gold

Lente Meditatie – Children of the Law of One

Artikel geplaatst in:

Hieronder vind je de uitgeschreven versie van de Lente Equinox Meditatie. Deze is te beluisteren op mijn SoundCloud pagina:
Lente Meditatie Children of the Law of One  

Korte inhoud:

Dit is een enorm groots weerzien met de Children of the Law of One, waar velen van ons in het Gouden Tijdperk van Atlantis bij hoorden. We hebben de roep vanuit je ziel gehoord. Vroeger of later zullen we een nieuw Levensboek openen waarin we ons leven zoveel mogelijk vanuit onze Bronverbinding zullen gaan vorm geven. Dit is een contract dat we al in Atlantis getekend hebben. In het Gouden Tijdperk wisten we hier al van, dat dit in de verre toekomst zou gaan gebeuren. De Kinderen van de Wet van de Ene zullen allemaal, ieder op een eigen moment, gaan opstaan in hun volle Lichtkracht.

Hallo…! Je luistert naar de Lente Equinox meditatie van 20 maart 2023.
Nou, ik stel mij voor dat we met zijn allen in een prachtige ruimte van licht zijn en er komen nog steeds mensen binnen die op het laatste moment zoiets voelen van ‘Hmmm ik ga toch maar meedoen met deze meditatie’.
Van harte welkom allemaal! Je mag de meditatie doen zoals het voor jou het meest comfortabel is. Als je echt de diepte ermee in wilt dan kun je misschien het beste gaan liggen. Neem lekker een dekentje mee over je heen. Zorg dat je lekker ruimte om je heen hebt ook, en dat je voorlopig niet gestoord kunt worden door misschien andere mensen in je huis.

Wat ontzettend fijn dat jullie met zovelen naar deze meditatie gekomen zijn. Vanuit je eigen huis je aansluiten op dit veld. Daar is de lichtwereld heel blij mee!

Deze Meditatie is mede tot stand gekomen dankzij de aanwezigheid van Emmanuel, een boodschapper en helper uit de 17e Dimensie.
We nodigen de Lichtwereld uit om bij ons aanwezig te zijn, ons te beschermen, te begeleiden, en heling en inzicht te geven waar gewenst en mogelijk.

Als eerste verschijnt er voor deze Meditatie het beeld van de JACOBSLADDER.
Van bovenaf opent zich een groot Lichtveld. Dan wordt het heel druk op de ladder. Er is veel verkeer van helpers die afdalen. Zij benaderen ieder van ons zo dicht mogelijk, om ons voor te bereiden om hogere dimensies te kunnen betreden, om die laag voor laag te verkennen en ze ons eigen te maken.
De helpers, Engelen, gidsen, voegen licht toe aan onze individuele velden; frequenties die met hogere kwaliteiten verbonden zijn die op ons in werken. Ze gaan tussendoor steeds weer terug om een opschoning te ondergaan en zich te laven aan die hogere frequentiebronnen, waarna ze weer een volgende taak kunnen voltooien. Het is een uiterst zorgvuldig uitwisselingsproces tussen verschillende dimensies waarmee deze Meditatie begint.

Voel eens in jezelf, voel eens om je heen; neem jij iets waar van aanwezigheid van Lichtwezens, helpers, of ervaar je een bepaalde verandering?
Er zijn de afgelopen maanden al heel veel frequenties aan ons veld toegevoegd, maar lang niet alles is al tot ons bewustzijn doorgedrongen. Dus het kan ook dat je nu misschien nog niets ervaart. Maar dat komt, stap voor stap.

Emmanuel, de boodschapper die zich een paar weken geleden al aankondigde als de initiatiefnemer van deze Meditatie, is het hogere Zielendeel van Yeshua. Hij brengt het diamanten Licht in, in deze Meditatie. Lichtvonken spetteren van hem af en doen hun werk in het collectieve veld dat we tijdens deze Meditatie gaan vormen. Het is goed mogelijk dat we deze Meditatie met zo’n 800 mensen zullen doen, misschien niet allemaal vanavond tegelijk, maar ook in de komende dagen. Wow! Dank jullie wel!

