angels

Laat een ander anders zijn, niet minder

Dit artikel sluit aan op mijn vorige post, over haarscherpe keuzes maken. Het let steeds nauwer met wie je wel of niet regelmatig omgaat. Om innerlijk te kunnen opschonen, jezelf tot in de diepste pijnlagen te kunnen openen en je eigen hogere delen te kunnen gaan belichamen is er een consequente energetische zelfzorg nodig. Jouw veld wordt een heilig veld omdat er door jou vol liefde en toewijding in gewerkt wordt!
Zoals Yeshua al metaforisch aangaf: Mijn Tempel (of lichaam) is als een huis bedoeld waarin God kan wonen. Een huis dat met heilige, helende woorden en daden gevuld wordt. En niet een huis waarin allerlei aardse materiele zaken, belangen en ego-delen strijden en verstoringen veroorzaken.
Maar hoe belangrijk is het om te beseffen dat iemand anders, die voor jou niet langer kan bijdragen aan het versterken van jouw unieke frequenties, niets minder is dan jij! Zelfs in spiri-land ligt er nog veel innerlijk werk te wachten. De ego-scenario’s zijn ook daar nog gewoon aanwezig, omdat het nou eenmaal lastig is om je innerlijke schaduwen te aanschouwen en te bekennen dat je zelf niet perfect bent…
Veel spirituele koplopers weten veel, in de zin van dat ze veel kennis hebben over allerlei spirituele zaken. Maar hun angstige, ongeheelde persoonlijkheden houden zich vaak schuil onder een beschermlaag van koud licht. Ook zij laten alleen die mensen toe die voor hen veilig zijn. Hun band versterkt zich vaak wanneer het ‘afzetten tegen anderen’ daar ook weerklank vindt. Samen anderen veroordelen, anderen achter hun rug om bekritiseren en omlaag halen geeft een illusie van sterker, wijzer, machtiger en verlichter zijn. Maar waar is het daadwerkelijk toepassen van onvoorwaardelijke Liefde in dit scenario?
Wanneer iemand jouw weg kruist en jou ergens raakt, of iets doet waar jouw persoonlijkheid het niet mee eens is; ons ego is enorm getraind om onmiddellijke conclusies te trekken over die ander. Maar zou het ook mogelijk zijn dat ‘die ander’ door hogerhand op jouw weg is gezet om jou iets over onvoorwaardelijke Liefde te leren? Over trouw blijven aan je eigen pad zonder anderen daarbij in een slecht daglicht te zetten? En een ander gewoon ‘anders’ te laten zijn, in alle vrijheid en vrede? Laat die een leraar voor je worden; niet je vijand!
Bepaalde mensen verschijnen juist in jouw leven om oude pijnplekken te activeren, Ze verschijnen op het moment dat jij er rijp voor bent om die pijn te helen. Diezelfde pijn heeft je vaak verhinderd om de goddelijke essentie van de ander te kunnen zien, achter zijn/haar woorden of handelingen. Waardoor jouw aandacht naar de ander ging, in plaats van naar jezelf. En wat als het weer gebeurt? Met een innerlijk ‘dankjewel’ kun je je weg vervolgen, zonder de ander omlaag te halen of er slecht over te spreken.
Wat voor iedereen helend werkt is om je in dat soort situaties af te vragen hoe ware Meesters zoals Yeshua, Maria Magdalena of andere Opgestegen Lichtmeesters er mee om zouden gaan. Zouden die de ander beschuldigen, veroordelen of er over gaan roddelen? Nee natuurlijk niet … Ze zullen hun ware Goddelijkheid aanspreken door hun hart niet voor de ander te sluiten. Ze zullen de ander in stilte bemoedigen om die Lichtvelden te vinden die hen verder kunnen helpen bij hun bewustzijnsgroei. Ze zullen tijdens de ontmoeting wel hun eigen heilige veld zorgvuldig begrenzen en er geen dissonanties of destructieve krachten in toelaten. Maar ze zouden nooit hun eigen innerlijke, goddelijke aanwezigheid, noch die van de ander, de rug toekeren en de ander, op welke wijze dan ook, ergens op aan te vallen.
Vanuit een hoger perspectief bekeken is een ander net zo waardevol als jij zelf bent. De ander vertegenwoordigt andere frequenties; hij of zij toont andere kleuren en voorkeuren. Waarschijnlijk heeft de ander ook een hele andere aanvliegroute door vele incarnaties heen ervaren. Mogelijk komt hij of hij uit een andere zielengroep, vertegenwoordigt op Aarde andere kwaliteiten dan jij en heeft andere ‘doelen’ in het zielenplan staan. Maar dat is toch geen reden om een ander daarmee als ‘minder’ te verklaren?
Laten we bijdragen aan heling. Laten we het op Aarde zó veilig voor elkaar maken dat iedereen zich beschermd genoeg voelt om op zijn of haar eigen wijze te kunnen ontwaken. Laten we vrede in ons eigen hart vinden en die toepassen in alles wat we denken, zeggen en creëren. We dragen allemaal een unieke goddelijke vonk in ons waaruit een stralend Licht voort wenst te komen … Moet je je voorstellen hoe de Aarde eruit gaat zien wanneer we elkaar dat grote Licht gunnen en toewensen!
Mieke