Goddelijke Autoriteit (2)

Vanuit je Licht liefdevol schouwen naar de wereld

Lieve allen ❤

Een onverwachte Nieuwsbrief wellicht. Maar voor mijn gevoel is er een urgentie aanwezig om dit bericht uit te zenden. Ja, het heeft te maken met wat er om ons heen gebeurt. Indien je alleen het nieuws uit de dagbladen en sociale media tot je neemt, zul je een andere beeldvorming opgedrongen krijgen dan wanneer je zoekt naar waarheid en licht, die zich achter alle uiterlijke strijd en chaos bevinden.

Ik stuur deze Nieuwsbrief bewust vandaag, op 11-01-2021. Dit heeft alles te maken met de verloren Eenheid, met tegenpolen die na een hele lange tijd van onderlinge strijd weer terug willen keren naar het Eenheidsveld. Het gaat allereerst om onopgeloste en ongeziene tegenpolen in onszelf, deze uiten zich naar buiten toe en veroorzaken uiteindelijk een complete disbalans op Aarde. Deze disbalans beginnen we nu, Januari 2021, met een steeds constantere druk van binnenuit te erkennen en te doorzien.
Het is mogelijk dat we binnenkort grote storingen op internet, Facebook en Whatsapp gaan ervaren. Of dit gebeurt hangt van grote, aardse machtsvelden af waarin enorm veel geld, geweld en eeuwenoude frustraties aanwezig zijn.
Op dit moment komt er vanuit die velden corruptie, onwaarheid, manipulatie en misbruik aan het licht. Er is in het geheim, en zoveel mogelijk voor burgerlijke ogen verborgen, veel meer gaande dan de meeste mensen zouden durven beseffen. Dit heeft alles te maken met het verder uitdoven van duistere krachten, wiens tijd, invloed en macht langzamerhand verstreken zijn op onze dierbare planeet. Ik noem bewust geen namen en feiten; het zal per persoon verschillend zijn met welke velden je te maken zult krijgen.

Weet wel dat wat er nu in het groot gebeurt, een soort reflectie is van de weg die jij innerlijk opgestapt bent. Je zult jouw lasten uit het duale verleden uitvergroot op een heel groot scherm kunnen terug zien. Dit alles zal jou kansen bieden om oeroude misvattingen en leugens op te kunnen ruimen en jezelf krachtiger naar JOUW GODDELIJKE ZIJN leiden.

***

Er is geen enkele reden om je zorgen te maken; integendeel! Jouw (ons) innerlijke werk is vruchten gaan dragen en begint deze ook af te werpen (door te geven in de vorm van bewustzijn, licht en liefde). Alle hoogfrequente velden waarmee jij verbonden bent en aan bijgedragen hebt zijn in deze hectische tijd van onschatbare waarde! Dus dankjewel dat je de moed hebt gehad om je hart te openen, je angsten onder ogen te komen en op zoek te gaan naar je ware Zelf!

Herinner je jouw eigen ontwaken in hogere waarheden over wie jij werkelijk, vanuit jouw Goddelijke Essentie bent. Herinner je jouw pijn van alle liefdeloosheid, onwetendheid en onwaarheid die jou gekwetst hebben, die angst en afscheiding veroorzaakt en blootgelegd hebben.

Weet je nog hoe moeilijk het was om al die oude lagen in jezelf te erkennen, te doorvoelen en omarmen? Hiervoor had je eerst innerlijk een stevig fundament nodig, waarin Zelfvertrouwen en Zelfliefde poortwachters werden die alle gesloten deuren weer konden openen, zodat jij van binnenuit open ging.

Hiermee kon het zware juk van vele levens van je schouders af. Één voor één kwamen ze tevoorschijn: de schrijnende blokkades die verhinderden dat jij de liefdevolle hand van een Goddelijke Vader en Moeder als steun in je rug en als richtingaanwijzers in je leven kon voelen.

Gaandeweg vormde zich een nieuwe, opgeschoonde bodem onder je voeten. Dit innerlijke fundament werd een steeds groter veld van Licht en Liefde waarmee je jezelf leerde te dragen. In de spotlights van dit prachtige veld ontdekte je hoe je de meest moeilijke dingen kon omarmen, en hoe je uit je veld kon vegen wat niet langer voldeed aan de nieuwe, hogere waarheid die jij als anker in jouw veld neer had gelegd.