Op dit moment komen er allemaal rozen naar beneden, voor ieder van ons. Iedereen die meedoet ontvangt een roos, met de goede kleur van de kosmische straal die je op dit moment nodig hebt. Er komen niet alleen de blauwe, goudgele en roze rozen van de eerste drie stralen, maar veel meer kleuren. En door hen heen straalt heel veel licht waardoor ze bijna transparant zijn.

Verbind je maar eens met jouw roos, de roos die jij ontvangt; wat heeft ze jou te vertellen, te brengen?

Dan nodig ik iedereen met roos uit om zich echt te verbinden met het grote ronde Lichtveld dat we nu vormen. Stel je maar voor dat je er in gaat zitten, in één van de vele cirkels die zich om het middelpunt heen vormen. In het middelpunt is er een Lichtzuil waar Emmanuel zich in zal manifesteren.
En als ik tijdens deze meditatie dingen zeg die niet voor jou bekend zijn, laat ze gewoon van je afglijden. Je hoeft er niet over na te denken. Natuurlijk kun je er achteraf informatie over opzoeken, maar als ik dingen zeg waar je niks mee kunt, dan is het nu voor jou ook niet van belang.

En terwijl we met honderden mensen in een hele grote kring van Licht zitten, gevormd door verschillende rijen achter elkaar, vormen ook de opgestegen meester van de eerste drie stralen een lichtveld in het midden om Emmanuel heen. Laten we ze verwelkomen:

Meester El Morya, vanuit de Tempel van de goddelijke, hogere Wil; hij voegt een blauwe kleur toe aan ons gezamenlijke veld;

Meester Lanello, vanuit de Tempel van de goddelijke Wijsheid en aanwezigheid; hij voegt een goudgele kleur toe aan ons grote veld;

Meester Paul de Venetiaan, vanuit de Tempel van onvoorwaardelijke Liefde, verbonden met Venus. Hij voegt roze licht toe aan ons veld.

Deze drie Opgestegen Meesters vormen een driehoek om Emmanuel heen. Er vormt zich een soort Oog van Horus; het alziende Oog dat in ons midden zit, een driehoek van goddelijke kracht. Deze kracht begint nu op ons allen in te werken.

Voel eens wat er in jou geactiveerd wordt? Het zal iets zijn wat jij in je zeer nabije toekomst ook wilt gaan inzetten voor de mensheid.

De drie eerste Stralen, van de Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde vormen samen het ‘Heilige Hart’. Yeshua werd in zijn incarnatie als Jezus, als Yeshua, vaak zo afgebeeld, met de drie kleuren blauw, geel en roze die uit zijn Hart de wereld in straalden.

Als jouw hart ernaar verlangt om dienstbaar te zijn aan de hogere Wil, Wijsheid en Liefde, dan zullen de frequenties vanaf die stralen steeds krachtiger door jou heen gaan werken, waardoor ook jouw heilig Hart steeds actiever zal worden. Het heilige Hart is verbonden met jouw hogere Zielsdelen. En die Zielsdelen betreffen niet alleen jouw huidige incarnatie, maar ook veel voorgaande incarnaties waarin jij al als Lichtbrenger actief bent geweest.

Ik zeg even tussendoor: er komt heel veel door wat we tijdens deze meditatie mogen gaan herinneren, gaan ervaren. En als je denkt ‘poeh, wat een hoop woorden’, en je hebt behoefte aan meer stilte tussendoor, zet dan deze opname eventjes op pauze. Dan kun je het helemaal in jouw eigen tempo doen.

