gateway2

Het is tijd voor de meest waardevolle reis naar jezelf!

In de Lichtwereld is het heel gewoon om dicht bij jezelf te zijn en je aandacht even vaak naar binnen als naar buiten te richten. Hier, op aarde, zijn we al eeuwen geleden gewend geraakt om vooral gericht te zijn op wat er om ons heen gebeurt, en daarmee van onszelf vandaan te geraken. Generaties lang is de collectieve aandacht vooral gericht geweest op de buitenwereld; wat werd er van ons verlangd? Waar was het veilig? Waar moesten we aan voldoen om ‘er bij te horen? Hoe hoorden we ons te gedragen, zodat we een goed mens zouden zijn, en mee zouden tellen in de ogen van anderen?
Gevoed door een gebrek aan liefde en bewustzijn draaiden we mee in de mallemolen van het alledaagse leven vol dualiteit en afscheiding. Huisje-boompje-beestje; we probeerden onszelf allemaal in de geijkte plaatjes te passen. Een flitsende carrière, een goed inkomen, een leuk gezinnetje en een huis waar je mee voor de dag kon komen; als je dat bereikt had, dan had je het goed gedaan. Zo niet, dat schortte er toch wel iets aan je.
Er was geen bewustzijn op waarom een mens op aarde was, op wat hij of zij in dit leven wenste te ervaren. Liefde en begrip voor iemand die een andere weg liep ontbraken. Enig inzicht over wat iemand in vorige levens had meegemaakt, en dat veel daarvan in dit leven verwerkt wilde worden was er al helemaal niet. Laat staan dat iemand letterlijk van een andere planeet of uit een ander sterrenstelsel geïncarneerd kon zijn, waardoor er al meer dan voldoende uitdaging was om überhaupt op Aarde aanwezig te kunnen zijn!
Maar in de laatste decennia is er heel veel veranderd, dankzij onze (voor)ouders die hun innerlijke wijsheid doorgaven aan volgende generaties! Terwijl velen om hen heen nog zo goed mogelijk presteerden in de derde dimensie, zochten de vroeg geboren Nieuwetijdskinderen naar wegen om zichzelf te bevrijden van geestelijke armoe, aards lijden, verborgen duistere stukken en ketenen die miljoenen jaren oud waren. Dankzij het innerlijke werk van deze voorlopers – die veelal ook hoogsensitief waren – zijn we gaan inzien hoe ver we van ons zelfbesef en van onze eigen zelfwaarde vandaan zijn geraakt.
Gaandeweg kwam er begrip over wat ware vervulling van een aards leven kan inhouden. Het heeft alles te maken met het kunnen leven van het eigen zielenplan voor het betreffende leven, dat we voor onze geboorte in overleg met onze begeleiders uit de Lichtwereld gekozen hebben. Dit plan neemt iedere ziel mee naar de aarde. Indien hij of zij daarin tegengewerkt wordt (en zich laat tegenwerken) vinden er een wrijvingen tussen ego en ziel plaats die er voor zorgen dat het licht van de ziel steeds meer tevoorschijn kan komen.
Het licht van onze zielen is ontelbare keren gedoofd! We hebben elkaar gedurende honderden levens in de ban gedaan, elkaar vervloekt, ontkracht of omgebracht. Vandaar dat bijna ieder mens wel met verborgen schuldgevoelens, schaamte en zelftwijfel rondloopt. Zolang die niet aan de oppervlakte kunnen komen – zolang er geen veilige bedding voor is – zal het licht nooit volledig gaan schijnen. Zolang er geen bewustzijn komt op dat ook de ‘slechte daden’, en de duistere levens ervaringen zijn die door de ziel zelf gekozen zijn, zal een mens nooit volledig in zijn of haar goddelijke kracht kunnen komen.
Voor de reis naar bewustwording heeft juist Moeder Aarde zich liefdevol aangediend, omdat men hier in dualiteit en lagere dimensies kan verblijven. Juist in deze lagere frequentievelden zal een gepijnigd mens hartstochtelijk gaan uitreiken naar goddelijke sferen! Maar voordat het zover is zal hij of zij de gevoelens van angst, minderwaardigheid en gefaald hebben onderdrukken. Om zichzelf toch staande te kunnen houden tussen mensen die bewuster zijn en veel licht dragen (en daarmee ook de waarheid belichten) zal hij of zij zichzelf groter, sterker, wijzer of onfeilbaarder voordoen dan wat er achter die buitenkant aan laag zelfgevoel en gemis aanwezig is.
Dit geeft echter aan iedere betrokkene prachtige louteringskansen! Want hoogsensitieve mensen zullen onmiddellijk de ware gevoelens of gedachten van iemand oppakken. Misschien herken jij dit als lezer ook? Als iemand zich uit zelfbescherming naar een ander anders voordoet, een ego-masker opzet en niet toelaat wat er van binnen werkelijk gaande is, dan zal een hoogsensitief mens deze onwaarheid en zwaarte oppakken. Mensen die heel erg open staan vangen deze onwaarheid vaak in hun eigen veld op. Beiden gaan dan wankelen, beiden worden uitgedaagd om naar binnen te gaan en te voelen wat van zichzelf is en wat van de ander.