Lieve mensen, laat dit anker tot krachtplek van Godsvertrouwen worden. Leef volledig vanuit het vertrouwen in het hogere Liefdesplan, dat zich niet alleen voor jou, maar voor steeds meer broeders en zusters op Aarde, voor de Aarde zelf en voor ons Universum begint te ontvouwen.

Whow!! Voel je hoe krachtig het is om te kunnen ervaren dat jouw Lichtkracht onverwoestbaar is, en dat je dit gevoel of besef mede te danken hebt aan jouw eigen moed en inzet? Voel je hoe jij vanuit jouw Lichtkracht moeiteloos van alles door kunt laten stralen in collectieve Lichtvelden?!
Samen zijn we al een hele lange tijd vol toewijding bezig om een – misschien voor velen nog – onzichtbaar, maar oh zo krachtig netwerk van Liefdesbewustzijn te bouwen rond de Aarde. Dit netwerk zal alles, wat nog lagere frequenties draagt dan die resoneren met onze eigen, innerlijk Goddelijke Bron, uitnodigen om terug te keren naar authentieke Bron-energie. Ofwel: alles zal zich uiteindelijk weer openen voor Licht, Licht gaan dragen en Licht gaan uitzenden.

Licht omhelst waarheid, zuiverheid, vrijheid, gelijkheid èn groei, expansie. Blijf dat innerlijke zielsverlangen naar groeien in bewustzijn voorrang geven en volgen! Blijf je aandacht richten op het belichamen van jouw prachtige hogere Zelf, terwijl je jouw intentie vasthoudt om steeds weer IN jouw Licht te Zijn, of er naar terug te keren.

Wat er ook gaat gebeuren, hoe veel chaos er ook zal ontstaan en welke schokkende onthullingen er ook tevoorschijn zullen gaan komen; jij bent en blijft Licht. Schouw met compassie, zonder jouw Bronverbinding los te laten. Verbind je niet met de zuigkrachten van het duister, dat met een enorme snelheid aan het licht zal gaan komen. Je zult getuige zijn van louteringen op ongekend grote schaal. Je zult onder de indruk geraken van een onafwendbaar hergeboorteproces, waarin pijn, angst en macht uitvergrote hoofdthema’s zijn die op dualiteit gebaseerd zijn. Ze zijn er niet om jou opnieuw angst in te boezemen; ze luiden de bevrijding van de Mensheid in 🙏

Blijf die heilige, derde positie houden van waaruit jij zacht doch krachtig jouw doorleefde en verinnerlijkte bewustzijn uitdraagt. Dat is jouw rechtmatige taak en plek! Ja, jij mag je met recht boven de dualiteit verheffen wanneer je jouw persoonlijke louteringen niet geschuwd hebt, wanneer je jouw innerlijke angsten en leugens aangekeken hebt, en ze met heel veel liefde en geduld hebt weten te vervangen door de waarheid die in ons aller, goddelijke essentie bewaard is gebleven.

Blijf jezelf innerlijk dragen vanuit dat radicale vertrouwen in het Goddelijke Plan. Dit is echt nodig, niet alleen voor jouw eigen nieuwe leven, maar zodat de allergrootste transformatie op Wereldniveau plaats kan vinden.
De Grote Omwenteling, die het Aquariustijdperk in zich draagt, wordt geleid en beschermd door vele Meesters en Lichtwezens uit hogere dimensies. Daarnaast hebben we, op Aarde, JOUW LICHT EN LIEFDE nodig. Weet je geliefd en gewaardeerd, de Lichtwereld is je nabij en zal je helpen om in je Licht te kunnen blijven en het overkoepelende plan te blijven zien.

Ik overweeg een Lichtcirkel voor begin Februari, maar het is nu nog te vroeg om dat al vast te leggen. Ondertussen houden we contact, en mocht Facebook tijdelijk uit de lucht verdwijnen; ik post ook alles op mijn website.

Veel liefde, wijsheid en vertrouwen toegewenst!
Mieke Vulink ❤