Misschien ken je ook dat verlangen om met jouw zielskwaliteiten ruimte op aarde te gaan innemen. Je niet langer te laten beperken door alle oude ballast. Maar juist met die hogere zielskwaliteiten tot manifestaties te komen. En dan maakt het niet uit waar je bent of wat je in je dagelijkse leven doet! Ergens heb jij de roep gehoord om de kwaliteiten van jouw heilige hart ruimte te gaan geven in jouw huidige incarnatie.

Je zult jezelf deze drie vragen vaak stellen als je iets nieuws wilt gaan ondernemen:

1. Is dit de wil van mijn ego, of is dit de goddelijke Wil die mij deze impulsen geeft?
Innerlijk zul je het verschil meteen voelen, want de laatste ‘de goddelijke Wil’ is veel krachtiger.

2. Is dit het denken van mijn ego, of zegt dit de Wijsheid van mijn Hart? Het ego kan over alles gaan twijfelen en nadenken; de goddelijke Wijsheid komt regelrecht uit een diep doorleefd weten omhoog. Daar valt niet aan te twijfelen. Denk maar aan jouw intuïtie, die werkt heel snel, er plopt meteen iets op en dat mag je serieus nemen.

3. Is dit liefde om liefde te willen hebben en geven, of handel ik nu vanuit goddelijke Liefde die zich altijd op het hoogste Goed van Al richt?
De duale liefde, die we als mens kennen, komt nog voort uit beperkingen, vanuit een gewond deel dat liefde tekort is gekomen; goddelijke Liefde is overvloedig en verheft iedereen die zich met deze intentie in de wereld begeeft.
Dan mag je in jou zelf de woorden ‘goddelijke Liefde’ laten resoneren, want daar worden we nu naartoe geleid. Ik zie nu Paul de Venetiaan, meester van de derde straal van de goddelijke Liefde. En op dit moment ook de meester van alle meesters, in een mooi woord heet dat de Chohan.
***

Paul de Venetiaan zie ik nu in een hogere dimensie samen met Theresia van de Rozen. Zij strooien een regen van rozen over ons heen! Zij brengen daarmee nu de zuivere Liefdesenergie van Venus naar ons toe. Laat die maar binnenkomen, want die rozen banen nieuwe, toekomstige levenswegen voor ons en iedereen; nieuwe wegen die over rozen zullen gaan. Waarop we, om te kunnen groeien, geen lijden meer nodig zullen hebben.

Velen van jullie volgen vanuit hun bewuste levenshouding al de hogere Wil, Wijsheid en Liefde. Dat heeft tot gevolg dat het oude boek van karma, met alle oude verhalen uit de derde dimensie, zich steeds verder zal sluiten. Het is dan niet meer nodig om dat boek steeds weer te openen. Indien je voldoende innerlijk werk hebt gedaan, en je voldoende bewustzijn ontwikkeld hebt, zal dit oude boek van lijden zich sluiten.

Voel maar eens even, stel je maar eens voor dat je dat boek dicht doet. Klaar, ik weet wat erin staat. Ik zie ook wat het mij gebracht heeft, en ik besef ook dat ik alle ervaringen vanuit mijn ziel in bepaalde incarnaties gekozen heb. Omdat ik in de derde dimensie wilde groeien.

Maar… Op het goede moment in jouw huidige incarnatie zal zich een nieuw boek willen openen. Daar straalt alleen maar Licht uit! Voorin dat boek staat niet jouw huidige naam, maar jouw zielennaam.
Dan gaan we ons nu dieper verbinden met dit nieuwe boek.
En dat doen we door stil te staan bij de betekenis van de Lente Equinox! Het Licht neemt weer toe, de Lente Equinox staat normaal gezien al voor wedergeboorte. Maar deze keer gaat het om een nog veel essentiëlere wedergeboorte. Het gaat veel dieper en veel verder terug!
Het oude boek, dat aan het dichtgaan is, staat vol met vorige levens in de dualiteit. Het heeft wortels in Atlantis.

