gather in my name

In en uit het Licht – ons Goddelijke Zelf ontdekken

Artikel geplaatst in: ,
Het najaar van 2022 zit vol rollercoasters! Vanuit ons menselijke waarnemingsvermogen bekeken gaat de energie de laatste dagen echt alle kanten op. Als bliksemflitsen gaan we heen en weer tussen licht en ‘het ongeziene’ donker. We worden gejojood tussen de twee zuilen van dualiteit, met maar één doel: om die te overstijgen.
Misschien herken je hoe je het ene moment blaakt van energie, en ineens weer platgelegd wordt. Hoe er een deken van kou om je heen lijkt te zitten en hoe je even later in lichterlaaie staat. Het zweet breekt je uit, je ervaart een soort vibrationele griep, of je kunt het niet meer volgen wat er gebeurt, gaat twijfelen of je nog wel goed bezig bent, komt weer in je oude wantrouwen en angst terecht…
Het donker wil gekend worden! Er is al zó veel liefdevol licht en hoger bewustzijn op en bij de Aarde aanwezig dat ieder deeltje in onszelf, dat zich nog donker (lees: niet goed) voelt, zich kenbaar wil maken zodat het zich eindelijk weer één kan voelen met ons hogere en uiteindelijk Goddelijke Zelf.
De hoogfrequente Lichtgolven die naar ons toekomen, onze eigen transformaties en ontgiftingen (niet alleen fysiek maar ook emotioneel, psychisch en wat zich uit ons persoonlijke wilslichaam los laat, ofwel de wil die uit overleven voortkwam), de kosmische invloeden, de wisselende planetenstanden, de intense zonnevlammen en -stormen; dit alles zorgt voor snelle, nieuwe doorbraken en doorstromingen. Hogere Liefde begint in vele vormen naar ons toe te komen en kan ons, wanneer ze echt helemaal alleen ‘voor ons’ bedoeld lijkt te zijn, ineens totaal omver blazen.
Dan raakt ze een oeroud gemis aan. Liefde die voortkomt uit een verbinding met de Goddelijke Bron nodigt ons uit om alle oordelen en gevoelens van ‘niet goed genoeg’ achter ons te laten. De waarheid van ‘Heb jezelf lief, inclusief ALLES, dan ben je op je allermooist!’ is iets wat we ons van heel lang geleden beginnen te herinneren. De delen die daar nog niet in kunnen geloven dienen zich versneld en vaak onverwachts aan. Omdat ook zij van de lagere frequentievelden losgekoppeld willen worden en verder willen leven in dat liefdevolle Licht!
Hoe meer je in die Liefdesvelden kunt zijn, des te beter je jezelf zult gaan voelen. Want je zult je overdag vaker gaan ontspannen, je zult je minder gaan verzetten tegen oude delen die zich rot voelen en aandacht nodig hebben. Je gaat beseffen dat je ieder moment voor een nieuwe houding kunt kiezen, in plaats van op de oude manier vanuit dualiteit te reageren. Alles wat het leven je brengt stroomt beter door en je wordt veel meer gevoed door je eigen liefdevolle gedachten en handelingen.
Maar daar tegenover staat er een heleboel in de verdichting wat zich toch liever in het ongeziene schuil houdt. Transparantie is daar ver te zoeken. Het verbergt zich achter sluiers, muren, maskers en dubbele agenda’s. Het houdt zich star en stijf en verzet zich tegen alle veranderingen die er voor zouden kunnen zorgen dat zij hun vorm en ‘positie’ verliezen. Hun positie is iets waar ze zich met man en macht aan zullen vasthouden, omdat ze die vanuit overleven en strijd bereikt hebben. Het ego heeft alles gegeven om zich (meestal uit een underdogpositie) omhoog te werken en voedt zich met ‘Kijk eens wat ik bereikt heb’. Dit is slechts een tijdelijke triomf van de persoonlijkheid, meestal vanuit de mannelijke kant verworven. De vrouwelijke gevoelskant heeft zich tijdens de strijd moeten afsluiten. Zelfs het gemis van de goddelijke liefdesvelden kan zó diep weggestopt en ingemetseld zijn dat het er niet meer toe lijkt te doen dat die niet meer voelbaar zijn.
Wat kunnen we ermee wanneer we daar mee geconfronteerd worden? Allereerst: in onze eigen Liefdes- en Lichtvelden blijven! En ondertussen goed blijven waarnemen of het ons nog zó raakt dat ons hart zich vanwege die confrontatie sluit. Zo gauw je merkt dat je oordeelt: probeer te zien dat er in de derde dimensie altijd zielen in de dualiteit zullen zijn die tegenpolen vertegenwoordigen.
Wij kunnen van hen leren, mits we zonder oordeel kunnen zien, inzien en doorzien. Vanuit hun vrije wil hebben zij een andere route gekozen, en dienen zij andere doelen (vaak ook andere machten). Wanneer hun handelen voor ons en levende wezens om ons heen destructief is, ligt er een grootse uitnodiging om ons Goddelijke Zelf naar voren te halen!
Voordat we spreken en handelen vanuit onze oude persoonlijkheid, reageren op onszelf of op anderen: Wees stil, luister, voel en vraag jezelf af: “Wat zou hier het meest liefdevol, wijs en dienstbaar zijn?” Dan oefen je jezelf om weer tot een instrument te worden waar het Goddelijke doorheen kan klinken. Door steeds weer terug te keren naar jouw verbinding met het Goddelijke, nodig je het Goddelijke in de wereld uit.
Mieke ❤