cross

Het ware Paasverhaal is een Inwijdingsweg

Artikel geplaatst in: ,
Wanneer je je gaat afvragen wie je werkelijk bent, waar je vandaan komt en wat jij hier op Aarde eigenlijk komt doen, dan is de onomkeerbare reis naar jouw ware Zelf begonnen. Daarmee betreed je een Inwijdingsweg die oeroud is, die in honderden beschavingen duizenden verschillende vormen heeft gekend, en die jou zo rechtstreeks mogelijk naar jouw ware Zelf zal leiden. En op die Inwijdingsweg zul je heel veel tijdelijke, sterfelijke persoonlijke zelfdelen van het kruis kunnen afhalen.
Tijdens de afgelopen jaren van angst, manipulaties, ziektes, lijden, leugens, verlies en afbraak zijn er zóveel mensen naar hun ware Zelf en de waarheid van hun hart op zoek gegaan, dat het huidige Lichtveld dat de Aarde omspant en doordringt niet langer verdrongen kan worden door welke andere lagere frequentievelden dan ook. Integendeel: het Licht zal alleen nog maar gaan toenemen. En dat doet het al, met als gevolg dat niks of niemand zich meer kan verschuilen in het donker.
We hebben met velen ontdekt dat wat er buiten onszelf te vinden was, ons geen blijvende voeding en vervulling kon brengen waar we vanuit de ziel naar verlangen. We hebben keuzes moeten maken omdat we niet langer binnen de aardse matrix konden blijven functioneren. Door de diverse zoektochten naar ons ware Zelf zijn we vaak niet aards gezien, maar ‘goddelijk’ wel degelijk hogerop gekomen; ons aardse, persoonlijke zelf is tot een steeds grotere overgave aan ons hogere Zelf gekomen.
Soms lijkt het manifesteren vanuit ons ware liefhebbende Zelf moeizaam van de grond te komen. Ondanks onze goede wil stuiten we op ontelbare overtuigingen die de verbinding met ons ware Zelf belemmeren en ons naar binnen roepen. De boodschap is dan: “Nee, nog niet manifesteren, neem eerst de tijd voor je innerlijke reis naar vrijheid en vernieuwing!” Het vraagt om engelengeduld… om onze oude patronen en overtuigingen te gaan doorzien en ze geen macht meer over ons Zelfbesef en over onze Zelfwaarde te laten hebben. Veel overtuigingen belemmeren ons bij het durven omarmen van onze Goddelijkheid. Daarmee zitten we zelf, ongewild, onze goddelijke creatiekracht nog in de weg.
Hoe extremer de uitdagingen, moeilijkheden, vervormingen, gevoelens van machteloosheid en de periodes van onzekerheid waren, tijdens de afgelopen jaren, des te heftiger de verlangens oplaaiden om te kunnen leven vanuit ons ware Zelf. Maar ook des te dieper, pijnlijker, èn helender waren de transformatieprocessen die daar op volgden.
Vanuit een hoger perspectief bekeken is dit een prachtige en heel kostbare tijd! Want we ervaren innerlijk steeds meer kracht en bereidheid om met ons goddelijke Licht af te dalen tot in de grootste traumavelden, waar het donker soms angstaanjagend groot lijkt, maar het Licht juist zo hard nodig is. Vanuit ons hart, dat met steeds hogere liefdesvelden verbonden raakt, voelen we ons vaak geroepen om anderen te begeleiden om die goddelijke oorsprong in zichzelf weer te kunnen ervaren. Met ongekend veel Liefde betreden we zowel innerlijk als uiterlijk velden en bewustzijnslagen die de diepste illusies van dualiteit en afscheiding dragen.
Als je met aardse ogen naar ons eigen spirituele ontwaken kijkt, is het vergelijkbaar met de lijdensweg van Jezus/Yeshua. ‘De Christus is aan het kruis genageld’. Ofwel: het Goddelijke leven is tot een menselijke lijdensweg verworden. Na een voorbereidingstijd van eeuwen en een afdaling uit de hoogste hemelen kwam Yeshua met zijn glorievolle Goddelijkheid op aarde. Eeuwenlang hebben we geloofd dat hij aan het kruis gestorven zou zijn. Maar was dat echt zo?
Het valt zeer te betwijfelen. Yeshua’s lijdensverhaal met kruisiging vertoont opvallend veel overeenkomsten met andere verhalen uit veel oudere, hoog-spirituele beschavingen. Al deze ‘mythen’ en verhalen zijn een symbolische weergave van de Inwijdingsweg van de mens, die op weg is naar het terugvinden van zijn ware Goddelijkheid, en daarmee de hoogste Initiaties op de mystieke Inwijdingsweg zal bereiken.
Goede Vrijdag is het begin van een majestueuze verrijzenis. Deze vertelt indirect over het overstijgen van illusies die gecreëerd zijn rondom de sterfelijkheid van de mens (alleen ons fysieke stofkleed is sterfelijk, WIJ niet!). Pasen is het begin van de doorbraak van de allerhoogste waarheid dat wij mensen een onsterfelijke, goddelijke aanwezigheid in ons dragen, die tevoorschijn komt als het ego tot overgave aan het goddelijke plan komt (‘dus niet ‘Heer laat deze beker aan mij voorbij gaan’ maar: ‘Okay, ik ben bereid om de Weg te gaan die mijn ziel voor dit leven gekozen heeft’).
Daarbij kan het niet anders dan dat we onze meest vernauwde en mismaakte zelfbeelden, die ons ego nog vasthoudt, zullen aanschouwen, doorzien, doorvoelen en eindelijk achter ons kunnen laten. Bij ieder oude zelfbeeld dat we begraven komt er innerlijk meer ruimte en besef van wie we niet waren en wie we wèl zijn.
We worden geleid en begeleid om de lijdende mens, die het besef van zijn ware Zelf verloren heeft, van het kruis af te halen. Alle schone schijn in onszelf en in de wereld om ons heen zal ontmaskerd worden, en daarmee zullen we voorgoed ontwaken uit het dualiteitsbewustzijn.
Luister naar de stem van de goddelijke aanwezigheid in jou die spreekt. Vraag om gehoord en gevonden te worden nu je zo dichtbij essentiële doorbraken zit in je bewustzijn. Als een Phoenix zul jij uit de as van jouw verleden herrijzen.
Break down the walls of your ego
Let your I AM presence shine through you into this world
Feel free to go to wherever your heart wants you to BE.
Fijne Pasen gewenst!
Mieke Vulink ❤