Het nieuwe boek staat volledig los van dat verleden en zal een heel nieuw Licht gaan binnenbrengen in jouw leven. Wil je dat Licht op dit moment eens uitnodigen. Ervaar maar de kring om jou heen met al die honderden mensen. Mensen die nu tegelijkertijd met jou het prachtige Licht uit hogere dimensies van zichzelf, van hun Hogere Zelf, gaan uitnodigen.

In jouw nieuwe boek, prachtig mens, ga jij nieuwe geschiedenis schrijven die vervuld is van de hogere Wil, Wijsheid en Liefde. Deze stromen jouw veld binnen, ook nu, vanuit jouw eigen hogere Zielendelen. Deze hogere Zielendelen zullen gaandeweg steeds meer door jou heen gaan werken. Is dat ook niet jouw verlangen?

Jouw hele focus verschuift dan, vanuit de oude stukken en overtuigingen waaraan je gewerkt hebt, naar wat er vanuit jouw hogere Zielendelen wil binnenkomen, naar waar jij gedurende de rest van jouw huidige leven aandacht aan wilt geven. Waar je ruimte aan wilt geven.
Voor heel veel Lichtdragers begint er nu een nieuwe levensfase waarin ze hun hogere zielskwaliteiten willen gaan inzetten. Zowel Emmanuel als de drie andere Lichtmeesters die nu aanwezig zijn, zijn nu in ons veld werkzaam om ons daarop attent te maken.

Voel eens; wat is de hogere Wil voor jouw huidige leven?

Vraag maar of de hogere Wilskracht voor jouw huidige leven nu binnen mag komen bij jou zodat jouw batterijen weer gevuld worden. Zodat je ook die fase achter je kunt laten waarin je het gevoel had dat je alles alleen moest doen. Vanuit de hogere Wil krijg je alle ondersteuning die nodig is om te manifesteren wat jij werkelijk vanuit jouw ziel wilt.

Normaal gesproken zou je ziel er misschien ook een nieuwe fysieke incarnatie voor uitkiezen, maar je blijft nu in hetzelfde lichaam, terwijl zich een ander levensboek zal openen.

Je gaat nieuwe stappen zetten en dit nieuwe boek zal een mooie steun voor je kunnen zijn. Want het zal je herinneren aan de drie vragen die we eerder in deze Meditatie hadden:

1. Is dit de wil van mijn ego, of is dit de goddelijke Wil die mij deze impulsen geeft?

2. Is dit het denken van mijn ego, of zegt dit de Wijsheid van mijn Hart?

3. Is dit liefde om liefde te willen hebben en geven, of handel ik nu vanuit goddelijke Liefde die zich altijd op het hoogste Goed van Al richt?

Voel je de kracht van de vragen? Hoe er dan meteen een energetische verschuiving in jou begint.
Dus in plaats van dat je in jouw oude boek blijft kijken wanneer je wat nieuws wilt creëren, waardoor je eigenlijk het oude nog in stand houdt en neemt het mee in nieuwe creaties, ga je innerlijk voelen wat er door jou heen komt als jij jezelf deze 3 vragen stelt. De antwoorden zullen jouw nieuwe boek gaan vullen.

Voel maar eens in jezelf; wat gebeurt er nu? Welke verlangens begin je nu de ruimte te geven?

Kom dan maar weer terug in ons prachtige Lichtveld. Je mag je aandacht gaan richten naar het midden van het veld. Om Emmanuel heen, te midden van ons grote veld, verschijnen er allemaal kinderen. Heel onverwachts zie ik ze komen. Zij stralen een hele grote vreugde uit en ze kijken ons allemaal aan. Ze komen duidelijk met een boodschap en kunnen bijna niet wachten om die aan ons duidelijk te maken.