Deze ontmoetingen helpen enorm om onderscheid te krijgen op wat van onszelf is en wat niet. We leren van elkaar om te gaan vertrouwen op wie we zijn en op wat er nog verwerkt wil worden. Dankzij deze processen ontdekken we hoe we met de hogere delen van onszelf in verbinding kunnen blijven, terwijl we toch toestaan dat er naar boven en buiten mag komen wat geuit wil worden.
Dat is heel belangrijk, want dankzij onze hogere delen kunnen we liefde en bewustzijn opbrengen voor onze eigen ongeziene stukken en voor die van een ander. We leren om liefdevol en onbevreesd naar iets te schouwen, hoe angstig of pijnlijk ook, zonder ons er tegen te verzetten, zonder er mee samen te vallen of het te veroordelen.
Als je beseft dat je zo vele levens met angst hebt moeten overleven, in een wereld vol tekorten aan licht en liefde, is het niet zo gek dat je voor je gevoel al jaren bezig bent met proceswerk. Steeds weer keren bepaalde issues terug, om jou de kans te geven jezelf er helemaal van te bevrijden. Steeds meer mensen om ons heen lopen vast in de oude matrix, en worden met hun ongeziene innerlijke bagage geconfronteerd.
Tussen de derde en vijfde dimensie in ligt een onbekend niemandsland, waar het ego de weg niet meer kent, en het tot zijn schrik ontdekt dat hij het niet meer voor het zeggen heeft. In de Tarot heet dit de dood van het ego. Het is in feite een heel oude inwijdingsfase die de hergeboorte aanduidt van het ware, goddelijke Ik. Maar voor het ego is dit geen leuke fase. Iemand die hier in terecht komt, kan echt de zin van het leven kwijt raken en zeggen: ‘Ik snap het niet meer, ik kan echt niet meer. Niets wat ik wil lukt me meer. Ik ben zó moe! Ik pas. Haal mij maar op want ik weet het echt niet meer.’
Okay’ zegt de Lichtwereld dan (of lieve therapeuten die al door de dood van het ego zijn heen gegaan); ‘dat gaan we doen. Wij staan paraat voor je! We helpen je om alle oude zwaarte, die je in de driedimensionale wereld hebt opgelopen, te overstijgen! In de vierde dimensie zal de wil en de macht van je oude persoonlijkheid afnemen. Je kunt je daar niet meer vastklampen aan oude reddingsboeien. De vecht- of vluchtroutes die jou eerder uit de oude pijn- en angstlagen konden houden zullen zich sluiten, want die zijn in de vierde dimensie niet meer nodig. Uiteindelijk zal de stem van angst in jou tot zwijgen gebracht worden en zul je een stem van liefde gaan horen.
In het begin zul je je wel onthand voelen en in het niet-weten terecht komen, maar wij leiden je en zijn altijd bij je. Daarna zal niets meer vorm krijgen zoals jij het gewend was. De processen zullen niet gemakkelijk voor je zijn, maar zullen je de weg wijzen naar jouw innerlijke schatten.
Gefeliciteerd, want het gaat nu echt gebeuren! Je zult wel geduld en vertrouwen nodig hebben, en ruimte moeten maken voor stilte, transformatie en integratie. De heling vanuit je meest verdichte zelfdelen heeft tijd nodig. Ook de belichaming van hogere Zelfdelen vraagt om geduld en vertrouwen. Blijf jezelf dus overgeven aan die hogere leiding. Een persoonlijkheid is niet afgestemd op heilige timing en op onzichtbare, goddelijke wegen; wij wel.’
Tijdens deze overgangstijd wordt jouw eigen heel-wording jouw nieuwe navigatie. Door jou heen zullen jouw hogere Zelf en de Lichtwereld je aanreiken wat jij nodig hebt om meer en meer vanuit jouw Licht op aarde aanwezig te kunnen zijn. Tijdens iedere transformatie stijgen jouw frequenties. Daardoor kun je nog meer vanuit Wat hogere Zelfdelen ontvangen, en dit zal onmiddellijk doorstromen naar de Aarde. Dat voedt en bekrachtigt het grote Liefdesbewustzijnsraster in en om de aarde heen. Daardoor help je energetisch mee aan het vrijmaken van alle wegen naar hogere dimensies; een prachtig en blijvend cadeau voor de mensheid!
Jouw bijdrage aan de geboorte van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Wereld is grootser, en reikt veel verder, dan waar jij je nu bewust van bent. Dierbare medeschepper: alles in jou is hier zo welkom. Dankjewel dat jij er bent, het leven op aarde lief hebt en jouw licht laat schijnen!
Mieke ❤