weg te leiden uit jezelf. Ze zullen jouw focus op het Licht verzwakken. Daardoor zul je niet het Liefdeskleed op je rug opmerken; dit kleed is gemaakt van krachten die je nodig hebt om uit deze velden te groeien. Hoe sterker deze tegenkrachten, des te vuriger jouw verlangen zal worden om het Licht weer terug te vinden.

Het is van groot belang dat je je bewust wordt van waar het vlees in jou nog ‘zwak’ is. Waar laat je je nog ontkrachten? Waar durfde je tot nu toe nog geen NEE te zeggen? Waar kunnen anderen nog over jouw grenzen heengaan? Onderzoek eens waar je eigenlijk het goddelijke vrouwelijke deel in jou wilt volgen, maar waar het oude mannelijke deel van jou nog protesteert en zich nog meer vastklemt aan oude gedragspatronen? Vanuit een gebrek aan vertrouwen in wat jij voelt, of in onze hogere leiding, heeft dit mannelijke deel deuren op een kier laten staan die eigenlijk dicht gedaan kunnen worden. Herken je dat gebrek aan vertrouwen in jezelf, waardoor anderen nog invloed kunnen uitoefenen op dit mannelijke deel?

Voel mijn liefde maar in deze vragen. Velen met mij die op de derde Straal van Goddelijke Liefde dienen, kennen en begrijpen al deze stuiptrekkingen die zich binnen in jou afspelen. Op de grens van het ontstijgen van deze schaduwvelden komen deze stuiptrekkingen nogmaals tevoorschijn. Alle aspecten die raken aan de scheppingsvelden van Lucifer zullen zich nogmaals, en onverwachts tonen. Je zult verrast worden door tegenkrachten, je zult wéér geraakt worden en de zuigkracht voelen van diepe schaduwvelden van jouw verleden. Dit betekent niet dat jij jouw Bronverbinding, die jij dankzij jouw innerlijke werk hebt teruggevonden, weer kunt kwijtraken. Dit heeft heel eenvoudig te maken met het afronden van losse eindjes.

De ladder die je op mijn schilderij ziet staat voor de absolute Waarheid en aanwezigheid van jouw Bronverbinding. Vanuit deze Waarheid zul je het oude, duale krachtenspel dat jij nog af wilt ronden ten volle gaan doorzien. Je hoeft niet opnieuw in die schaduwwerelden te gaan! Je hoeft slechts de leiding van het vrouwelijke in jou te volgen, de ladder op te klimmen met onze hulp en er vanaf een hoger perspectief naar te schouwen.

Tenslotte vraag ik je dit:

Besef je dat je in dit leven gekomen bent om voorgoed de velden van dualiteit en de daaraan gekoppelde schaduwscheppingen te ontstijgen?

Ja, ik zie in je hart dat het antwoord JA is, hoewel je persoonlijkheid misschien wat anders wil antwoorden. Doorzie dan maar dat dát antwoord van een oud zelfdeel afkomstig is dat nog in het donkere woud aan het worstelen is. Kijk nog maar even naar de dans die zich daar afspeelt. Voel de enorme kracht van het witte, vrouwelijke deel in jou dat vanuit een verinnerlijkt weten zegt: “Die richting gaan we uit!”

Nog even en je zult jezelf volledig herkennen in wat zich op de ladder afspeelt. Wandel, zo vaak en zo veel als je wilt, ons tegemoet. Zoals je ziet zijn we altijd aanwezig, en zelfs dichterbij dan je denkt. De Lichtgestalte draagt het zacht-witte, lichtroze gewaad van Liefde, en heeft vleugels die je helpen om boven de aardse illusies uit te stijgen. Dit deel staat voor de verbinding met jouw Goddelijke Zelf dat de verbinding met de Bron kent. De vastberadenheid waarmee dit deel naar hogere dimensies klimt zal ook jouw vastberadenheid worden, en iedere zwakte in het vlees tot kracht maken. Ieder donker woud zal tot een heilige ruimte worden.

Kom uitrusten, ontspannen en ontvangen in onze Liefdesvelden! Neem vervolgens mee terug in jouw leven wat er vanuit het Licht ingebracht wil worden. Zo zullen we samen bouwen aan jouw nieuwe leven op Aarde, nu voorgoed geleid vanuit de geestelijke dimensies. Dit is het enige leven dat jou gelukkig zal maken en werkelijk zal vervullen.

We zullen nog vele vreugdedansen gaan maken! En mocht je ooit in Venetië komen; ik nodig je uit om mijn nagelaten heilige werken te bezichtigen. Indien je jezelf even volledig wilt terugtrekken in Venusiaanse Liefdesvelden, betreed dan de Sacrestia van de Chiesa di San Sebastiano. De parelmoeren glans die je op mijn schilderijen zult herkennen, is werkelijk afkomstig van Venus. Hoe we die daarop aangebracht hebben blijft voorlopig een geheim.

In Liefde dank en groet ik jullie, en wens ik jullie vele krachtige Hemelvaarten toe, waarna je weer gesterkt je weg op Aarde zult kunnen vervolgen.

Vivamus Amor,”

Paolo Veronese, Paul de Venetiaan.