Lieve Lichtbrengers, het zijn de Kinderen van de Wet van de Ene; de Children of the Law of One die nu in ons midden verschijnen.
Lieve mensen, wat er nu duidelijk wordt is dat iedereen die deze Meditatie doet, ooit bij de Children of the Law of One hoorde. Ik zal er straks wat meer over vertellen.

Wij hebben de roep vanuit onze Ziel gehoord om deze meditatie te gaan doen. Ieder van ons zal vroeger of later het nieuwe Levensboek kunnen gaan openen, waarin we ons leven volledig vanuit onze Bron verbinding vorm zullen gaan geven. En dit is een contract dat we al in Atlantis getekend hebben. In het Gouden Tijdperk wisten we hier al van dat dit, in de verre toekomst waar we nu al inzitten, zou gaan gebeuren.
Nou, het moment is nu aangebroken. Tijdens de Lente Equinox mogen we ons dit weer bewust gaan herinneren.

Jullie, wij, de Kinderen van de Wet van de Ene zullen allemaal, ieder op het eigen moment, gaan opstaan in hun volle Lichtkracht. De overgangsprocessen die dat teweegbrengt, zullen niet van het ene op het andere moment klaar zijn. Het zal zich tegelijkertijd naast elkaar gaan afspelen. Dat herken je nu waarschijnlijk al. Ze zijn beiden al aanwezig in jouw leven. Het verlangen om te gaan staan en tegelijkertijd is er nog tijd nodig om oude stukken af te ronden. En door jezelf steeds de 3 vragen te stellen, zul je steeds meer in het Nieuwe verankerd worden.

Oooh, we gaan ons verbinden met de Kinderen van de Wet van de Ene. En dat betekent dus, als ik het vertaal naar het hier en nu: je gaat je verbinden met een heel essentieel deel van jezelf dat je misschien al vergeten was. Daar komt ie:

Ooit stonden we zo, zoals we nu samen in de meditatie zitten. Ooit in het Gouden Tijdperk van Atlantis, stonden we ook zo, verspreid over de hele aarde. Iedereen was zich hiervan bewust, we waren ook allemaal tegelijkertijd in afstemming. En we wisten en voelden innerlijk dat we nog een lange weg te gaan zouden hebben. Maar we maakten allemaal de keuze om in diverse incarnaties, tussen toen en nu, terug te keren naar de Aarde in gemeenschappen van Licht, Wijsheid, Esoterie.

Iedereen heeft zijn aantal incarnaties gehad in geheime genootschappen, waar we het gevaar voor eigen leven hebben ervaren om zichtbaar te zijn met het Licht en met de Wijsheid die we droegen. We mogen nu samen die herinneringen van de kinderen van de Wet van de Ene in het Licht gaan zetten. Daarom zal ik nu wat meer vertellen over deze children of the Law of One.

Probeer maar voelend te luisteren. Het kan heel goed zijn dat jouw cellen hierop gaan reageren en laat dat dan maar gewoon gebeuren.

De Kinderen van de Wet van de Ene, ook wel bekend als the Children of the Law of One, zijn Lichtbrengers die de Goddelijke wereld tijdens Atlantis trouw bleven. Deze volgers van de Wet van de Ene waren toegewijde, spirituele mensen die in het Gouden tijdperk van Atlantis hun unieke taken in de tempels vervulden. Ze streefden naar gelijkheid en eenheid tussen mensen. Ze waren vrij van enige godsdienst of geloof. Ze gehoorzaamden geen aardse, maar alleen de Goddelijke Wetten van de Ene. Vandaar ook de Kinderen van de Wet van de Ene.

Waar we in Lemurië nog collectief verbonden waren met de Ene, met de Bron, gingen we in Atlantis de dualiteit in om alle thema´s van de chakra´s zowel als slachtoffer maar ook als dader te kunnen gaan ervaren. Sommige van deze ervaringen zitten bij ons nu nog steeds als trauma opgesloten in ons celgeheugen. En wat zich momenteel in de wereld afspeelt is een herhaling of voortzetting van hetgeen we destijds al ervaren hebben.

