5d50904aa80f5ca80fbb4fd64b9f6acf

Samen door de laatste fasen heen

‘Lieve Lichtdragers en Lichtwerkers,
dit is een bijzondere tijd. Het begint steeds duidelijker te worden waarom jullie juist nu op Aarde fysiek aanwezig wilden zijn. Zowel het moment van opnieuw incarneren als de omgeving waarin jullie wilden verkeren is een weloverwogen keuze geweest die voortkwam uit Broeder- en Zusterliefde.
Er is jullie zowel verteld als getoond dat het niet eenvoudig zou zijn om het bewustzijn vast te houden dat jullie in hogere delen, die niet konden mee-incarneren in de derde dimensie, al dragen. Hoewel velen van jullie al eerder door een volledige incarnatiecyclus van angst en lijden heen zijn gegaan, kozen jullie er vrijwillig voor om toch opnieuw in deze velden aanwezig te zijn. Niet om als dwalende eenzelfde cyclus te ondergaan, maar om het Licht, dat voortkomt uit de Goddelijke Bron van al het leven, steeds krachtiger op Aarde te vertegenwoordigen. Dat jullie hierin zouden slagen stond vooraf vast dankzij de belofte van jullie ontwaken.
Dit Licht brengt een directe doorstroming van de frequenties die jullie belichamen. Hoe meer jullie je bewust werden van jullie ware goddelijke essentie, des te meer transformaties jullie ondergingen. Transformaties werden transmutaties. Wat fysiek niet langer overeen kwam met de hogere wetten van evolutie, en omgebogen was naar destructie in plaats van creatie, moest worden opengebroken. Het celgeheugen moest met het daaraan gekoppelde karma van de mensheid vrijgegeven worden, zodat oude, onjuiste identificaties en sporen van vernietiging afgevoerd konden worden.
De meesten van jullie hebben in hun Lichtlichamen al zo veel goddelijke creatiekracht terug weten te ontvangen, dat zij niet langer onderhevig zullen zijn aan de oude wetten van karma. Maar daarmee zijn jullie nog niet op het punt van totale bevrijding aangekomen. Dat dit teleurstellend is voor de persoonlijkheid begrijpen wij volledig! Dat jullie de moed soms verliezen is niet meer dan menselijk.
Met name diegenen onder jullie die veel vrouwelijke aspecten belichamen zullen zich steeds bewuster worden van de onmiddellijke reacties van hun fysieke en emotionele lichamen. Inmiddels zijn jullie lichamen zo transparant geworden dat jullie niet langer de eigen oude restanten ervaren en opruimen, maar ook die er vanuit de collectieve velden vrijgemaakt willen worden. Dit kan een tijdelijke periode van vermoeidheid en onzekerheid tot gevolg hebben, van zich niet vitaal voelen en nog niet kunnen creëren wat er vanuit de ziel al ligt te wachten. Houd daarbij de eigen gedachtegang in het oog. Deze kan snel beïnvloed worden door die vanuit collectieve velden waarin een minder ontwikkeld bewustzijn heersend is.
Indien jullie op de trilling gaan zitten van ‘ik red het niet’ blokkeren jullie opnieuw de eigen Lichtstroom en het vertrouwen in jouw eigen zielenplan. Het celgeheugen zal dan onmiddellijk een oud alarm gaan afgeven en daarmee ook weer oude shocklagen in het emotionele lichaam activeren. Affirmeer het tegenovergestelde: ‘Ik heb het al gered!’
Echt; het zijn de laatste loodjes die jullie nu ervaren. Jullie zijn het kritieke omslagpunt al voorbij. Jullie staan aan de vooravond van nieuwe, goddelijke creaties die vol liefde en overgave, ‘onbevlekt door dualiteit’ gebaard zullen worden. Jullie lichamen zullen gevoed en gevuld worden door de goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde, zodat deze door jullie heen de vormenwereld opnieuw kunnen bezielen!
Diegenen die vooral de mannelijke aspecten belichamen zullen innerlijk een toenemende manifestatiekracht en helderheid gaan ervaren. Deze komen voort uit hogere, archetypische zelfdelen die wij de ‘Hoeders van de Aarde’ noemen. Zij zullen steeds opmerkzamer worden wanneer er krachten in hun omgeving werkzaam zijn die – sinds Atlantis – de Aarde willen overnemen. Krachten die zich gelijk aan, of boven het goddelijke Licht wanen en die willen voorkomen dat het Paradijs op Aarde zal wederkeren. Zij zullen hun eigen kunstmatige creaties zo lang mogelijk in stand willen houden, want dat is het enige dat zij bezitten. Hun Bronverbinding ligt al zo lang in de vergetelheid dat zij zich alleen nog aan de driedimensionale wereld kunnen vasthouden.
De manifestatiekracht van de Hoeders kan echter niet meer losgekoppeld worden van de Goddelijke Bron, omdat hun huidige bewustzijn de kritieke fase van persoonlijke belangen en materieel houvast is overstegen. In de goddelijke manifestatiekracht zit echter wel een vuurkracht die in toom gehouden dient te worden. We leggen uit waarom.
Diegenen die het goddelijke plan tegenwerken zijn letterlijk aan het einde van hun latijn en zoeken onbewust naar bevrijding. Vanuit hun toegenomen pijn is hun handelen liefdeloos geworden. Dit zal steeds zichtbaarder worden, en hun laatste troeven zullen mogelijk op een harde manier uitgespeeld willen worden. Daarom vragen wij jullie: blijf je er ten allen tijden bewust van dat de goddelijke Lichtkrachten sterker zijn dan alle andere krachten. Laat je niet imponeren noch ontkrachten. Het kan niet meer ‘fout’ gaan! Blijf helder schouwen naar wat er zich achter de dualistische woorden en handelingen bevindt. Laat jullie vuurkracht niet wederom omslaan, hetzij naar woede, hetzij naar verbittering of machteloosheid. Word niet opnieuw een strijder! Wij vragen jullie: wees een Hoeder die liefdevol en krachtig aanwezig blijft in het volle bewustzijn van zijn eigen Bronverbinding en zijn onsterfelijke Lichtkracht.
Beide aspecten worden door ieder van jullie belichaamd, zowel de vrouwelijke als de mannelijke. Laat de goddelijke archetypes steeds meer in jullie bewustzijn komen, zodat ze elkaar gaan versterken! Besef dat jullie vanuit Liefde op Aarde aanwezig zijn, en dat ieder innerlijk werkje een geschenk is aan de mensheid. Al jullie Lichtstralen zijn met die van ons verbonden. Samen reizen we door deze laatste overgangsfasen heen, vanuit Liefde voor wie we zelf zijn, vanuit Liefde voor elkaar en vooral vanuit Liefde voor de grote goddelijke Bron waaruit wij geschapen zijn.
De hemelse vrede zij met jullie!’
Met dank aan de Lichtwereld,
Mieke