Het is opvallend hoe veel mensen er ineens een eigen praktijk willen opzetten. Waar we 30 jaar geleden nog raar opkeken van sommige healingmethodes, en veel afdeden als ‘paranormaal’, kijken we er nu niet meer van op als iemand zegt ‘Ja, ik heb een eigen praktijk voor ….’.
De ene opleiding na de andere wordt aangeboden. Er verschijnen steeds meer bordjes in tuinen met ‘Praktijk voor ….’ Dat is eigenlijk zeer verheugend, want dat betekent dat er steeds meer mensen naar zichzelf en naar hun helende vermogens op zoek zijn gegaan, en deze ook dienstbaar willen gaan inzetten!
Het kan alleen wel ontmoedigend werken als jij zelf ook droomt van een eigen praktijk, maar daar nog wat onzeker over bent. Zeker als je steeds meer therapeuten ontdekt die eigenlijk al precies doen wat jij graag zou willen. En helemaal als ze daarbij al een krachtig zelfvertrouwen uitstralen dat jouw oude minderwaardigheidsgevoel aanraakt.
Weet je getroost! Voordat wie dan ook echt een bloeiende praktijk op poten kan zetten, en daar financieel ook van rond kan komen, heeft hij of zij ook eerst een heleboel angsten moeten overwinnen. Iemand mag over prachtige gaven en vermogens beschikken, een charismatische uitstraling hebben en fantastisch kunnen verwoorden en verkopen wat hij of zij te bieden heeft. Maar iedere therapeut-in-wording zal de eigen persoonlijke schaduwkanten dienen uit te zuiveren, wil men waarachtig zijn en vanuit Lichtkracht i.p.v. ego kunnen functioneren.
Vroeger kon men er nog mee wegkomen; vanuit een soort supra anderen imponeren met veel kennis, mensen afhankelijk van zich maken of mensen ontkrachten door constant alleen op hun ‘zwakke’ schaduwkanten te wijzen. Dat creëerde vanzelf een redder en een hulpbehoevende, die elkaar mooi in een rolpatroon bevestigden. Dat was overigens ook heel leerzaam en heeft veel mensen aangezet om naar hun eigen krachtbronnen te gaan zoeken!
Nu zijn er al veel meer jonge, hoogsensitieve mensen met een goed ontwikkeld bewustzijn. Ze voelen feilloos aan of de betreffende therapeut ook aan ‘I walk my talk’ doet, en niet alleen maar praat over de Weg, maar zelf de Weg ook gaat. Onderweg naar 5D zal ieder mens zijn eigen diepste wonden en angsten mogen helen en/of transformeren.
Maar goed; daar sta jij nu, met jouw waardevolle kwaliteiten en jouw oprechte zielsverlangens om bij te dragen aan de bewustwording van anderen. Tijdens vision-quests, in sessies of meditaties heb je heel duidelijk gezien dat jij op aarde gekomen bent om heling te brengen, multi-dimensionale kennis door te geven, dienstbaar te zijn, mensen dichter bij zichzelf te brengen, bezieling te brengen via bepaalde kunst, dans of muziek, heilige geometrie terug te brengen in de vorm, iemand dichter bij zijn/haar eigen goddelijke essentie te brengen via zuivere olie, geuren en kleuren, mensen meer met hun lichaam te verbinden via aanraking, massage etc. etc. Wat als jouw praktijk maar niet van de grond lijkt te komen? En als er al zoveel om je heen zijn die soortgelijke werkwijzen aanbieden??
Nou …. laat ik je dan dit vertellen. Wat jij van binnen voelt over wat jij met hart en ziel in de nabije toekomst op aarde wilt gaan brengen, is wáár. En het is even waardevol als wat een ander te brengen heeft! Nu we ons geleidelijk aan richting de vijfde dimensie begeven zullen we, wanneer ons ego zich dienstbaar aan ons hogere Zelf kan opstellen, onze hogere vermogens weer herontdekken. Iedereen zal weer in aanraking komen met helende frequenties die exact bij hem of haar passen! En we zullen, wat voor een werk we ook willen gaan doen, op onze eigen unieke manier helend voor anderen gaan zijn vanuit ons verbonden zijn met hogere dimensies.
Het enige waar we soms nog even aan moeten wennen, is dat we niet altijd precies kunnen inschatten wanneer dingen gemanifesteerd kunnen gaan worden. Vanuit hogerhand zullen we eerst door onze eigen schaduwen heengeleid worden voordat we echt, op een vijfdimensionale manier, vanuit ons ware Zelf dit heilige werk kunnen gaan doen.
Alles waar jouw ziel naar verlangt gaat gebeuren, en zul jij gaan manifesteren op het moment dat jouw bewustzijn in overeenstemming is met wat jij wilt gaan uitdragen. Het wil dus eerst ‘ingedragen’ en belichaamd worden. En dat kost tijd, vaak meer tijd dan je denkt en hoopt omdat het nog met de verdichting van de derde dimensie te maken heeft.
Iedereen die vanuit eigenbelang of een verhulde schone schijn spiritueel werk wil verkopen zal door de mand vallen en naar zijn eigen onafgemaakte innerlijk werk geleid worden. Nieuwe scheppingsimpulsen en -hologrammen komen altijd – althans volgens de goddelijke waarheid – voort uit de geestelijke wereld. Ze kunnen alleen in een gelijk-vibrerend lichaam landen om daar vervolgens te rijpen. En pas dan, als de kosmos er bij wijze van spreken een handtekening onder gezet heeft, zal het ook een bezielde vorm gaan krijgen die de Nieuwe Aarde kenmerkt.
Reken er maar op dat jij hard nodig zult zijn met wat je vanuit liefde te bieden hebt! Want diegenen die hun persoonlijke issues zo goed als uitgewerkt hebben, en al aardig thuis zijn in de hogere dimensies, zullen straks veel helpende handen mogen bieden aan diegenen die nu nog zoekend en slapend rondlopen in de derde dimensie.
Over een paar jaar zullen we met velen zielsgelukkig in hogere Lichtvelden verbonden zijn en samenwerken om ieder mens met diens eigen weg naar het Licht te verbinden! Dan is er geen sprake meer van onderlinge concurrentie, van ‘beter’, ‘geslaagder’ of ‘verder’. Als hart- verbonden broeders en zusters zullen we keer op keer vreugdevol geraakt worden door de liefde, compassie en zuivere intenties die we herkennen in de ogen van anderen. Ieder zal beseffen dat we allemaal nodig zijn, dat we allemaal een unieke frequentie kunnen inbrengen die alleen samen een volledig, goddelijk spectrum kunnen vormen.
Dan zullen we begrijpen wat men ooit bedoelde met ‘de terugkeer van de Messias’. Ja, het Christusbewustzijn zal gaandeweg in ons Licht zichtbaar gaan worden. En als het in jouw zielenplan staat zul jij jouw goddelijke missie voor dit leven met de groots mogelijke toewijding gaan volbrengen.
(14-02-2024)