De Priesters en Priesteressen, en het is heel goed mogelijk dat jij daar ook toebehoorde, die in het Gouden Tijdperk van Atlantis in de tempels werkten, konden hun eigen trilling en bewustzijn op en boven het niveau van de Twaalfde dimensie houden, waardoor zij zeer zuiver waren, verbonden met de Ene.
Zo waren daar bijvoorbeeld de tempel van Heling, de tempel van Klank, de tempel van Regeneratie en de tempel van Kennis. In deze tempels van marmer of kristallijne platen bevonden zich zeer geavanceerde kristallen, gemaakt met hulp van onder anderen de Arthuriërs. De tempels bevonden zich in een koepel van kristallijne Licht en vormden een stralend krachtveld. Ze hadden verschillende kleuren en straalden zowel overdag als ´s nachts Licht uit. Daardoor hadden de grote steden ook kristallijne koepels van energie boven zich. Poseida, de hoofdstad van Atlantis toen, werd vanwege de emeraldgroene koepelkleur daarom ook wel de emeralden stad genoemd.

Toen de aarde zelf naar de Zesde dimensie afzakte, onderhielden diegenen die in de tempels werkten nog een hoger dimensionaal, telepathisch contact met de hoogontwikkelde zielen van de Pleiaden, Arthurius, Andromeda en Sirius. Met hun kennis werden enorme kristallen gebouwd om het bewustzijn op aarde voor iedereen hoog te houden. De Atla-Ra priesters werden zeer gerespecteerd en stonden los van enige beïnvloeding van de regering. Ze hadden een enorme technologische kennis over onder andere ruimteschepen, tijdsreizen, gezondheidscentra waarin enkel met Klank en Licht werd gewerkt, onbeperkte energie, hoogenergetisch voedsel, teleportatie via leylijnen enzovoorts.

Gaandeweg zakte de aarde verder terug naar de Vijfde dimensie waardoor er bijna geen hogere wezens meer op aarde konden zijn. Alleen de Hathors van Venus en de Draken van Sirius B hebben nog enige tijd fysiek op aarde kunnen leven totdat deze naar de Vierde dimensie zakte.

Vele Kinderen van de Wet van de Ene zijn later bewust geïncarneerd in Holocaust zettingen, zodat hun oude traumavelden die nog van Atlantis aanwezig zijn, opnieuw geactiveerd zijn om daar heling in te kunnen brengen. Neem bijvoorbeeld Auschwitz, met het chirurgische Abt, waar de meest gruwelijke medische experimenten zijn uitgevoerd op zowel vrouwen als mannen. Dat was vergeleken met Atlantis maar kinderspel. En veel Kinderen van de Wet van de Ene dragen nog zoveel last van de Atlantis en Holocaust ervaringen dat ze zichzelf in deze fase van ontwikkeling als Lichtbrenger beperken. Daarom komen al die herinneringen nu terug in ons bewustzijn. Zodat er heling kan plaatsvinden en wij weer vanuit onze Goddelijke potentie op aarde kunnen zijn.

Adem maar even een paar keer diep in en uit, want dit zal ongetwijfeld enkele lagen hebben aangeraakt en dat is ook helemaal goed. Laat de golven maar langzaam uitdijen. Het mag allemaal uit jou stromen.

Velen van de Wet van Ene voelen zich nu als Lichtdragers geroepen. Zij zullen bijdragen aan het ontwaken van de mensheid in de huidige chaotische wereld waarin we nu leven. Dit is een deel van het oude contract uit Atlantis, lieve mensen. Een Heilige belofte waarvoor de tijd nú is gekomen.

