protective-dragon

We hebben vuurkracht nodig om onze angsten om te vormen!

We zijn al aardig verbonden met de energie van 2024. Dit jaar is een 8-jaar en dat is veelbelovend! Want de 8 staat voor balans, gerechtigheid, doorstroming en ontvangen van wat we gezaaid hebben gedurende de afgelopen levens. Het gaat hier om groei, overvloed en de ware oogst; het triomferen van alle aardse en kosmische Lichtkrachten die zich verenigen.

De terugkeer van de Draken
Wat verheugend is, is dat zowel de Aarde- als de kosmische Draken zich veelvuldig kenbaar zullen gaan maken. Ik typ Draken met een hoofdletter, omdat de Draken die ik bedoel deel uitmaken van een goddelijke orde die vanuit volledige dienstbaarheid aan de mensheid leeft! Voor mensen die niets van Draken af weten; ooit werd het etherische, hoger dimensionale Liefdesveld van de Aarde door Draken onderhouden en beschermd. Zij zijn van oorsprong hele nobele en eerzame, kolossale wezens die gedurende miljoenen jaren op Aarde leefden. Ze hielden een goddelijke balans en gerechtigheid in stand die op Liefde gebaseerd was, en zetten daar alleen zuivere goddelijke machten en krachten voor in.

Hun gouden vuurkracht hebben ze, als louterende en transformerende kracht, tot het laatste toe ingezet. Toen het bewustzijn op Aarde naar lagere dimensies kelderde moesten zij zich echter terugtrekken uit het fysieke vlak, omdat ze in die zwaardere frequenties niet meer konden bestaan. Veel draken zetten hun Liefdeswerk in hogere dimensies voort (op veel hoogfrequente krachtplekken kun je hun aanwezigheid nog waarnemen!). Maar bij de meeste mensen verdwenen zij uit het bewustzijn. Voor veel volkeren verwerden Draken tot slechts mythische, sprookjesachtige of juist angstaanjagende wezens; van generatie op generatie nam de angst voor het ‘vernietigende vuur’ van Draken toe.

Afbraak van oude structuren en patronen
Wij dragen echter van oorsprong ook de prachtige, alchemistische kwaliteiten van de Draak in ons! In Lemurische tijden hebben we met Draken samengewerkt. Veel Lichtdragers zijn Drakenhoeders geweest, en deze hoeders hebben in hun huidige leven als eerste waargenomen dat hun verbinding met de Draken zich weer opende. Dat is een groots ontwaakmoment dat diep kan raken, omdat een Draak een gigantisch, diep transformerend Liefdesveld vertegenwoordigt. Draken zorgen voor bescherming, veiligheid, gerechtigheid en vrede. En wat voor dit jaar heel belangrijk is; ze zetten hun vuurkracht in zich om onrecht in oude structuren te laten oplichten, zodat die zichtbaar wordt en getransformeerd of geneutraliseerd kan worden.

In het klein werkt de Drakenkracht door in onszelf. Ze zal gedurende deze Februarimaand vaak tevoorschijn gaan komen, omdat ze heel erg reinigend is! Februari komt oorspronkelijk van het Latijnse woord Februa, wat reinigen betekent. De louteringsprocessen die zich aandienen gaan diep. We hebben steeds vaker onze eigen vuurkracht nodig om oude angsten te boven te komen.

Water en Vuur kunnen zowel angst als woede omvormen
De meeste hoogsensitieve Lichtdragers kennen wel de reinigende kwaliteiten van het water. Daar zit een bepaalde zachtheid en mildheid in, een stromen van binnenin dat vooral vanuit de vrouwelijke gevoelskant aangezet wordt. Maar deze Drakenkracht gaat over het vrijmaken van, en expressie geven aan de vuurkracht in ons! Dat is een kracht die bij velen diep is weggestopt, vanwege alle levens waarin onze goddelijke krachten en wijsheid niet gewenst waren. Kwamen we er wel mee voor de dag, dan ging onze kop eraf of belandden we zelf in het vuur. Er zit dus nog al een angst-lading op VUUR!

Aan de vuurkracht zit ook de andere pool: woede gekoppeld…. En achter de woede zit onze ingehouden kracht, vanwege alle kreten om gerechtigheid die er ooit gesmoord zijn. We zijn er rijp en bewust genoeg voor om onze boosheid naar alles wat ons ooit vernederd, ontkracht en verkracht heeft op een rechtvaardige manier te gaan uiten en om te vormen. Onze terechte afschuw naar alle leugens, huichelarij, naar het martelen en misbruiken van alle onschuldige levende wezens is er niet voor niets! Achter onze ingekapselde vuurkracht zitten ook onze persoonlijke frustraties en het menselijke onbegrip naar God en de Lichtwereld, van ‘Hoe hebben jullie dit nu – in godsnaam??? – kunnen laten gebeuren?!!’

Goddelijke genade: oogsten wat we gezaaid hebben
We zullen de rechtschapen Drakenkracht nodig hebben om de diepste woede in onszelf op een goede manier weer in de stroom te brengen, zodat we ze niet vernietigend, maar scheppend kunnen gaan inzetten. En daar helpt de 8 van dit jaar ons bij. Want we zullen het gaan meemaken dat iedereen vanuit de goddelijke genade de eigen ware oogst zal  gaan ontvangen. Alles wat zich ooit tegen de goddelijke gerechtigheid gekeerd heeft, en alles wat zich daar ook nu nog tegen keert, zal sneller dan ooit terugkeren naar de veroorzaker, zodat bewustwording kan optreden. Het is aan de veroorzaker zelf welke keuze hij of zij gaat maken. Voor ons is het heel wezenlijk om onze vuurkracht niet langer in het water te laten vallen, maar om ze te leven, en alle oude angsten weer om te kunnen vormen.

Rest ons de dankbaarheid naar alle Lichtwezens die ons ondersteunen om onze vuurkracht en soevereiniteit weer eigen te kunnen maken!

‘Jij bent Goddelijk!’

(05-02-2024)