Jullie, wij zijn de Lichtdragers, de Lichtwerkers en de Lichtbrengers die een belangrijke rol kunnen gaan vervullen in het helpen van allen die verdwaald zijn geraakt. We zullen iedereen die dat wil de juiste wegen naar het Licht kunnen gaan wijzen, inclusief onszelf. Het is nú de tijd. We krijgen nu de kans om alles los te laten en als mensheid in harmonie met elkaar te gaan leven. Zo kunnen wij eindelijk weer een volgende stap maken in onze bewustzijnsgroei naar hogere dimensies op aarde.

Dan volgt er even een korte stilte waarin je alle woorden weer uit je veld kunt laten glijden. Voel maar, het werk gebeurt al door jou heen nu. Je hoeft niks te doen. Je hoeft het alleen maar toe te staan.

Keer dan nu maar weer terug naar het veld van deze meditatie. Een prachtige reünie van de kinderen van de Wet van de Ene, met in ons midden de aanwezigheid van Emmanuel en van de meesters El Morya, Lanello en Paul de Venetiaan.

Laat dan nu het besef heel diep tot je doordringen dat je beschermd wordt. En dat het veilig is om met jouw steeds voller wordende Licht- en Liefdeskracht op aarde aanwezig te zijn. Voel maar hoe jouw hart zich met vreugde vult dat je jouw broers en zusters weer herkent waarmee je tijdens vele levens energetisch verbonden bent geweest. En ook in dit huidige leven allemaal op onze eigen manier tot bewustzijnsgroei zijn gekomen.
En dat we allemaal dezelfde voornemens dragen om de hogere wil, wijsheid en liefde te volgen in ons huidige leven.

Dit zal een diepe vervulling gaan geven. En zelfs wanneer je je nog in driedimensionale velden moet begeven, zul je vanuit hogere dimensies aanwezig leren zijn. Dan doe je net zoals de Lichtwezens die op de Jacobsladder heen en weer lopen; tussendoor keer je steeds weer terug naar het Licht, dat jou opschoont en voedt. Je trekt je terug en vraagt om verbinding met hogere Meesters en Lichtwezens die jou met alle liefde begeleiden, zodat dat er niets dan Licht in jouw nieuwe levensboek geschreven kan gaan worden.

Voel eens even in de verticale verbinding die jij hebt tussen hemel en aarde…. Voel maar hoe jij ook een zuil van Licht bent. Vanuit je bewustzijn kun je heel hoog reiken, maar ook heel diep jezelf met de aarde verbinden. Doe dat maar even. Stel je maar voor dat de wortels van jou heel diep de aarde in gaan tot het grote kristal in het hart van moeder aarde.

Ja …. En voel dan maar in de horizontale verbinding naar al die andere liefdevolle broeders en zusters, Lichtbrengers ieder met hun eigen kwaliteit, voor je, naast je, achter je. Allemaal met een open hart.
Voel je dat het mogelijk is om in liefde samen aanwezig te zijn….
We zitten samen in dat grote Eenheidsveld. En schouw maar jouw zuil van Licht, jouw horizontale verbinding, beide tegelijk.
Dus de verticale verbinding, hoe jij rechtop staat in jouw Licht; in jouw hogere Wil, Wijsheid en Liefde. En om jou heen gebeurt precies hetzelfde.

Samen één in dat goddelijke veld. Stel je maar voor dat we elkaar de hand reiken en laat de energie maar door je heen stromen. Laat maar binnenkomen en laat maar, ja… uitstromen.

Wat is dit mooi, wat is dit ontroerend. Lieve mensen. Een explosie van Licht in het universum. Zo liefdevol! Zo zacht en zo stil en daardoor zo krachtig!

Dan groeten we en bedanken we Emmanuel en de drie Meesters, alle Kinderen van de Wet van Ene en de Lichtwereld voor hun aanwezigheid.
En we bedanken onszelf en elkaar dat we in dit grote Licht bijeen zijn gekomen, om dit Licht in onszelf te erkennen, en dit Licht mee te nemen in onze aanwezigheid op aarde.
Dankjewel! Namasté!